Dini Musiki Türlerine Üç Örnek

Dini Musiki Türlerine Üç Örnek Veriniz.

 

Türklerde dini musiki kültürü islamiyetin kabulünden önceki zamana dayanmaktadır. Zamanla gelişen bu tür dünyanın en zengin dini musiki türlerinden biri olma özelliği göstermektedir. Dini musiki türü iki kaynaktan beslenmektedir. Biri tekke, biri de camidir. Tekke musikinin temelini Bektaşi tekkeleri ile Mevlevi Tekkeleri oluşturmaktadır. Cami musikisini; ezan ve kamet ile birlikte ilahi, mecid, nat, durak ve salat oluşturmaktadır. Bu türlerin devamı günümüzde kullanılmaktadır. Özellikle ezan ibadete çağırma ve ibadet zamanını haber açısından oldukça önemlidir.

 

Cami musikisi hem ibadet sırasında hem de ibadet öncesi ve sonrası sırasında nağmeler ile söylenen ve meydana çıkan bir ses musikisidir. Cami musikisi belli bir bilgi ve kültürü taşıyan müezzin veya müezzinler tarafından söylenmektedir. Cami musikisi; ezan, kamet, namazın kılınması ve imamın kıraatı, selam ve selamdan sonra okunan tesbihatlar ile dualar ile sürmektedir. Bunların dışında temcid, sala, münacat, tekbir, mevlid, ramazan ilahileri birer dini musiki örneklidir.

 

Tekke musikisi tarikat ehli insanların zikri esnasında ortaya çıkan ritme dayalı bir musikidir. Bu sırada bazen birkaç enstrüman kullanılmaktadır. Tekke musiki formlarına baktığımızda; mevlevi ayini, kaside, mersiye, durak, şugul, savt, nefes, nat ve ilahi olarak karşımıza çıkmaktadır. Tekke musikisinde bazen enstrüman kullanılmaktadır. Ancak cami musikisinde enstrüman kullanma olasılığı bulunmamaktadır. Türk dini musikisi; geçmişten günümüze zengin örnekleri ile yoluna devam etmektedir.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (9 Oy, Ortalama: 3,44 toplam 5)
Loading...

Mimari Yapılarımızdan Olan Camilerin Bölümlerini Kısaca Yazınız.

Mimari Yapılarımızdan Olan Camilerin Bölümlerini Kısaca Yazınız.

 

İslam dininde ibadet için önemli bir yere sahip olan camiler farklı bölümlerden oluşmaktadır.

 

Minare:

Camilerde insanları namaza çağırmak ve sela okumak amacıyla inşa edilmiş bölümlerdir. Camiye bitişik olarak ince ve uzun bir biçimde inşa edilmiştir. Boyu hemen hemen caminin bir buçuk katı kadardır.

Minber:

Camilerde mihrabın batısına inşa edilen minber üzerinde hatipler hutbe okumaktadır. Görünüş olarak kapısı, merdiveni ve üst kısmında oturulacak sahanlığı bulunmaktadır. Minber taşınabilir bir özelliğe sahiptir. Minberlerin üst kısmı genellikle külahlıdır. İnşasında kullanılan malzemeler ahşap ve taştır.

Mihrap:

Caminin tek mimari elemanıdır. Camilerin kıble duvarında bulunmaktadır. Görünüş itibari ile girintili bir alandır. Kıble yönünü belirtmektedir. Mihrap görünüş olarak taç kapıları andırmaktadır. Kıble tayini için önemlidir.

Eyvan:

Yapı itibari ile avluya bakan alanın üstü kapalıdır. Yüksek zeminden oluşmaktadır.

Revak:

Yapı itibari ile arkası duvar, ön kısmı açık sütunlar üzerine oturtulmuş, üstü kubbeli uzun alanlardır. Görsel olarak camiye farklılık katmıştır.

Son Cemaat Yeri:

Caminin giriş kapısının iki yanında bulunan son cemaat yeri, yerden hemen hemen yarım metre yüksekliğindedir. Genellikle namaza geç kalanların ibadetlerini gerçekleştirdiği alandır.

