Günlük Hayattaki Dini İfadeler Konu Anlatımı 4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

GÜNLÜK KONUŞMALARDA DİNİ İFADELER

Allah (c.c.), kâinatın ve bütün varlıkların yaratıcısı, koruyucusu olan yüce ve tek varlıktır. Bize çeşitli nimetleri veren yüce Allah’ı (c.c.) çok severiz. Günlük hayatta Allah’a (c.c.) olan sevgimizi onu sık sık anarak gösteririz.

Dilimizde yer alan Allah (c.c.) kavramını içeren belli başlı cümleler
1) Maşallah (Allah’ın dilediği olur.)
2) İnşallahAllah dilerse anlamına gelir.
3) Allah’a emanet ol. (Birini uğurlarken)
4) Allah bilir. (Doğruluk aranırken)
5) Allah razı olsun. (İyiliğe karşılık )
6) Allah bereket versin. (Yemek yerken)
7) Allah sabır versin. (Musibetle karşılaşırken )
8) Allah’tan umut kesilmez
9) Allah’a emanet ol

Sevap, iyi bir davranışın karşılığı olarak Allah (c.c.) tarafından verileceğine inanılan ödüldür. Allah’ın istediğine uygun davranışlar sergilediğimizde sevap kazanırız.
• Başarılı olmak için çalışmak,
• Otobüslerde yaşlı insanlara yer vermek,

Günah, İslam dininin yasakladığı iş ve davranışları yapmaktır. Bunları yaptığımızda günah işlemiş oluruz.
• Anne babaya kötü davranmak,
• Bir insanın yüzüne söylenemeyecek şeyleri arkasından söylemek,

Haram,

Dinen sorumluluk çağına ulaşmış olan kişilere Allah’ın yapılmasını kesin olarak yasakladığı söz ve davranışlardır. Yalan söylemek, iftira etmek, hırsızlık yapmak, canlılara eziyet etmek, Allah’ın haram kıldığı davranışlardandır. Haram olan davranışları yapmak günahtır. Dinimizce haram olarak belirtilen davranışlardan kaçınmamız gerekir.

Helal ise dinî bakımdan kullanılmasına, yapılmasına, söylenmesine, yenilip içilmesine izin verilen şeylerdir.Dinimiz, helal olan şeyleri yapmayı sevap saymıştır. Geçimini sağlamak için çalışmak, sağlıklı beslenmek helal olan davranışlardır.

2019 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Maaşı

Öğretmen maaşları ülke gündemini oldukça meşgul eden ve gelecek planlaması yapan gençlerin çokça üzerinde durduğu konulardan bir tanesidir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği de gün geçtikçe önem kazanan bir branş olarak önümüze çıkmaktadır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin 2019 yılında alacakları maaşlar kademe ve derecelerine göre yani meslekteki çalışma süresine göre farklılık göstermektedir. Aşağıda bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeninin hizmet yılına göre 2019 Ocak ayından itibaren alacağı maaşlar verilmiştir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri ayrıca yukarıda verilen maaşlara ek olarak haftalık 15 saat üzeri girdikleri her ders saati için ek ders ücreti alırlar. Bu ek ders ücreti ise ders başına yaklaşık 13,80 tl olarak hesaplanmaktadır. Bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni haftalık 30 saate kadar derse girebilmektedir.

Not: Tabloda verilen rakamlar enflasyon farkı, aile yardımı, BES, sendika, ilksan vb kesintiler/ödemeler dikkate alınmadan hesaplanmıştır.

2018-2019 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

Aşağıdaki konu listesi Milli Eğitim Bakanlığına ait Eğitim Bilişim ağı (EBA)da yer alan 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabından alınmıştır. Güncel konular 2017-2018 eğitim öğretim yılında derslerde işlenmiştir.

2018-2019 eğitim öğretim yılında aşağıdaki konu listesinde herhangi bir değişiklik yapılması durumunda liste yenilenecektir.

8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ MÜFREDATI

2018-2019 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı

İndireceğiniz bağlantıda bulunan ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Eğitim Bilişim Ağında bulunan ve 2017-2018 eğitim öğretim yılında 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde güncel olarak işlenen kitaptır.

2018-2019 eğitim-öğretim yılında söz konusu kitapta herhangi bir değiklik yapılması halinde link yenilenecektir.

2018-2019 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

Aşağıdaki konu listesi Milli Eğitim Bakanlığına ait Eğitim Bilişim ağı (EBA)da yer alan 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabından alınmıştır. Güncel konular 2017-2018 eğitim öğretim yılında derslerde işlenmiştir.

