Günlük Hayattaki Dini İfadeler Konu Anlatımı 4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

GÜNLÜK KONUŞMALARDA DİNİ İFADELER

Allah (c.c.), kâinatın ve bütün varlıkların yaratıcısı, koruyucusu olan yüce ve tek varlıktır. Bize çeşitli nimetleri veren yüce Allah’ı (c.c.) çok severiz. Günlük hayatta Allah’a (c.c.) olan sevgimizi onu sık sık anarak gösteririz.

Dilimizde yer alan Allah (c.c.) kavramını içeren belli başlı cümleler
1) Maşallah (Allah’ın dilediği olur.)
2) İnşallahAllah dilerse anlamına gelir.
3) Allah’a emanet ol. (Birini uğurlarken)
4) Allah bilir. (Doğruluk aranırken)
5) Allah razı olsun. (İyiliğe karşılık )
6) Allah bereket versin. (Yemek yerken)
7) Allah sabır versin. (Musibetle karşılaşırken )
8) Allah’tan umut kesilmez
9) Allah’a emanet ol

Sevap, iyi bir davranışın karşılığı olarak Allah (c.c.) tarafından verileceğine inanılan ödüldür. Allah’ın istediğine uygun davranışlar sergilediğimizde sevap kazanırız.
• Başarılı olmak için çalışmak,
• Otobüslerde yaşlı insanlara yer vermek,

Günah, İslam dininin yasakladığı iş ve davranışları yapmaktır. Bunları yaptığımızda günah işlemiş oluruz.
• Anne babaya kötü davranmak,
• Bir insanın yüzüne söylenemeyecek şeyleri arkasından söylemek,

Haram,

Dinen sorumluluk çağına ulaşmış olan kişilere Allah’ın yapılmasını kesin olarak yasakladığı söz ve davranışlardır. Yalan söylemek, iftira etmek, hırsızlık yapmak, canlılara eziyet etmek, Allah’ın haram kıldığı davranışlardandır. Haram olan davranışları yapmak günahtır. Dinimizce haram olarak belirtilen davranışlardan kaçınmamız gerekir.

Helal ise dinî bakımdan kullanılmasına, yapılmasına, söylenmesine, yenilip içilmesine izin verilen şeylerdir.Dinimiz, helal olan şeyleri yapmayı sevap saymıştır. Geçimini sağlamak için çalışmak, sağlıklı beslenmek helal olan davranışlardır.

4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Müfredatı

Aşağıdaki konu listesi Milli Eğitim Bakanlığına ait Eğitim Bilişim ağı (EBA)da yer alan 4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabından alınmıştır. Güncel konular 2017-2018 eğitim öğretim yılında derslerde işlenmiştir.

2018-2019 eğitim öğretim yılında aşağıdaki konu listesinde herhangi bir değişiklik yapılması durumunda liste yenilenecektir.

1. ÜNİTE: DİN VE AHLAK HAKKINDA NELER BİLİYORUM?

1. Günlük Konuşmalarımızda Dine İlişkin İfadeler
1.1. Bismillâhirrahmânirrahîm
1.2. Allah’a Şükür
1.3. Sevap ve Günah Kavramları
1.4. Dilek ve Dualarımızda Dinî İfadeler
1.5. Selamlaşıyoruz
1.6. “Kelime-i Tevhit” ve “Kelime-i Şehadet”i Öğreniyoruz
2. Dini Öğrenmenin Önemi
3. “Din Güzel Ahlaktır”
3.1. Güzel Söz Söyleyelim
3.2. Güzel Davranışlarda Bulunalım
4. Sübhâneke Duası ve Anlamı..

2. ÜNİTE: TEMİZ OLALIM

1. Dinim Temiz Olmamı İstiyor
1.1. Bedenimi ve Elbiselerimi Temiz Tutarım
1.2. Çevremi Temiz Tutar ve Korurum
1.3. Temizlik Sağlığım İçin Önemlidir
2. Sözünde Durmak, Dürüst ve Güvenilir Olmak
3. Fâtiha Suresi ve Anlamı

3. ÜNİTE: HZ. MUHAMMED’İ TANIYALIM

1. Hz. Muhammed’in Doğduğu Çevreyi Tanıyalım
2. Hz. Muhammed’in Aile Büyüklerini Tanıyalım
3. Hz. Muhammed’in Doğumu, Çocukluk ve Gençlik Yılları
4. Hz. Muhammed’in Çocukluk ve Gençlik Yıllarındaki Erdemli Davranışları.