Hünkar Manfihi:

Osmanlı döneminde padişahların ve hanedan üyelerinin namaz kılması için ayrılmış, yüksekte bulunan, parmaklık ile korunan, çıkmak için merdiven kullanılan bir alandır.

Vaaz Kürsüsü:

Vaaz veren kişiler için özel olarak inşa edilen bir alandır. Bu kürsülerin yapımında ahşap, mermer ve taş malzemeler kullanılmaktadır. Cemaat safını kesmemek amacı ile yüksek bir şekilde inşa edilmiştir.

Kadınlar mahfili:

Kadınların ibadet etmesi için inşa edilen bir bölümdür.

Müezzin Mahfili:

Müezzinler için ayrılmış yüksek bir bölümdür.

Bunların dışında; avlu, hazire, şadırvan, mükebbire, gasilhane, mazgal pencere, musalla taşı, taç kapı diğer bölümleridir.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 Oy, Ortalama: 3,33 toplam 5)
Loading...

Hz. Süleyman (a.s) Hakkında Neler Biliyorsunuz?

Hz. Süleyman (a.s) Hakkında Neler Biliyorsunuz?

 

Hz. Süleyman İsrailoğullarına gönderilen peygamber olarak bilinmektedir. Yaşadığı yüzyıl olarak İ.Ö. 10 yüzyıla dayandığı güvenilir kaynaklarda geçmektedir. Hz. Süleyman, Hz. Davut Peygamberin oğludur. Peygamberler tarihindeki açıklamaya göre Hz. Süleyman 12 yaşında babasının yerine İsrailoğullarına kral olmuştur. İbrani halkının ilk büyük tapınağı olan Mescid-i Aksa’yı inşa etmiştir. Yöneticilik yaptığı yıllarda çok başarılı işlere imza attığı bilinmektedir. Başarılı siyasetler gereği siyasi evlilikler yaptığı bilinmektedir. Eşlerinden birinin Firavunun kızı olduğu kaynaklarda geçmektedir. Hz. Süleyman’ın bilinen en büyük özellikleri; kuşların ve karıncaların dilinden anlaması, canlı varlıklar ile iletişim kurabilmesi ve doğaya hükmedebilmesidir.

 

Dört büyük ilahi kitaptan biri olan Tevrat’ta Hz. Süleyman’ın bilgelik ve yöneticilik özelliğinden bahsedilmektedir. Hz. Süleyman’ın yüzük şeklinde mührünün var olduğu bilinmektedir. Kaynaklarda Hz. Süleyman ile ilgili farklı rivayetler yer almaktadır. O’nun krallığının bu günkü Filistin, Ürdün ve Suriye’nin bir kısmına kadar yayıldığı söylenmektedir. Hz. Süleyman krallığı sırasında, Sur kralı Hiram ve Mısır Firavunu ile dostluk kurmuş ve ticari ilişkileri geliştirmiştir. Hz. Süleyman ile ilgili bazı bilgiler son ilahi kitap Kur’an-ı Kerim’de geçmektedir. Kur’an’da Hz. Süleyman ile ilgili “Allah’ın gerçek rasulü, bir nebi ve peygamberlerin bir numunesi olarak söz edilirken, O’nun kendine has meziyetlerinin olduğu” da açıkça söylenmektedir. Hz. Süleyman bir takım mucizeleri olan, halkına yaptığı işler ve davranışlar ile örnek olan, kendisine özel olarak kitap indirilmeyen bir peygamber olarak kaynaklarda geçmektedir.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Büyüklerin Elleri Neden Öpülür?

Toplumumuzda Büyüklerin Elleri Öpülür. Sizce Bu Davranışın Sebepleri Neler Olabilir?

 

Toplumumuzda el öpmek saygı belirtisi olarak görülmektedir. Özellikle kırsal kesimlerde büyüklere yapılan günlük ziyaretlerde saygıyı göstermek için büyüklerin elleri öpülmektedir. Bunun dışında İslam dini için önemli olan Ramazan ve Kurban bayramlarından büyüklerin ellerinin öpülmesi güzel görünen davranışlardan biridir. El öpmek aslında örf ve adeti temsil etmektedir. Geçmiş yıllardan beri Türk örf ve adetlerine göre el öperek karşıdaki insanı saygı gösterilmeye çalışılmaktadır. İslam dininde büyüklere gösterilen saygı ve küçüklere gösterilen değer önemli bir yer tutmaktadır.