2018-2019 eğitim öğretim yılında aşağıdaki konu listesinde herhangi bir değişiklik yapılması durumunda liste yenilenecektir.

7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ MÜFREDATI

1. ÜNİTE: MELEK VE AHİRET İNANCI

1. Varlıklar Âlemi
2. Meleklere İman
2.1. Meleklerin Özellikleri ve Görevleri
2.2. Meleklere İmanın, Davranışların Güzelleşmesine Katkısı
3. Kur’an’a Göre Cin ve Şeytan
4. Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda Kur’an’ın Öğütleri
5. Toplumda Yaygın Olan Bazı Batıl İnançlar
6. Ahirete İman
7. Kıyamet ve Yeniden Dirilme
8. Dünya Hayatında Yapılanların Karşılığı: Ahiret
9. Nâs Suresi ve Anlamı.

2. ÜNİTE: ORUÇ İBADETİ

1. Ramazan Ayı ve Önemi
2. Ramazan Orucu
3. Ramazan Ayı ve Oruçla İlgili Kavramlar
4. Muharrem Orucu
5. Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
6. Orucu Bozan Durumlar
7. Oruç İbadetinin Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları
8. Ramazan Bayramı Sevinci
9. Mâûn Suresi ve Anlamı .

3. ÜNİTE: BİR İNSAN VE PEYGAMBER OLARAK HZ. MUHAMMED

1. Hz. Muhammed’in İnsani Yönü
2. Hz. Muhammed’in Peygamberlik Yönü
2.1. Hz. Muhammed Son Peygamberdir
2.2. Hz. Muhammed Kur’an’ı Açıklayıcıdır
2.3. Hz. Muhammed İnsanlık İçin Bir Uyarıcıdır
2.4. Hz. Muhammed İnsanlığa Bir Rahmettir
2.5. Hz. Muhammed Güzel Ahlakın Tamamlayıcısıdır

4. ÜNİTE: İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR

1. Din ve Din Anlayışı
2. Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri.

3. İslam Düşüncesinde Yorum Biçimleri
3.1. İnançla İlgili Yorumlar
3.2. Fıkhi Yorumlar
3.3. Tasavvufi Yorumlar
3.3.1. Yesevilik
3.3.2. Kâdirilik
3.3.3. Nakşibendilik
3.3.4. Mevlevilik
3.3.5. Alevilik – Bektaşilik
3.3.5.1. Cem ve Cemevi
3.3.5.1.1. Razılık ve Kul Hakkının Sorulması
3.3.5.1.2. On iki Hizmet
3.3.5.1.3. Semah
3.3.5.2. Musahiplik (Yol Kardeşliği)
3.3.5.3. Dua ve Gülbenkler
3.3.5.4. Hızır Orucu
4. Din Anlayışındaki Farklılıklar Niçin Bir Zenginliktir?
5. Dinde Zorlama Yoktur

5. ÜNİTE: DİN VE GÜZEL AHLAK

1. Din Güzel Ahlaklı Olmama Nasıl Katkı Sağlar?
2. İslam’da Övülen Bazı Ahlaki Tutum ve Davranışlar
2.1. Doğruluk ve Dürüstlük
2.2. Başkalarına Maddi Yardımda Bulunmak (İnfak)
2.3. Emaneti Korumak
2.4. Adaletli Olmak
2.5. Hoşgörü ve Bağışlama
2.6. Alçak Gönüllülük (Tevazu)
2.7. Görgülü Olmak
2.8. Savurganlıktan Kaçınmak

6. ÜNİTE: KÜLTÜRÜMÜZ VE DİN

1. Kültür ve Kültürün Ögeleri
2. Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri
2.1. Dilimizdeki Dinî Motifler
2.2. Örf ve Âdetlerimizdeki Dinî Motifler
2.3. Musikimizdeki Dinî Motifler
2.4. Mimarimizdeki Dinî Motifler
3. Laiklik, Din ve Vicdan Özgürlüğünün Garantisidir .

2018-2019 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı

İndireceğiniz bağlantıda bulunan ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Eğitim Bilişim Ağında bulunan ve 2017-2018 eğitim öğretim yılında 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde güncel olarak işlenen kitaptır.

2018-2019 eğitim-öğretim yılında söz konusu kitapta herhangi bir değiklik yapılması halinde link yenilenecektir.

2018-2019 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

Aşağıdaki konu listesi Milli Eğitim Bakanlığına ait Eğitim Bilişim ağı (EBA)da yer alan 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabından alınmıştır. Güncel konular 2017-2018 eğitim öğretim yılında derslerde işlenmiştir.

