5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

Aşağıdaki konu listesi Milli Eğitim Bakanlığına ait Eğitim Bilişim ağı (EBA)da yer alan 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabından alınmıştır. Güncel konular 2017-2018 eğitim öğretim yılında derslerde işlenmiştir.

2018-2019 eğitim öğretim yılında aşağıdaki konu listesinde herhangi bir değişiklik yapılması durumunda liste yenilenecektir.

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

1. ÜNİTE : ALLAH İNANCI

1. İnsan Akıllı ve İnanan Bir Varlıktır
2. Evrende Bir Düzen Vardır
3. Allah Vardır ve Birdir
4. Çalışırım, Allah’ın Yardımına Güvenirim ve Başarırım
5. İhlâs Suresi ve Anlamı.

2. ÜNİTE : İBADET KONUSUNDA BİLGİLENELİM

1. İbadet Nedir ve Niçin Yapılır?
2. İbadetlerle İlgili Kavramlar: Farz, Vacip, Sünnet
3. Başlıca İbadetler
4. Camiyi Tanıyalım
5. Dua
5.1. Dua İbadetin Özüdür
5.2. Niçin ve Nasıl Dua Edilir?
5.3. Kur’an’dan ve Hz. Peygamberden Dua Örnekleri
5.4. Kültürümüzden Dua Örnekleri
6. Güzel İş ve Güzel Davranış: Salih Amel
7. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir
8. Rabbena Duaları ve Anlamı

3. ÜNİTE : HZ.MUHAMMED VE AİLE HAYATI

1. Hz. Muhammed’in Evliliği ve Çocukları
2. Hz. Muhammed’in Ailesi İçindeki Örnek Davranışları
3. Hz. Muhammed’in Ailesinin Örnek Davranışları
3.1. Hz. Muhammed’in Ailesinde Sevinçler ve Sıkıntılar Paylaşılırdı
3.2. Hz. Muhammed’in Ailesinde Misafire Cömert Davranılırdı
3.3. Hz. Muhammed’in Ailesinde İsraftan Kaçınılırdı
3.4. Hz. Muhammed’in Ailesinde Akrabalık ve Komşuluk İlişkilerine Önem Verilirdi
3.5. Hz. Muhammed’in Ailesinde Öksüzler ve Yoksullar Gözetilirdi
4. Salavat Duaları ve Anlamı

4. ÜNİTE : KUR’AN-I KERİM’İN TEMEL EĞİTİCİ NİTELİKLERİ 

1. İslam Dininin Temel Kaynağı: Kur’an
2. Kur’an İyiye ve Güzele Yönlendirir, Kötülüklerden Sakındırır
3. Kur’an’ın Açıklayıcılığı ve Yol Göstericiliği
4. Allah’ı Arayan İnsan: Hz. İbrahim
5. Fil Suresi ve Anlamı

5. ÜNİTE : SEVİNÇ VE ÜZÜNTÜLERİMİZİ PAYLAŞALIM

1. Paylaşmak Niçin Önemlidir?
2. Sevinçlerimizi Paylaşalım
2.1. Dinî Bayramlarımız
2.2. Millî Bayramlarımız
2.3. Cuma Günü ve Ramazan Ayı
2.4. Kandil Geceleri
2.5. Nevruz ve Hıdırellez
3. Üzüntülerimizi Paylaşalım
3.1. Hastaları Ziyaret Ederiz
3.2. Geçmişlerimizi Anarız
3.3. Zor Durumda Olanlara Yardım Ederiz
3.4. Engellilere Sevgi ile Bakar, Sıkıntılarını Paylaşırız
4. Tahiyyat Duası ve Anlamı

6. ÜNİTE : VATANIMIZI VE MİLLETİMİZİ SEVİYORUZ

1. Vatan ve Millet Kavramlarını Öğreniyoruz
2. Biz Vatanımızı ve Milletimizi Çok Severiz
3. Bu Vatanda Hepimiz Bir Milletiz
4. Manevi Değerlerimizi Koruyup Saygı Gösteririz
4.1. Bayrağımıza ve İstiklâl Marşı’mıza Saygı Duyarız
4.2. Gazilerimize Saygı Gösterir, Şehitlerimizi Rahmetle Anarız
4.3. Askerlik Yapmak Vatan Borcumuzdur
5. “Yurtta Barış, Dünyada Barış” Temel İlkemizdir

2018-2019 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı

İndireceğiniz bağlantıda bulunan ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Eğitim Bilişim Ağında bulunan ve 2017-2018 eğitim öğretim yılında 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde güncel olarak işlenen kitaptır.

