2017-2018 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı

1. “Edebiyat” ne demektir? Açıklayınız. 10p
Cevap: Edebiyat; duygu, düşünce, hayal ve gözlemleri dilin imkanları ölçüsünde sözlü ya da yazılı ifade etme sanatıdır.

2. “Edebiyat ve gerçeklik” konusunu, tarih bilminden yararlanılarak yazılmış bir edebî eserden hareketle açıklayınız.( Küçük Ağa, Yorgun Savaşçı, Ateşten Gömlek, Muhteşem Yüzyıl gibi eserleri dikkate alınız.) 10p

Cevap: Edebiyat gerçekliği, tarihi bir gerçeklikten yola çıkarak oluşturulabilir. Sanatçı, araştırarak elde ettiği bilimsel verileri
kendi sanatçı kişiliğiyle yeniden kurgulayıp roman, tiyatro, hikaye, sinema gibi değişik sanat eserlerine dönüştürebilir. Ancak bu eserlerden gerçek tarihi öğrenemeyiz; çünkü özneldir. Küçük Ağa romanı Kurtuluş Savaşından esinlenerek oluşturulmuş bir edebi gerçekliktir ve üslup kaygısıyla yazılmıştır.

Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın.

Şunlar da ilginizi çekebilir:

2017-2018 10. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı

2017-2018 11. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı

2017-2018 12. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı

2017-2018 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları

Ünite 1 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ

1. İletişim (Tıkla-Çalış)

2. Dil ve kültür arasındaki ilişki (Tıkla-Çalış)

3. Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri

4. Türk edebiyatının dönemleri

5. Türkçenin tarihî gelişim dönemleri

6. Bilim ve sanatın amaç ve yöntemleri

7. Metinlerin sınıflandırılması

8. Edebiyatın güzel sanatlar içerisindeki yeri

9. Edebiyatın bilim dallarıyla ilişkisi

10. Edebî metinlerin özellikleri

Dilbilgisi Konuları:

Ses Bilgisi : Türkçenin kullanımından doğan farklılıklar

Metin üzerinden yazım ve noktalama hatalarını, anlatım bozukluklarını düzeltme

İletişim, vurgu, tonlama

Ünite 2 HİKÂYE

1. Cumhuriyet döneminden bir olay hikâyesi

2. Cumhuriyet döneminden bir durum hikâyesi

Dilbilgisi Konuları:

Metin üzerinden yazım ve noktalama hatalarını, anlatım bozukluklarını düzeltme

Ünite 3 ŞİİR

1. Cumhuriyet döneminden hece ölçüsüyle yazılan iki şiir

2. Cumhuriyet döneminden aruz ölçüsüyle yazılan bir şiir

3. Cumhuriyet döneminden serbest tarzda yazılmış iki şiir

Dize, beyit, dörtlük, bent

Ünite 4 ROMAN

1. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatından iki roman

Ünite 5 TİYATRO

1. Cumhuriyet döneminden üç tiyatro (trajedi, komedi, dram) örneği

Dilbilgisi Konuları:

Metin üzerinden yazım ve noktalama hatalarını, anlatım bozukluklarını düzeltme

Ünite 6 MASAL / FABL

1. Türk halk edebiyatından bir masal örneği

2. Doğu edebiyatından bir masal örneği

3. Divan edebiyatından fabl özelliği gösteren bir mesnevi örneği

4. Batı edebiyatından bir fabl örneği

Dilbilgisi Konuları:

Metin üzerinden yazım ve noktalama hatalarını, anlatım bozukluklarını düzeltme

Ünite 7 MEKTUP / E-POSTA

1. Cumhuriyet döneminden bir özel, bir edebî mektup; iki e-posta örneği

2. Divan edebiyatından bir mektup örneği

3. Tanzimat Dönemi’nden bir mektup örneği

Dilbilgisi Konuları:

Metin üzerinden yazım ve noktalama hatalarını, anlatım bozukluklarını düzeltme

Ünite 8 GÜNLÜK / BLOG

1. Cumhuriyet döneminden iki günlük örneği İki blog örneği

Şunlar da İlginizi Çekebilir:

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2017-2018-10-sinif-turk-dili-ve-edebiyati-mufredati/” target=”blank” ]2017-2018 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları[/button]

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2017-2018-11-sinif-turk-dili-ve-edebiyati-konulari/” target=”blank” ]2017-2018 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları[/button]

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2017-2018-12-sinif-turk-dili-ve-edebiyati-mufredati/” target=”blank” ]2017-2018 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları[/button]

2016-2017 9. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 1. Yazılı

1-aşağıda verinlen ses simgelerinin bugünkü kullanış biçimlerini karşılarına yazınız.(10p.)

kulgak………………

kangı……………….

edgü………………..

kadgu………………

 

2-‘Gönderici’, ‘Alıcı’, ‘Bağlam’ kavramlarını açıklayınız.(10p.)
3- Yazı dili nedir? açıklayınız.(10p.)