2018-2019 eğitim öğretim yılında aşağıdaki konu listesinde herhangi bir değişiklik yapılması durumunda liste yenilenecektir.

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

1. ÜNİTE: PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ KİTAPLARA İNANÇ

1. Peygamber ve Peygamberlere İman
1.1. Peygamberlerin İnsanlardan Seçilmesinin Nedenleri
1.2. Peygamberlerin Nitelikleri
1.3. Peygamberlere Gelen Mesajların Ortak Amacı
2. İlahî Kitap ve İlahî Kitaplara İman
2.1. Allah Niçin Vahiy Göndermiştir?
2.2. İlahî Kitaplar
3. Asr Suresi ve Anlamı

2. ÜNİTE: NAMAZ İBADETİ

1. Namaz Nedir ve Niçin Kılınır?
2. Namazın Şartları
2.1. Namaza Hazırlık Şartları
2.1.1. Abdest, Boy Abdesti (Gusül) ve Teyemmüm
2.1.2. Namaza Hazırlığın Diğer Şartları
2.2. Namazın Kılınış Şartları
3. Namaza Çağrı: Ezan ve Kamet
4. Günlük Namazlar (Beş Vakit Namaz)
5. Cemaatle Namaz
6. Cuma Namazı
7. Bayram Namazı
8. Cenaze Namazı
9. Teravih Namazı
10. Namazı Bozan Durumlar
11. Namazın İnsana Kazandırdıkları
12. Kunut Duaları ve Anlamı

3. ÜNİTE:SON PEYGAMBER HZ. MUHAMMED

1. Hz. Muhammed’in Çağrısı: Mekke Dönemi
1.1. İlk Vahiy: Yaratan Rabb’inin Adıyla Oku!
1.2. Yakın Çevreye Çağrı
1.3. Çağrının Yaygınlaşması
1.4. Hicret Olayı
2. Hz. Muhammed’in Çağrısı: Medine Dönemi
2.1. Peygamber Mescidi ve Sosyal İşlevi
2.2. Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri
2.3. Toplumsal Barışın Kurulması
3. Hudeybiye Antlaşması ve Mekke’nin Fethi
4. Veda Hutbesi
5. Hz. Muhammed’in Vefatı

6. Nasr Suresi ve Anlamı

4. ÜNİTE: KUR’AN-I KERİM’İN ANA KONULARI

1. Kur’an-ı Kerim’in Belli Başlı Konuları

1.1. İnanç
1.2. İbadet
1.3. Ahlak
1.4.1. Sabır Örneği: Hz. Eyüp
2. Kureyş Suresi ve Anlamı

5. ÜNİTE: İSLAM’IN SAKINILMASINI İSTEDİĞİ BAZI DAVRANIŞLAR

1. Yalan Söylemek ve Hile Yapmak
2. Gıybet ve İftira
3. Hırsızlık
4. Haset Etmek
5. Alay Etmek4
6. Büyüklenmek (Kibir)
7. Kötü Zanda Bulunmak
8. Başkalarının Kusurlarını Araştırmak
9. Anne, Baba ve Büyüklere Saygısızlık
10. Kötü Davranışlar Karşısında Duyarsız Kalmayalım
11. Felâk Suresi ve Anlamı

6. ÜNİTE: İSLAMİYET VE TÜRKLER

1. Türklerin Müslüman Oluşu
2. Türkler Arasında İslam’ın Yayılmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler
2.1. Ebu Hanife
2.2. Maturidî3
2.3. Ali er – Rıza
2.4. Ahmet Yesevî
2.5. Ahi Evran
2.6. Hacı Bektaş Veli
2.7. Mevlânâ Celaleddin-i Rumi
2.8. Yunus Emre
3. Türklerde Peygamber ve Ehl-i Beyt Sevgisi
4. Türklerin İslam Medeniyetine Katkıları
5. Türklerin Bilime Katkıları.

2018-2019 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı

İndireceğiniz bağlantıda bulunan ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Eğitim Bilişim Ağında bulunan ve 2017-2018 eğitim öğretim yılında 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde güncel olarak işlenen kitaptır.

2018-2019 eğitim-öğretim yılında söz konusu kitapta herhangi bir değiklik yapılması halinde link yenilenecektir.

2018-2019 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

Aşağıdaki konu listesi Milli Eğitim Bakanlığına ait Eğitim Bilişim ağı (EBA)da yer alan 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabından alınmıştır. Güncel konular 2017-2018 eğitim öğretim yılında derslerde işlenmiştir.