2018-2019 eğitim-öğretim yılında söz konusu kitapta herhangi bir değiklik yapılması halinde link yenilenecektir.

2018-2019 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı

1. Camide imamın namaz kıldırdığı girintili yer.
2. Allah’ın kesinlikle yapmamızı istediği şeylere denir.
3. Allah’ın (c.c.) her şeyi bilme sıfatı.
4. Her yıl ramazan ayında yapılan ibadet.
5. Ramazan ayında oruç tutabilmek için gece yemek yemeğe kalkmaya verilen ad.
6. Farz kadar kesin olmayan yapmakla sorumlu olduğumuz.
7. Toplayan bir araya getiren, ibadet yerimiz.
8. İmamın Cuma ve bayram namazların hutbe verdiği yer.
9. Ramazan ayında verilen sadaka
10. Allah’ın (c.c.) her şeye gücü yetmesi.

2018-2019 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 2. Yazılı

5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLÂK BİLGİSİ I. DÖNEM II. YAZILI SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi canlı varlıklara örnek olarak gösterilmez?
A) İnsan B) Hayvan
C) Dağ D) Bitki

Allah (c.c.) insanı üstün özelliklerde yaratmıştır. Her bakımdan farklı olan insanı diğer varlıklardan ayıran bazı özellikleri de vardır.

2. İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli önemli özelliği hangisidir?
A) Yiyip içmesi B) Aklının olması
C) Doğması D) Ölmesi

3. Güneşin her gün doğup batması, mevsimin oluşması, bitkilerin yeşermesi ve yapraklarını dökmesi evrende bir neyin olduğunu gösterir?
A) Yaratıcının ve düzenin
B) İnsanın her şeye gücünün yettiğinin
C) Karışık bir hayatın
D) Dengesiz bir dünyanın

4. Allah’ın bir ve tek olduğunu ifade eden zati sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hayat B) Kıdem
C) Beka D) Vahdaniyet

5. İhlas Suresi’nde geçen “Allahüs samed” ayetinde geçen “samed” kelimesinin anlamı nedir?
A) Allah vardır ve tektir.
B) Allah’ın bir öncesi yoktur.
C) Allah her şeyi bilir.
D) Allah hiçbir şeye muhtaç değildir.

6. “Kulluk etmek, saygı göstermek, Allah’ın emir ve yasaklarına uymak” anlamlarına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevekkül B) İbadet
C) Dua D) Camii

İbadet yalnızca Allah için yapılır. Allah’tan başkasına ibadet etmek ve boyun eğmek büyük günah sayılmıştır.
7. Allah’tan başkasına ibadet etmeye ne denir?
A) Şirk B) İbadet
C) Vacip D) İtaat

8. Aşağıdakilerden hangisi ibadet kapsamında değerlendirilemez?
A) Anne ve babanın sözünü dinlemek
B) Kalemi olmayan arkadaşa yardımcı olmak
C) Fakir olan arkadaşımızla alay etmek
D) İnsanlara güler yüzlü olmak

9. Aşağıdakilerden hangisi “Niçin ibadet ederiz?” sorusuna cevap olamaz?
A) Allah’ın rızasını kazanmak için
B) İnsanların gözüne güzel görünmek için
C) Allah’a teşekkür etmek için
D) Allah’ın sevgisini kazanmak için

10. Aşağıdakilerden hangisi salih amel kapsamında değildir?
A) Çalışmak B) Sadaka vermek
C) Kıskançlık D) Güler yüzlü olmak

Yüce Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de bizlere bildirdiği, kesin olarak yapmamızı emrettiği iş ve davranışlara ………… denir.

