8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları – EBA’da yer alan kitaptan alınmıştır. 2019-2020 eğitim öğretim yılında güncellenecektir.

 

Aşağıdaki konu listesi Milli Eğitim Bakanlığına ait Eğitim Bilişim ağı (EBA)da yer alan 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabından alınmıştır. Güncel konular 2018-2019 eğitim öğretim yılında derslerde işlenmiştir.

2019-2020 eğitim öğretim yılında aşağıdaki konu listesinde herhangi bir değişiklik yapılması durumunda liste yenilenecektir.

8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ MÜFREDATI

2018-2019 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı

İndireceğiniz bağlantıda bulunan ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Eğitim Bilişim Ağında bulunan ve 2017-2018 eğitim öğretim yılında 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde güncel olarak işlenen kitaptır.

2018-2019 eğitim-öğretim yılında söz konusu kitapta herhangi bir değiklik yapılması halinde link yenilenecektir.

2018-2019 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı

2.) Aşağıda verilen ifadelerde doğru olan cümlenin önüne (D), yanlış olan cümlenin önüne (Y) koyunuz.(2×10=20)

( …. ) 85 gram ve daha fazla altını veya parası olan kırkta birini (1/40) zekat olarak verir.
( …. ) Küçükbaş hayvanlarda zekat oranı 1/10’ dur.
( …. ) Sadaka sadece para vermek değildir. Kötülükten uzak durmak, güler yüzlü olmak da bir sadakadır.
( …. ) Allah, zekatını tastamam verenlerin kazançlarına bereket verir ve onların mallarını çoğaltır.
( …. ) Hac ibadeti, hem mal hem de beden ile yapılan bir ibadettir.
( …. ) Peygamber Efendimiz ömründe 1 defa hac yapmıştır. İlk ve son haccına ‘’Veda Haccı’’ denir.
( …. ) İnsanların yararına yapılan cami,çeşme, yol,köprü gibi hizmetler ‘’Sadaka-i Cariye’’ adıyla anılır.
( …. ) Zekat verebilmek için malın nisab miktarına ulaşması ve üzerinden bir yıl geçmesi gerekir.
( …. ) Kabenin etrafında bir defa dönmeye tavaf, yedi defa dönmeye şavt denir.
( …. ) İhram elbisesinden çıkarken erkekler saç tıraşı olurlar.

2018-2019 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 2. Yazılı

1. “Komşusu açken tok yatan bizden değildir” hadisi ile
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (ASM) hangi
konuya dikkat çekmektedir?

A) İslam’ın yardımlaşmaya verdiği öneme
B) İslam’ın doğruluğa verdiği öneme
C) İslam’ın namaza verdiği öneme
D) İslam’ın oruca verdiği öneme

2. Aşağıdakilerden hangisine zekât verilemez?

A) Anneye B) Amcaya

C) Teyzeye D) Kardeşe

3. Aşağıdakilerden hangisi bir yardımlaşma kurumu
değildir?

A) Valilik B) Aşevleri

C) Kızılay D) Çocuk Esirgeme Kurumu

4. Allah’ın evi ve Müslümanların kıblesi olan yer
neresidir?

A) Mescid-i Haram (Kâbe) B) Mescid-i Nebevi

C) Kuba Mescidi D) Mescid-i Aksa

 

2018-2019 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 1. Yazılı

1. • “Biz herşeyi bir ölçüye göre yarattık.”
(KAMER SURESİ, 49. AYET)
• “Güneş ve ay bir hesaba göre hareketeder.” (Rahmân suresi, 5. ayet)

Bu ayetlerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Herşeyi yaratan Allah’tır

B) Herşeyin yaratılmasında bir ahenk ve düzen vardır.

C) Varlıklardaki ölçü ve düzen bir tesadüfün eseridir.

D) Güneş ve ayın hareketi hassas bir yörünge sisteminin sonucudur.

TIKLA – TAMAMINI İNDİR

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Proje Ödevi Konuları

1- Kaza ve Kader Kavramlarını Açıklayınız.
2- Zekat Nedir? Kimlere Farzdır? Hangi Mallardan Ne Kadar ve Kimlere Verilir? Araştırınız.
3- Fitir Sadakası (Fitre) Hakkında Bilgi Veriniz.
4- Bir Kâbe Maketi Yaparak, Mescid-i Haram Çevresinde bulunan kutsal yerleri gösteriniz.
5- Sevgi ve Merhamet Örneği Olan Hz. Yusuf’un hayatını araştırınız.
6- İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar hangileridir? Ayet ve hadislerle açıklayınız.
7- İlahi Dinler (hangileridir? Her dini temel özellikleriyle kısaca açıklayınız.

Şunlar da ilginizi çekebilir:

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Proje Ödevleri

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Proje Ödevleri

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Proje Ödevleri

2017-2018 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı

2017-2018 eğitim öğretim yılında 8. Sınıflar Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde okutulacak olan ders kitabı aşağıdaki linkte sizlerle paylaşılmıştır.

Kitap yayımlandığında link aktif olacaktır.

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı İndirmek için Tıkla (Aktif)(Yayınevi:Gizem)

Şunlar da ilginizi çekebilir:

4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 2017-2018

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 2017-2018

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 2017-2018

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 2017-2018