2018-2019 eğitim öğretim yılında aşağıdaki konu listesinde herhangi bir değişiklik yapılması durumunda liste yenilenecektir.

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

1. ÜNİTE : ALLAH İNANCI

1. İnsan Akıllı ve İnanan Bir Varlıktır
2. Evrende Bir Düzen Vardır
3. Allah Vardır ve Birdir
4. Çalışırım, Allah’ın Yardımına Güvenirim ve Başarırım
5. İhlâs Suresi ve Anlamı.

2. ÜNİTE : İBADET KONUSUNDA BİLGİLENELİM

1. İbadet Nedir ve Niçin Yapılır?
2. İbadetlerle İlgili Kavramlar: Farz, Vacip, Sünnet
3. Başlıca İbadetler
4. Camiyi Tanıyalım
5. Dua
5.1. Dua İbadetin Özüdür
5.2. Niçin ve Nasıl Dua Edilir?
5.3. Kur’an’dan ve Hz. Peygamberden Dua Örnekleri
5.4. Kültürümüzden Dua Örnekleri
6. Güzel İş ve Güzel Davranış: Salih Amel
7. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir
8. Rabbena Duaları ve Anlamı

3. ÜNİTE : HZ.MUHAMMED VE AİLE HAYATI

1. Hz. Muhammed’in Evliliği ve Çocukları
2. Hz. Muhammed’in Ailesi İçindeki Örnek Davranışları
3. Hz. Muhammed’in Ailesinin Örnek Davranışları
3.1. Hz. Muhammed’in Ailesinde Sevinçler ve Sıkıntılar Paylaşılırdı
3.2. Hz. Muhammed’in Ailesinde Misafire Cömert Davranılırdı
3.3. Hz. Muhammed’in Ailesinde İsraftan Kaçınılırdı
3.4. Hz. Muhammed’in Ailesinde Akrabalık ve Komşuluk İlişkilerine Önem Verilirdi
3.5. Hz. Muhammed’in Ailesinde Öksüzler ve Yoksullar Gözetilirdi
4. Salavat Duaları ve Anlamı

4. ÜNİTE : KUR’AN-I KERİM’İN TEMEL EĞİTİCİ NİTELİKLERİ 

1. İslam Dininin Temel Kaynağı: Kur’an
2. Kur’an İyiye ve Güzele Yönlendirir, Kötülüklerden Sakındırır
3. Kur’an’ın Açıklayıcılığı ve Yol Göstericiliği
4. Allah’ı Arayan İnsan: Hz. İbrahim
5. Fil Suresi ve Anlamı

5. ÜNİTE : SEVİNÇ VE ÜZÜNTÜLERİMİZİ PAYLAŞALIM

1. Paylaşmak Niçin Önemlidir?
2. Sevinçlerimizi Paylaşalım
2.1. Dinî Bayramlarımız
2.2. Millî Bayramlarımız
2.3. Cuma Günü ve Ramazan Ayı
2.4. Kandil Geceleri
2.5. Nevruz ve Hıdırellez
3. Üzüntülerimizi Paylaşalım
3.1. Hastaları Ziyaret Ederiz
3.2. Geçmişlerimizi Anarız
3.3. Zor Durumda Olanlara Yardım Ederiz
3.4. Engellilere Sevgi ile Bakar, Sıkıntılarını Paylaşırız
4. Tahiyyat Duası ve Anlamı

6. ÜNİTE : VATANIMIZI VE MİLLETİMİZİ SEVİYORUZ

1. Vatan ve Millet Kavramlarını Öğreniyoruz
2. Biz Vatanımızı ve Milletimizi Çok Severiz
3. Bu Vatanda Hepimiz Bir Milletiz
4. Manevi Değerlerimizi Koruyup Saygı Gösteririz
4.1. Bayrağımıza ve İstiklâl Marşı’mıza Saygı Duyarız
4.2. Gazilerimize Saygı Gösterir, Şehitlerimizi Rahmetle Anarız
4.3. Askerlik Yapmak Vatan Borcumuzdur
5. “Yurtta Barış, Dünyada Barış” Temel İlkemizdir

2018-2019 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı

İndireceğiniz bağlantıda bulunan ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Eğitim Bilişim Ağında bulunan ve 2017-2018 eğitim öğretim yılında 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde güncel olarak işlenen kitaptır.

2018-2019 eğitim-öğretim yılında söz konusu kitapta herhangi bir değiklik yapılması halinde link yenilenecektir.