11. Yukarıdaki boşluğa hangi kavram gelmelidir?
A) Sünnet B) Vacip
C) Günah D) Farz

Dinimizde bazı ibadetler vardır ki, bir takım Müslümanın yapmaları yeterlidir. Bu ibadetlere “Farz-ı Kifaye” denir.

12. Aşağıdaki ibadetlerden hangisi farz-ı kifayedir?
A) Cenaze namazı B) Cuma namazı
C) Bayram namazı D) Öğlen namazı

Peygamberimizin yapmış olduğu ve bizlere de yapmamızı tavsiye ettiği iş ve davranışlara ………… denir.

13. Tanımdaki boşluğa hangi kelime gelmelidir?
A) Sünnet B) Vacip
C) Farz D) Sevap

14. Aşağıdakilerden hangisi başlıca ibadetlerden biri değildir?
A) Namaz B) Kurban
C) Oruç D) Zekat

15. Aşağıdaki ibadetlerden hangisi sadece mal ile yapılan bir ibadettir?
A) Oruç B) Zekat
C) Namaz D) Hac

– Ramazan ayında yapılan bir ibadettir.
– İmsak vaktinden iftar vaktine kadar yeme ve içmeden uzak durmaktır.

16. Tanımı yapılan bu ibadet hangisidir?
A) Zekat B) Namaz
C) Hac D) Oruç

17. Müslümanların topluca ibadet yaptıkları yere ne ad verilir?
A) Camii B) Kilise
C) Havra D) Okul

Kişinin her türlü isteğini kendisini yaratan yaratıcıdan, Allah(c.c.)’tan isteyip ona doğrudan iletmesine …………. denir.

18. Tanımda boş bırakılan yere gelmesi gereken kavram hangisidir?
A) Namaz B) Oruç
C) Dua D) Zekat

19. Kişinin hayatı boyunca yaptığı yararlı, fayda sağlayan, güzel iş ve davranışlara ne denir?
A) Farz-ı kifaye B) İmam-hatip
C) Salih amel D) Minare

Camii, dinimizin en önemli yapılarından biridir. İslam dinin en sembollerindendir. İç ve dış kısımlarında farklı bölümler vardır.

20. Aşağıdakilerden hangisi caminin dışında yer alır?
A) Mihrap B) Minber
C) Vaaz kürsüsü D) Minare

2018-2019 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 1. Yazılı

“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar (tanrılar) olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu.’’ (Enbiya Suresi 22)
1-Yukarıdaki ayet ile aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?
A) Allah’ın eşi ve benzeri yoktur. B) Allah’ın her şeye gücü yeter.
C) Allah’ın her şeyi bilir. D) Allah bizimle beraberdir.

‘‘Her resmin bir ressamı, her binanın bir ustası vardır. Bu içinde yaşadığımız muhteşem evrenin de bir _______vardır.“ 2- Yukarıdaki cümledeki boşluğa hangisi gelmelidir?
A) Yaratıcısı B) İklimi
C) Güzelliği D) Havası

“ Siz hiç lâle soğanından gül açtığını duydunuz mu? Portakal ağacında zeytin oluştuğunu gördünüz mü? Yazın kar yağdığını düşünebilir misiniz? Sular hep aşağı doğru akıyor. Bunun aksini söyleseler inanabilir misiniz? Kuşkusuz böyle şeyler düşünmeyiz. ……………………………………. Bunlardan anlaşılmaktadır. “
3- Yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Evrende her şeyin bir düzen içinde akıp gitti
B) Dünya’nın su kaynaklarının yok olduğu
C) Evrende çok çeşitli bitkilerin var olduğu
D) Doğal güzelliklerin insanı büyülediğini

TIKLA – TAMAMINI İNDİR

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Proje Ödevi Konuları

1- Allah’ın zati ve subuti sıfatlarının anlamlarını şema halinde hazırlayınız

2- Caminin bölümlerini resimleyerek pano halinde hazırlayınız.