5. Kevser Suresi ve Anlamı

4. ÜNİTE: KUR’AN-I KERİM’İ TANIYALIM

1. Son İlahi Kitap Kur’an-ı Kerim
2. Kur’an-ı Kerim’in Hz. Muhammed’e İndirilişi
3. Kur’an-ı Kerim’in Kitap Hâline Getirilmesi ve Çoğaltılması
4. Kur’an-ı Kerim’in İç Düzeni
4.1. Ayet
4.2. Sure
4.3. Cüz
5. Bilge İnsan: Hz. Lokman

5. ÜNİTE: SEVGİ, DOSTLUK VE KARDEŞLİK

1. Sevmek ve Sevilmek Bir İhtiyaçtır
2. Sevgi Allah’ın Bize Verdiği Bir Nimettir
3. Allah Yarattıklarını Sever
4. Dostluk ve Kardeşliğin Temeli Sevgidir
5. İslam Dini Dostça ve Kardeşçe Yaşamayı Öğütler

6. ÜNİTE: AİLE VE DİN 

1. Aile Toplumun Temelidir
2. Anne ve Babam Benim İyiliğimi İster
3. Kardeşlerimle İyi Geçinirim
4. Ailemizde Birbirimize Saygı Gösterir, Yardım Ederiz
5. Ailemizde Birbirimizi Anlamalıyız ve Sorunlarımızı Birlikte Çözmeliyiz
6. Aile İçi İlişkilere Yönelik İslam’ın Öğütleri

2018-2019 4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı

İndireceğiniz bağlantıda bulunan ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Eğitim Bilişim Ağında bulunan ve 2017-2018 eğitim öğretim yılında güncel olarak işlenen kitaptır.

2018-2019 eğitim-öğretim yılında söz konusu kitapta herhangi bir değiklik yapılması halinde link yenilenecektir.

2018-2019 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı

A- Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazınız ( 5×2=10 puan)
( ) Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V), miladi 1971 yılında Mekke’de doğmuştur.
( ) Kur’an-ı Kerim’de 199 sure, 5000 ayet vardır.
( ) Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi Fatiha suresidir.
( ) Kur’an-ı Kerim’in en uzun suresi “Bakara”, en kısa suresi de “ Kevser ” suresidir.
( )Kur’an-ı Kerim tüm insanlığa gönderilmiş evrensel bir kitaptır.

B- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen sözcükleri yazarak tamamlayınız.( 5×2=10 puan)

[ Hz. Osman – ayet – Hira Mağarası’nda – Cebrail – cüz – hadis – Hz. Ali – Azrail]

* Hz. Muhammed’e ilk vahiy …………………………..…………………………….gelmiştir.
* Kur’an-Kerim Hz. Muhammed’e ……………………………….aracılığıyla indirilmiştir.
* Kur’an-Kerim’in yirmişer sayfadan oluşan her bölümüne …………………..……….denir.
* Kur’an-ı Kerim’in her cümlesine …………………………denir.
* Kur’an-Kerim ………………………………zamanında çoğaltıldı.

2018-2019 4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 2. Yazılı

Aşağıdaki olaylarla günlük hayatta kullandığımız dini ifadeleri eşleştirin. (5P)

a Bir yere gidecek olan kişiye söylenir.   Allah rahmet eylesin.
b Hasta kişilere söylenir.   Allah korusun.
c Bir yakınını kaybeden kişiye söylenir.   Allah şifa versin.
d Bir işin olması çok istendiğinde söylenir.   Allah’a emanet ol.
e Çok sevilen bir şeye zarar gelmemesi için söylenir.   İnşallah.

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1) Beden, elbise ve çevre temizliği ………………………… temizlik; duygu ve düşüncelerin
temiz olması da ………………………… temizlik olarak adlandırılır. (4p)

2) “Bismillahirrahmanirrahim” anlamı nedir? (10P)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3) (5p) Kelime-i Tevhid:

Anlamı:

(5p) Kelime-i Şehadet:

Anlamı:

4) Dinimizde selamlaşma ifadesi olan “Selamün Aleyküm” ifadesinin anlamı nedir? (6P)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5) Güzel ahlaklı birinin kişilik özellikleri nelerdir beş tanesini yazınız. ( 10P)
1.
2.
3.
4.
5.

6) Hafta içinde kıyafet, beden ve çevre temizliği konusunda neler yapıyorsunuz en az 5 tanesini yazınız. ( 10P)
1. 3.
2. 4.
5.

7) Abdestin alınışını aşamalarıyla beraber yazalım. ( 15P)

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. Her soru 5 puandır.

1.Aşağıdakilerden hangisi bir şükür ifadesi değildir?
A) Allah’a şükür.
B) Elhamdülillah.
C) Hamdolsun.
D) Allah rahmet etsin.

