Günlük Hayattaki Dini İfadeler Konu Anlatımı 4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

GÜNLÜK KONUŞMALARDA DİNİ İFADELER

Allah (c.c.), kâinatın ve bütün varlıkların yaratıcısı, koruyucusu olan yüce ve tek varlıktır. Bize çeşitli nimetleri veren yüce Allah’ı (c.c.) çok severiz. Günlük hayatta Allah’a (c.c.) olan sevgimizi onu sık sık anarak gösteririz.

Dilimizde yer alan Allah (c.c.) kavramını içeren belli başlı cümleler
1) Maşallah (Allah’ın dilediği olur.)
2) İnşallahAllah dilerse anlamına gelir.
3) Allah’a emanet ol. (Birini uğurlarken)
4) Allah bilir. (Doğruluk aranırken)
5) Allah razı olsun. (İyiliğe karşılık )
6) Allah bereket versin. (Yemek yerken)
7) Allah sabır versin. (Musibetle karşılaşırken )
8) Allah’tan umut kesilmez
9) Allah’a emanet ol

Sevap, iyi bir davranışın karşılığı olarak Allah (c.c.) tarafından verileceğine inanılan ödüldür. Allah’ın istediğine uygun davranışlar sergilediğimizde sevap kazanırız.
• Başarılı olmak için çalışmak,
• Otobüslerde yaşlı insanlara yer vermek,

Günah, İslam dininin yasakladığı iş ve davranışları yapmaktır. Bunları yaptığımızda günah işlemiş oluruz.
• Anne babaya kötü davranmak,
• Bir insanın yüzüne söylenemeyecek şeyleri arkasından söylemek,

Haram,

Dinen sorumluluk çağına ulaşmış olan kişilere Allah’ın yapılmasını kesin olarak yasakladığı söz ve davranışlardır. Yalan söylemek, iftira etmek, hırsızlık yapmak, canlılara eziyet etmek, Allah’ın haram kıldığı davranışlardandır. Haram olan davranışları yapmak günahtır. Dinimizce haram olarak belirtilen davranışlardan kaçınmamız gerekir.

Helal ise dinî bakımdan kullanılmasına, yapılmasına, söylenmesine, yenilip içilmesine izin verilen şeylerdir.Dinimiz, helal olan şeyleri yapmayı sevap saymıştır. Geçimini sağlamak için çalışmak, sağlıklı beslenmek helal olan davranışlardır.

4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Müfredatı

Aşağıdaki konu listesi Milli Eğitim Bakanlığına ait Eğitim Bilişim ağı (EBA)da yer alan 4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabından alınmıştır. Güncel konular 2017-2018 eğitim öğretim yılında derslerde işlenmiştir.

2018-2019 eğitim öğretim yılında aşağıdaki konu listesinde herhangi bir değişiklik yapılması durumunda liste yenilenecektir.

1. ÜNİTE: DİN VE AHLAK HAKKINDA NELER BİLİYORUM?

1. Günlük Konuşmalarımızda Dine İlişkin İfadeler
1.1. Bismillâhirrahmânirrahîm
1.2. Allah’a Şükür
1.3. Sevap ve Günah Kavramları
1.4. Dilek ve Dualarımızda Dinî İfadeler
1.5. Selamlaşıyoruz
1.6. “Kelime-i Tevhit” ve “Kelime-i Şehadet”i Öğreniyoruz
2. Dini Öğrenmenin Önemi
3. “Din Güzel Ahlaktır”
3.1. Güzel Söz Söyleyelim
3.2. Güzel Davranışlarda Bulunalım
4. Sübhâneke Duası ve Anlamı..

2. ÜNİTE: TEMİZ OLALIM

1. Dinim Temiz Olmamı İstiyor
1.1. Bedenimi ve Elbiselerimi Temiz Tutarım
1.2. Çevremi Temiz Tutar ve Korurum
1.3. Temizlik Sağlığım İçin Önemlidir
2. Sözünde Durmak, Dürüst ve Güvenilir Olmak
3. Fâtiha Suresi ve Anlamı

3. ÜNİTE: HZ. MUHAMMED’İ TANIYALIM

1. Hz. Muhammed’in Doğduğu Çevreyi Tanıyalım
2. Hz. Muhammed’in Aile Büyüklerini Tanıyalım
3. Hz. Muhammed’in Doğumu, Çocukluk ve Gençlik Yılları
4. Hz. Muhammed’in Çocukluk ve Gençlik Yıllarındaki Erdemli Davranışları.