3- Kur’an dan ve Hz Muhammed’in sözlerinden dua örneklerini araştırarak yazınız

4- Dinimize göre komşu hakkı ve akraba ziyaretinin önemini açıklayınız

5- Dinimize göre israf (savurganlık) nedir zararlarını açıklayınız

6- Kuran’da adı geçen peygamber kıssalarından 1 tanesini araştırarak yazınız

7- Kandil geceleri hangileridir? Ne zaman kutlanır, dinimizdeki yer ve önemlerini

açıklayınız

8- Dinimize göre şehitlik ve gaziliği açıklayınız

9- Sabır ne demektir? Sabır konusunda Kuran’ın ve peygamberimizin öğütlerinden

örnekler vererek açıklayınız.

10- Hz. İbrahim Kıssasını araştırarak, bu kıssanın bizlere ne gibi bir mesaj vermek

istediğini açıklayınız

Şunlar da ilginizi çekebilir:

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Proje Ödevleri

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Proje Ödevleri

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Proje Ödevleri

DİN KÜLTÜRÜ VE ÂHLAK BİLGİSİ GÜNLÜK DERS PLÂNI 7. HAFTA

DİN KÜLTÜRÜ VE ÂHLAK BİLGİSİ DERS PLÂNI 7. HAFTA

BÖLÜM I:

Süre:  40 + 40 dakika
DERS DİN KÜLTÜRÜ VE ÂHLAK BİLGİSİ
SINIF 5
ÜNİTE         ALLAH İNANCI
ÖĞRENME ALANI İNANÇ
KONU İbadetle İlgili Kavramlar: Farz, Vacip, Sünnet.

BÖLÜM II:

Öğrenci Kazanımları/

Hedef ve Davranışlar

 İbadetle ilgili kavramları açıklar.

 

Ünite Kavramları ve Sembolleri/

Davranış Örüntüsü

İbadet, farz, vacip, sünnet
Güvenlik Önlemleri (Varsa)
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Anlatım, tam öğrenme, soru-yanıt.
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-

Araç, Gereçler ve Kaynakça

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı, Kur’an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı, Etkileşimli Tahta.
Etkinlik Örneği :  
Herhangi bir dikkat çekici etkinlik.

İbadetle ilgili kavramları bilmeliyiz.

Bu kavramları belirleyelim.

Konu öğretmen tarafından anlatılır. Öğrencilere tekrar anlatım yaptırılır.

Farz, vacip ve sünnet kavramlarını öğrencilerin sözlüklerden bulmaları ve tanımlamaları istenir

Bireysel Öğrenme Etkinlikleri

(Ödev, deney, problem çözme vb.)

Konu içerisinde geçen kavramların ne anlama geldikleri öğrencilere buldurulmaya çalışılır. Daha sonra öğretmenin de yardımıyla bu kavramlar tanımlanır. Tanımlar yapıldıktan sonra öğrencilerden örnek istenir. Öğretmen zıt örnek verir. Öğrenciler benzer ve farklılıklarını bulur. Konu öğretmen tarafından toparlanır.
Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

Konunun daha iyi anlaşılması için araştırma gruplarının kurulması.
Özet Öğrenciler bu etkinlikler ile ibadetle ilgili kavramları açıklarlar.

 

BÖLÜM III

Ölçme-Değerlendirme:

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri

Bireysel değerlendirme :

1.      Sünnet nedir?

2.      Farz nedir?

3.      Vacip nedir?

Grup değerlendirme :

1.    Öğrencilerin grup içi davranışlarının gözlenmesi değerlendirilmesi.

Etkinliklere katılımının sağlanması

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Bu ünitede konular, en genel anlamda ibadet, ibadetle ilgili kavram ve mekânlar, dua ile sınırlandırılacaktır.
BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

Konu günlük yaşamla mutlaka ilişkilendirilecektir.

                                                                                                                           

                                                                                                                              30 /10/2017

                  Hatice ŞAHİN                                                                                                                       Sancak GÜNDOĞDU

            Ders/Sınıf Öğretmeni                                                                                                                        Okul Müdürü

                                                                                                                                                                           Uygundur.