2. Aşağıdakilerden hangisi dinimizin yapılmasını istediği güzel davranışlar arasındayer almaz?
A) Anne ve babaya saygılı olmak
B) Başkalarını kıskanmak
C) Yoksullara yardım etmek
D) Doğru sözlü ve dürüst olmak

3. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan beden temizliğiyle ilgili bir durumdur?
A) Ayakkabıların temiz ve boyalı olması
B) Giysilerin temiz ve ütülü olması
C) El ve yüzün sık sık yıkanması
D) Çevrenin ağaçlandırılması

4. Aşağıdakilerden hangisi maddi temizlik kapsamında değerlendirilir?
A) Dürüstlük B) Tırnak kesmek
C) Emaneti korumakD) Sözünde durmak

5.Güzel olan her türlü işe başlarken aşağıdakilerden hangisini söyleriz?
A) Bismillahirrahmanirrahim B) Maşallah
C) İnşallah D) Elhamdülillah

6.İnsanın sahip olduğu iyi, güzel huy ve davranışlara ne ad verilir?
A) Ahlak B) İbadet C) İman D) Din

2018-2019 4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 1. Yazılı

A) Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y, yazınız.(10 puan)
(…….) “Bismillahirrahmanirrahim” in anlamı “ Esirgeyen, bağışlayan Allah’ın adıyla.” demektir.
(…….) Günah, dinimizin yapılmasını uygun gördüğü iş ve davranışlardır.
(…….) Güzel ahlak, güzel söz ve davranışlarda bulunmaktır.
(…….) Her işe başlarken “Elhamdülillah” deriz.
(…….) Dileklerimizin gerçekleşmesi için Allah’a dua ederiz.
(…….) Kelime-i tevhit “La ilahe illallah Muhammedün resullallah” cümlesidi
(…….) Çalmak, hile yapmak, içki içmek, kötü söz söylemek sevaptır.
(…….) Selamlaşmak, insanları birbirine kaynaştırır ve yakınlaştırır.
(…….) Sadece tanıdıklarımızla selamlaşmalıyız.
(…….) Müslüman olmanın ilk şartı: Allah’a c.c ve Hz. Muhammed’e s.a.v inanmaktır.

TIKLA – TAMAMINI İNDİR

Peygamberimizin Hayatının Özeti 4. Sınıf Din Kültürü

Hz.MUHAMMED’İ TANIYALIM

Hz. Muhammed, 20 Nisan 571 Pazartesi günü Arabistan’ın Mekke kentinde doğmuştur. Allah’ın insanlara gönderdiği son peygamberdir.

( İlk peygamber ise, aynı zamanda ilk insan olan Hz. Adem’dir. )

Hz. Muhammed’in babasının adı Abdullah, annesinin adı Amine’dir. Dedesinin adı Abdulmuttalip, Süt annesinin adı ise Halime’dir.

Doğmadan önce babası, 6 yaşındayken annesi, 8 yaşındayken de dedesi vefat etti.

Annesi vefat ettikten sonra dedesi Abdulmuttalip’in yanında, dedesi vefat ettikten sonra da amcası Ebu Talip’in yanında kalmıştır.

25 yaşındayken Hz. Hatice ile evlendi.

4 yaşına kadar süt annesinin yanında kaldı.

İlk ticaret yolculuğunu 12 yaşındayken yaptı.

17 yaşındayken amcalarıyla birlikte ticaret için Yemen’e gitti.

20 yaşındayken “ Erdemliler Topluluğu (Hilful Fudul )” adlı birliğe katıldı. Hz. Peygamber’in de katıldığı antlaşma, zulme karşı İslâm öncesi arapların yaptığı bir topluluktur.Orada olanlar belirli yetkili ve sevilen insanlardı, zalime baş kaldırma ve mazlumu korumayı görev edinmişlerdir.

Dadısının adı Ümmü Eymen’dir.

Hz. Muhammed 25 yaşında iken 40 yaşında bulunan Hz. Hatice ile Hatice’nin teklifi üzerine evlenmiştir.

Hz. Muhammed (S.A.V.) 40 yaşında (610 yılında) Peygamber oldu.

Hz. Muhammed (S.A.V.) bir grup müslümanı Habeşistan’a gönderdi, bu olay müslümanların ilk hicreti oldu, (615 yılında).

Hz. Ebubekir ile uzun ve tehlikeli bir yolculuktan sonra Medine’ye hicret ettiler (622 yılı).

Peygamberimiz 55 yaşında iken, Hz. Ebubekir’in kızı Hz Âişe ile evlendi.

8 Haziran 632 de 63 yaşında Medine’de vefat etmiştir.

 

KİMİN YANINDA NE KADAR KALDI?

0-4 yaşà Süt annesi Halime’de kaldı.

4-6 yaşàAnnesi Amine ile kaldı.

