6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

Aşağıdaki konu listesi Milli Eğitim Bakanlığına ait Eğitim Bilişim ağı (EBA)da yer alan 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabından alınmıştır. Güncel konular 2018-2019 eğitim öğretim yılında derslerde işlenmiştir.

2019-2020 eğitim öğretim yılında aşağıdaki konu listesinde herhangi bir değişiklik yapılması durumunda liste yenilenecektir.

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

1. ÜNİTE: PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ KİTAPLARA İNANÇ
1. Peygamber ve Peygamberlere İman
1.1. Peygamberlerin İnsanlardan Seçilmesinin Nedenleri
1.2. Peygamberlerin Nitelikleri
1.3. Peygamberlere Gelen Mesajların Ortak Amacı
2. İlahî Kitap ve İlahî Kitaplara İman
2.1. Allah Niçin Vahiy Göndermiştir?
2.2. İlahî Kitaplar
3. Asr Suresi ve Anlamı

2. ÜNİTE: NAMAZ İBADETİ

1. Namaz Nedir ve Niçin Kılınır?
2. Namazın Şartları
2.1. Namaza Hazırlık Şartları
2.1.1. Abdest, Boy Abdesti (Gusül) ve Teyemmüm
2.1.2. Namaza Hazırlığın Diğer Şartları
2.2. Namazın Kılınış Şartları
3. Namaza Çağrı: Ezan ve Kamet
4. Günlük Namazlar (Beş Vakit Namaz)
5. Cemaatle Namaz
6. Cuma Namazı
7. Bayram Namazı
8. Cenaze Namazı
9. Teravih Namazı
10. Namazı Bozan Durumlar
11. Namazın İnsana Kazandırdıkları
12. Kunut Duaları ve Anlamı

3. ÜNİTE:SON PEYGAMBER HZ. MUHAMMED

1. Hz. Muhammed’in Çağrısı: Mekke Dönemi
1.1. İlk Vahiy: Yaratan Rabb’inin Adıyla Oku!
1.2. Yakın Çevreye Çağrı
1.3. Çağrının Yaygınlaşması
1.4. Hicret Olayı
2. Hz. Muhammed’in Çağrısı: Medine Dönemi
2.1. Peygamber Mescidi ve Sosyal İşlevi
2.2. Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri
2.3. Toplumsal Barışın Kurulması
3. Hudeybiye Antlaşması ve Mekke’nin Fethi
4. Veda Hutbesi
5. Hz. Muhammed’in Vefatı

6. Nasr Suresi ve Anlamı

4. ÜNİTE: KUR’AN-I KERİM’İN ANA KONULARI

1. Kur’an-ı Kerim’in Belli Başlı Konuları

1.1. İnanç
1.2. İbadet
1.3. Ahlak
1.4.1. Sabır Örneği: Hz. Eyüp
2. Kureyş Suresi ve Anlamı

5. ÜNİTE: İSLAM’IN SAKINILMASINI İSTEDİĞİ BAZI DAVRANIŞLAR

1. Yalan Söylemek ve Hile Yapmak
2. Gıybet ve İftira
3. Hırsızlık
4. Haset Etmek
5. Alay Etmek4
6. Büyüklenmek (Kibir)
7. Kötü Zanda Bulunmak
8. Başkalarının Kusurlarını Araştırmak
9. Anne, Baba ve Büyüklere Saygısızlık
10. Kötü Davranışlar Karşısında Duyarsız Kalmayalım
11. Felâk Suresi ve Anlamı

6. ÜNİTE: İSLAMİYET VE TÜRKLER

1. Türklerin Müslüman Oluşu
2. Türkler Arasında İslam’ın Yayılmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler
2.1. Ebu Hanife
2.2. Maturidî3
2.3. Ali er – Rıza
2.4. Ahmet Yesevî
2.5. Ahi Evran
2.6. Hacı Bektaş Veli
2.7. Mevlânâ Celaleddin-i Rumi
2.8. Yunus Emre
3. Türklerde Peygamber ve Ehl-i Beyt Sevgisi
4. Türklerin İslam Medeniyetine Katkıları
5. Türklerin Bilime Katkıları.

2018-2019 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı

İndireceğiniz bağlantıda bulunan ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Eğitim Bilişim Ağında bulunan ve 2017-2018 eğitim öğretim yılında 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde güncel olarak işlenen kitaptır.

2018-2019 eğitim-öğretim yılında söz konusu kitapta herhangi bir değiklik yapılması halinde link yenilenecektir.

2018-2019 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı

“Hz. Muhammed(sav), Bedir Savaşı’nda esir alınanları on müslümana okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakmıştır.”
1- Hz. Muhammed’in bu tutumu aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?
A) Eğitim ve öğretime önem verdiğine
B) Kan davalarını kaldırdığına
C) Peygamber olmasına
D) Din ve vicdan özgürlüğünü güvence altına aldığına

Peygamberimiz, kendisini her zaman destekleyen ve koruyan iki yakınını aynı yıl içinde kaybettiğinde çok üzülmüş, bu nedenle o yıla “Hüzün Yılı” denilmiştir.
2- Peygamberimiz bu yılda hangi yakınlarını kaybetmişti?
A) Hz. Hamza – Hz. Ömer
B) Hz. Ebu Bekir – Hz. Ali
C) Hz. Hatice – Ebu Talip
D) Hz. Fatıma – Hz. Hatice

2018-2019 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 2. Yazılı

A)Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların yanına ( D ) yanlış olanların yanına ( Y ) yazınız.(9×2=18P)
1- ( ) Niyet etmek teyemmümün farzlarından biridir.
2-( ) Teravih namazının kılınması farzdır.
3-( ) Bayram namazı yılda iki defa kılınır.
4-( )Peygamberimiz’e (s.a.v.) ilk ayetler Hira Mağarası’nda gönderilmiştir.
5-( )Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 63 yaşında Mekkeşehrinde vefat etmiştir.
6-( ) Hz. Muhammed’e (s.a.v.) 25 yaşında peygamberlik verilmiştir.
7-( ) Cenaze namazını kılmak sünnettir.
8-( ) Yatsı namazı 8 rekattır.
9-( ) Abdesti bozan her şey teyemmümü de bozar.

 

2018-2019 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 1. Yazılı

Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “ D “, yanlış  olanların  başına da “  Y “ yazınız. 5 puan.

İnsan çok  ibadet ederek, çok  çalışarak ve  gayret göstererek  peygamber  olabilir.
Kur’an-ı Kerim ,tüm insanlara  gönderilmiş evrensel  bir  kitaptır.
Bütün ilahi kitaplar indirildiği şekilde  günümüze kadar ulaşmıştır.
İncil  Hz. Musa’ya  inen kutsal bir kitaptır.
Asrsüresi ,Kur’an-ı Kerim’in  103. Süresidir.

TIKLA – TAMAMINI İNDİR