 

El öpme geleneği bizde biraz dinin etkisi, biraz da örf ve adetin etkisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde el öpme geleneği büyük şehirlerde yavaş yavaş kalkmaya başlamıştır. Onun yerine küçük hediyeler ve çiçek kullanılarak gösterilen saygı belirtilmeye çalışılmaktadır. El öpmede genellikle küçükler büyüklerin ellerini öpmektedir. El öpmek; saygı, sevgi, sadakat, değer verme  gibi birçok duygunun dışa yansımış şeklidir. İslam dinine göre kadınların namahrem yani haram olan erkeklerin ellerini öpmeleri pek hoş karşılanmamaktadır. Ancak karşıdaki insan çok yaşlı ise bu durum hoş karşılanmaktadır. Din, insan hayatında birçok davranışa etki etmektedir. Bu da onlardan biridir. El öpme davranışı sadece bize özgü bir davranış değildir. Baktığımızda Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkaslar gibi farklı coğrafyalarda büyüklerin ellerinin öpüldüğü görülmektedir. Batıda ise el öpme adeti tamamen farklıdır. Genellikle kadınların elleri öpülür ve alna koyulmaz, bu da aradaki kültürel farklılığı ortaya koymaktadır.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Günlük Konuşmalarımızda Çoğunlukla Hangi Dini İfadeler Kullanılmaktadır?

Sizce Günlük Konuşmalarımızda Çoğunlukla Hangi Dini İfadeler Kullanılmaktadır?

 

İnsanlar birbirleri ile iletişim kurarken konuşma dilini kullanmaktadır. Konuşarak duyguları ve düşünceleri belirtmek mümkündür. Din ve inanç insanların hayatlarını büyük ölçüde etkilemektedir. Toplumun yaşam biçiminden tutun, davranışlarında ve konuşmalarında da dinin etkisini yoğun bir şekilde görmek mümkündür. Konuşmak insanların duygularını birbirine aktarması bakımından önemli bir yere sahiptir. İnsanların duygularını paylaştığı sürece daha mutlu bir hayat yaşamaktadır. Sevincini paylaşarak arttıran kişiler üzüntülerine paylaşarak hafifletmektedir. Günlük hayatta en çok kullanılan dini ifadeler ve anlamlarına baktığımızda:

 

İnşallah: Allah dilerse nasip ederse anlamındadır.

Maşallah: Genellikle nazar olmasın anlamında kullanılan bir ifadedir. Allah’ın dilediği olur anlamındadır.

Allah’tan umut kesilmez: Allah varken umudun daim olacağı anlamındadır. Bin nevi teselli ifadesidir.

Allah’a emanet ol: Karşıdaki insanı yaratıcıya emanet etmektir. Genellikle bu ifadeyi ayrılan kişiler kullanmaktadır.

Hayır olur inşallah: Görülen rüya yorumunda veya olumsuz bir durumun iyi olması dileği ile kullanılan bir ifadedir.

Allah bilir: Belirsiz bir durumun ancak yaratıcı tarafından bilinebileceğini ifade eden bir söz kalıbıdır.

Allah yolunu açık etsin: Bu da ayrılan kişiler tarafından kullanılan bir ifadedir. Varılacak olan noktaya sorunsuz gitmesini temenni etmek için kullanılmaktadır.

Kullandığımız dini ifadelerin anlamını bilerek kullanmak daha güzel ve daha etkili olmaktadır. Çünkü konuşurken aktarmak istediğimiz duygu ve düşüncelerimizin karşıdaki insana doğru ve net aktarılması iletişim açısından oldukça önemlidir.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Kevser İsminde Bir Tanıdığınız Var mı? İsmi Neden Kevser Konulmuştur?

Kevser İsminde Bir Tanıdığınız Var mı? İsmi Neden Kevser Konulmuştur?