5. Kevser Suresi ve Anlamı

4. ÜNİTE: KUR’AN-I KERİM’İ TANIYALIM

1. Son İlahi Kitap Kur’an-ı Kerim
2. Kur’an-ı Kerim’in Hz. Muhammed’e İndirilişi
3. Kur’an-ı Kerim’in Kitap Hâline Getirilmesi ve Çoğaltılması
4. Kur’an-ı Kerim’in İç Düzeni
4.1. Ayet
4.2. Sure
4.3. Cüz
5. Bilge İnsan: Hz. Lokman

5. ÜNİTE: SEVGİ, DOSTLUK VE KARDEŞLİK

1. Sevmek ve Sevilmek Bir İhtiyaçtır
2. Sevgi Allah’ın Bize Verdiği Bir Nimettir
3. Allah Yarattıklarını Sever
4. Dostluk ve Kardeşliğin Temeli Sevgidir
5. İslam Dini Dostça ve Kardeşçe Yaşamayı Öğütler

6. ÜNİTE: AİLE VE DİN 

1. Aile Toplumun Temelidir
2. Anne ve Babam Benim İyiliğimi İster
3. Kardeşlerimle İyi Geçinirim
4. Ailemizde Birbirimize Saygı Gösterir, Yardım Ederiz
5. Ailemizde Birbirimizi Anlamalıyız ve Sorunlarımızı Birlikte Çözmeliyiz
6. Aile İçi İlişkilere Yönelik İslam’ın Öğütleri

2018-2019 4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı

İndireceğiniz bağlantıda bulunan ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Eğitim Bilişim Ağında bulunan ve 2017-2018 eğitim öğretim yılında güncel olarak işlenen kitaptır.

2018-2019 eğitim-öğretim yılında söz konusu kitapta herhangi bir değiklik yapılması halinde link yenilenecektir.

2018-2019 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı

A- Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazınız ( 5×2=10 puan)
( ) Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V), miladi 1971 yılında Mekke’de doğmuştur.
( ) Kur’an-ı Kerim’de 199 sure, 5000 ayet vardır.
( ) Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi Fatiha suresidir.
( ) Kur’an-ı Kerim’in en uzun suresi “Bakara”, en kısa suresi de “ Kevser ” suresidir.
( )Kur’an-ı Kerim tüm insanlığa gönderilmiş evrensel bir kitaptır.

B- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen sözcükleri yazarak tamamlayınız.( 5×2=10 puan)

[ Hz. Osman – ayet – Hira Mağarası’nda – Cebrail – cüz – hadis – Hz. Ali – Azrail]

* Hz. Muhammed’e ilk vahiy …………………………..…………………………….gelmiştir.
* Kur’an-Kerim Hz. Muhammed’e ……………………………….aracılığıyla indirilmiştir.
* Kur’an-Kerim’in yirmişer sayfadan oluşan her bölümüne …………………..……….denir.
* Kur’an-ı Kerim’in her cümlesine …………………………denir.
* Kur’an-Kerim ………………………………zamanında çoğaltıldı.

2018-2019 4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 2. Yazılı

Aşağıdaki olaylarla günlük hayatta kullandığımız dini ifadeleri eşleştirin. (5P)

a Bir yere gidecek olan kişiye söylenir.   Allah rahmet eylesin.
b Hasta kişilere söylenir.   Allah korusun.
c Bir yakınını kaybeden kişiye söylenir.   Allah şifa versin.
d Bir işin olması çok istendiğinde söylenir.   Allah’a emanet ol.
e Çok sevilen bir şeye zarar gelmemesi için söylenir.   İnşallah.

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1) Beden, elbise ve çevre temizliği ………………………… temizlik; duygu ve düşüncelerin
temiz olması da ………………………… temizlik olarak adlandırılır. (4p)

2) “Bismillahirrahmanirrahim” anlamı nedir? (10P)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3) (5p) Kelime-i Tevhid:

Anlamı:

(5p) Kelime-i Şehadet:

Anlamı:

4) Dinimizde selamlaşma ifadesi olan “Selamün Aleyküm” ifadesinin anlamı nedir? (6P)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5) Güzel ahlaklı birinin kişilik özellikleri nelerdir beş tanesini yazınız. ( 10P)
1.
2.
3.
4.
5.

6) Hafta içinde kıyafet, beden ve çevre temizliği konusunda neler yapıyorsunuz en az 5 tanesini yazınız. ( 10P)
1. 3.
2. 4.
5.

7) Abdestin alınışını aşamalarıyla beraber yazalım. ( 15P)

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. Her soru 5 puandır.

1.Aşağıdakilerden hangisi bir şükür ifadesi değildir?
A) Allah’a şükür.
B) Elhamdülillah.
C) Hamdolsun.
D) Allah rahmet etsin.

2. Aşağıdakilerden hangisi dinimizin yapılmasını istediği güzel davranışlar arasındayer almaz?
A) Anne ve babaya saygılı olmak
B) Başkalarını kıskanmak
C) Yoksullara yardım etmek
D) Doğru sözlü ve dürüst olmak

3. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan beden temizliğiyle ilgili bir durumdur?
A) Ayakkabıların temiz ve boyalı olması
B) Giysilerin temiz ve ütülü olması
C) El ve yüzün sık sık yıkanması
D) Çevrenin ağaçlandırılması

4. Aşağıdakilerden hangisi maddi temizlik kapsamında değerlendirilir?
A) Dürüstlük B) Tırnak kesmek
C) Emaneti korumakD) Sözünde durmak

5.Güzel olan her türlü işe başlarken aşağıdakilerden hangisini söyleriz?
A) Bismillahirrahmanirrahim B) Maşallah
C) İnşallah D) Elhamdülillah

6.İnsanın sahip olduğu iyi, güzel huy ve davranışlara ne ad verilir?
A) Ahlak B) İbadet C) İman D) Din