6 yaşà Annesi vefat etti.

6-8 yaş àDedesi Abdulmuttalip ile kaldı.

8 yaş à Dedesi vefat etti.

8-25 yaşà Amcası Ebu Talip ile kaldı.

 

PEYGAMBERİMİZİN ÇOCUKLARI 

Peygamberimizin Hz.Hatice ile evliliğinden olan çocukları :

Zeynep (r.a),Rukiye (r.a)),Ümmü Gülsüm (r.a),Fatıma (r.a),Kasım (r.a), Abdullah (r.a)

Hz.Mariye ile evliğinden olan çocuğu: İbrahim (r.a)

 • Çocuklarından Fatıma hariç bütün çocukları Peygamberimizden önce vefat etmişler.

Hz. MUHAMMED’İN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ PEYGAMBERİMİZİN AMCALARI                                                                          Zübeyr , Hazma, Abbas, Ebu Talip , Ebu Leheb

Çocukluğundan vefatına kadar Hz. Muhammed; doğru sözlü, dürüst, hiç yalan söylemeyen, hiç haksızlık yapmayan, Hiç kavga ve dedikodu yapmayan, insanları kırmayan, haksızlıklara karşı çıkan, hiç kötülük yapmayan,sevecen, adaletli, iyi olan herkesi seven, ailesine ve çevresine saygılı, güzel ahlaklı, hiçbir kötü alışkanlıkları olmayan bir insan olmuştur.Bu nedenle henüz peygamber olmadan kendisine Mekke halkı tarafından “Muhammed-ül Emin” (Güvenilir Muhammed) lâkabı verilmişti. O doğruluğu ve dürüstlüğü ile toplumda herkes için örnekti bir insandı.

Hz. MUHAMMED’İN DOĞDUĞU  YILLARDA  MEKKE VE ÇEVRESİNİN DURUMU

 • DİNİ YÖNDEN :

İnsanların çoğu putlara tapıyordu. Hıristiyan ve Yahudi olanlar da vardı. Bunlardan başka, çok az sayıda Allah’ın varlığına ve birliğine inanan “ Hanif ” diye bilinen insanlar da vardı.

 HANİF: İslamiyet’ten, Peygamber (s.a.v.) Efendimizin peygamberliğinden önce Allahın birliğine inanan ve ona ortak koşmayan, Arabistan’da putlara tapmayıp Hz. İbrahim’in dini üzerine bulunan kişilere verilen isim.

Kısaca İslamiyet’ten önce Allah’ın birliğine inanan ve Hz. İbrahim’in dininden olanlara Hanif denir.

 • SOSYAL YÖNDEN :


EKONOMİK YÖNDEN :
Toplum düzeni bozuktu. Halk kabileler halinde yaşıyordu. Kabileler arasında sık sık savaşlar oluyordu. Kan davaları yüzünden insanların can ve mal güvenliği kalmamıştı. Toplum özgürler ve köleler diye iki sınıfa ayrılmıştı. Kölelere hiç değer verilmiyordu, pazarlarda değersiz bir eşya gibi alınıp satılabiliyordu. Toplumda güçsüzler eziliyor, hakları gözetilmiyordu. Kadınlara ve kız çocuklarına değer verilmiyordu. Kız çocuğu olanlar, bunu utanılacak bir durum olarak görüyorlardı. Bu yüzden kız çocuklarını öldürüyorlardı.

Halkın bir bölümü konargöçer, bir bölümü de yerleşik olarak yaşardı. Konargöçerler tarım ve hayvancılıkla, yerleşik olanlar da çoğunlukla ticaretle uğraşırdı. Ticarette insanlar hile yapıyor, birbirlerini aldatıyordu. Güçlü olanlar zor kullanarak güçsüzlerin mallarını ellerinden alıyordu. Yağmacılık, kapkaç, içki içmek ve kumar oynamak gibi kötü alışkanlıklar çok yaygındı.

Konargöçer: Yerleşik bir hayatı olmayan, yazın yüksek yerlerde (dağlarda, yaylalarda) , kışın alçak yerlerde (ovalarda, vadilerde) yaşayan, genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanlara konargöçer denir.

HZ. MUHAMMED’İN (S.A.V.) KATILDIĞI SAVAŞLAR

 1. Bedir Savaşı (17 mart 624)
 2. Uhud Savaşı (23 mart 625)
 3. Hendek Savaşı (31 mart 627)
 4. Hudeybiye Antlaşması (mart 628)
 5. Hayber kalesin Fethi (629)
 6. Mekke’nin Fethi (11 ocak 630-8 haziran 632)
 7. Huneyn Savaşı (630)
 1. Tebük Seferi (630)