Evet, bir akrabamızın küçük kınsın adı Kevser’dir. Kevser’in manası; nimet bolluğu, nesillerin çoğalması, bereketli olmak, maddi manevi bolluktur.

 

Ailesi O’na Kevser ismini Kuran-ı Kerimde geçtiği için vermiş. Kevser suresi kutsal kitabımızda 108. Suredir ve 3 ayetten oluşur. Ayrıca Kevser Suresi Kuran’da yer alan en kısa suredir.

 

Kevser’e ismini veren sureyi merak ettim ve onu da yazmak istedim.

Kevser Suresi: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. 1. Şüphesiz biz sana Kevser’i verdik. 2. Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. 3. Asıl sonu kesik olan, senin düşmanındır.

 

Kevser suresi Mekke’de inen bir suredir. Cennette var olan bir havuzun ismidir. Bu surede Allah kullarına namazlarını kılmalarını ve kurban kesmelerini emretmektedir. Ayrıca bu sure Peygamberin neslinin bolluğu, çokluğu, dualarının kabul olması, beş vakit namazın kılınması şeklinde de yorumlanmaktadır. Kevser kelimesi bazı alimlerce ; Peygamberimizin düşmanlarına karşı kazanacağı zaferleri, dünya ve ahret için Allah’ın ona bol bol nimetler vereceğini müjdelemektedir.

 

Bu surenin son ayeti için başka bir yorum ise: Peygamberimizin erkek evladı maalesef vefat etmiştir. ‘Sonu kesik olan’ müşriklerce bir takım sözlere maruz kalan efendimiz çok üzülmüştür ve bu sure ile efendimize sonsuz nimetlerin kendisini beklediği müjdelenmiştir, üzüntüsü geçen efendimiz müşriklerin bu acı sözlerini reddetmiş ve yüceliğini onlara ispatlamıştır.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

İçerisinde Dini İfadeler Geçen Türkü Veya Şarkı Sözü Hatırlıyor musunuz?

İçerisinde Dini İfadeler Geçen Türkü Veya Şarkı Sözü Hatırlıyor musunuz?

 

Evet hatırlıyorum. Türk ezgilerinde pek çok şarkı ve türküde dini ifadelere rastlanmaktadır. Türk halkının en sevdiği şairlerden olan Aşık Veysel’in şu dizelerine bir göz atalım:

Allah Birdir Peygamber Hak

Allah birdir peygamber hak

Rabbin âlemi mutlak

Senlik benlik nedir bırak

Söyleyeli geldi sırası….

Gesi Bağları

Gesi bağlarında dolanıyorum

Yitirdim yârimi aman aranıyorum

Bir çift selamına güveniyorum

Gel otur yanıma hallerimi söyleyim

Halimden anlamaz ben o yâri neyleyim

Gesi bağlarında üç top gülüm var

Hey Allah’tan korkmaz

Sana bana ölüm var

Ölüm varsa bu dünya da zulüm var

Atma garip anam beni dağlar ardına

Kimseler yanmasın anam yansın derdime…

Şeklinde uzayıp giden mısralarda pek çok dini terim bulunmaktadır. Arabesk şarkılarında dini terimler çok daha fazla dikkat çekmektedir. Müslüm Gürses ‘Tanrı İstemezse’, Bergen ‘Tanrım Kötü Kullarını Sen Affetsen Ben Affetmem’, İbrahim Tatlıses ‘ Allah Allah Bu Nasıl Sevmek’, Bengü ‘Omzumdaki İki melek’, Barış Manço ‘Halil İbrahim Sofrası’…

Fadime’m Türküsü

Al Fadime’m bal Fadime’m

Yanakları gül Fadime’m

Uyan uyan sabah oldu

Namazını kıl Fadime’m… Yine dini terim içermektedir.

Popüler şarkılardan ise; Kenan Doğulu: Çok tatlısın çok seni veren Allah’a şükürler olsun. Çok güzelsin çok ben güzelden anlarım. Son dönemlerde içinde dini terim geçen ve ilk akla gelen şarkıların başında yer almaktadır.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 Oy, Ortalama: 3,60 toplam 5)
Loading...