 

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/dosya/download.php?file=3e4145f3771808b58298bf068cc9bd75″ target=”blank” ]TIKLA – İNDİR[/button]

 

Şunlar da ilginizi çekebilir:

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2016-2017-10-sinif-dil-ve-anlatim-1-donem-1-yazili/” target=”blank” ]10. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 1. Yazılı – TIKLA İNDİR[/button]

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2016-2017-11-sinif-dil-ve-anlatim-1-donem-1-yazili/” target=”blank” ]11. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 1. Yazılı – TIKLA İNDİR[/button]

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2016-2017-12-sinif-dil-ve-anlatim-1-donem-1-yazili/” target=”blank” ]12. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 1. Yazılı – TIKLA İNDİR[/button]

2016-2017 9. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları

1.Ünite:

İnsan, İletişim, Dil

Dil-Kültür İlişkisi

2.Ünite

Dillerin sınıflandırılması ve Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yeri

Dillerin sınıflandırılması

Türk dilinin tarihi gelişimi ve Türkiye tarihçesi

3.Ünite

Ses Bilgisi ve Telaffuz ( Söyleyiş )

Türkçe’nin ses özellikleri

Telaffuz ( Söyleyiş )

4.Ünite

Kelime Bilgisi

Kelimede Anlam ve Kavram

Kelimelerin farklı anlamlarda kullanımı

Anlam ilişkilerine göre kelimeler

Kelimelerde anlam değişmeleri

Kelime Grupları

5.Ünite

Cümle Bilgisi

Cümlede anlamın oluşumu

Bildirdikleri kiplere göre cümleler

Haber Cümleleri

Dilek-İstek Cümleleri

Haber ve dilek kiplerinde soru

Haber ve dilek kiplerinde olumluluk – olumsuzluk

Metinde kazandıkları anlamlara göre cümleler

6.Ünite

Paragraf Bilgisi

Anlatım birimi olarak paragraf

Paragrafta yapı

Paragrafta anlam ve ana düşünce

Paragrafta düşünceyi geliştirme yolları

Metin ve Paragraf

Şunlar da ilginizi çekebilir:

2016-2017 10. Sınıf Dil ve Anlatım Müfredat Konuları – Tıkla

2016-2017 11. Sınıf Dil ve Anlatım Müfredat Konuları – Tıkla

2016-2017 12. Sınıf Dil ve Anlatım Müfredat Konuları – Tıkla

9. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

S.1- Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.
“Seslerden oluşan heceleri gerekli ses değerlerini vererek bazı sesleri ve heceleri atlamadan, değiştirmeden doğru ve iyi anlaşılabilecek biçimde söylemeye ………………………….. denir.”
“Şiir okurken arada nefes alıp verdiğimiz yere ………………….. denir.”
“Öğeleri arasında ………………….. bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için …………. ……………….. kullanılır.”

S.2-“Bak ayrılığın şimdi karanlık koynundasın.” cümlesinde altı çizili sözcüklerde görülen ses olaylarına ne ad verildiğini yazınız.

S.3- Addan fiil türeten yapım eklerinden üç tanesini yazıp bu eklerle türetilmiş birer sözcük yazınız.

S.4-“Yokluğun sırtıma saplandı bıçak gibi.” cümlesindeki vurgunun öznede olabilmesi için cümleyi nasıl düzenlemeliyiz? Yazarak gösteriniz.

S.5- “ZONGULDAK” sözcüğünü büyük ve küçük ünlü uyumuna göre inceleyiniz ve uyup uymadığını belirtiniz.

S.6-Aşağıdaki sözcüklerin “yapılışlarına göre” ne tür birleşik sözcükler olduğunu yazınız.
“YALIÇAPKINI, ALTINTOP, UYURGEZER ”

S.7- “Kadın ( ) polise yalvarıyordu ama o ( ) bu yalvarışları duymuyordu bile ( )”
Yukarıdaki parantez içlerine uygun noktalama işaretleri getiriniz.

S.8- Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ötekilerden farklı bir yapım eki almıştır? İnceleyerek gösteriniz.
“GEÇİT, EŞİT, UMUT, YAKIT, YAPIT “

S.9-“GÜLDÜRMEZ” sözcüğünün yapısı nedir? Sözcüğün kök ve eklerini göstererek bu eklerin çeşidini ayrıntılı olarak yazınız.

S.10-“YAN-” fiilinin kurallı birleşik fiillerin her birine göre kurallı birleşik fiil şekillerini sırasıyla yazınız. (Karşılarına hangi kurallı birleşik fiil olduğu belirtilecek.)

NOT BAREMİ: Her soru 10’ar puandır. Sınav süresi 1 ders saatidir. B a ş a r ı l a r

Diğer Yazılılar:

[button color=”pink” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/10-sinif-dil-ve-anlatim-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]10. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”pink” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/11-sinif-dil-ve-anlatim-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]11. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”pink” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/12-sinif-dil-ve-anlatim-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]12. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

9. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 2. Yazılı 2015-2016

1. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde yapım eki almış sözcük yoktur?
A) Aç ölmez gözü kararır, susuz ölmez benzi sararır.
B) Aç tavuk kendini buğday ambarında sanır.
C) Açlık ile tokluğun arası yarım yufkadır.
D) Acıkan doymam, susayan kanmam sanır.
E) Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.
3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem yapım hem çekim eki almış bir sözcük kullanılmış¬tır?
A) Bu aralar seni çok görüyorum.
B) Hocam “vaziyet” kelimesi ne demek, dedi.
C) İsterseniz bu sınıfı alın.
D) Atın yemini verdin mi yavrum!
E) Uykusuz gecelerim nasıl geçer.

Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın.

Diğer Yazılılar:

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/10-sinif-dil-ve-anlatim-1-donem-2-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]10. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 2. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/11-sinif-dil-ve-anlatim-1-donem-2-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]11. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 2. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/12-sinif-dil-ve-anlatim-1-donem-2-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]12. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 2. Yazılı (İndir)[/button]

9. Sınıf Dil ve Anlatım Takviye Kursu Yıllık Planı

9. Sınıf Dil ve Anlatım Takviye Kursu Yıllık Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

[button color=”red” size=”small” link=”http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/pdf/yp/yp_635778279954292441.pdf” target=”blank” ]9. Sınıf Destekleme Kursu Dil ve Anlatım Yıllık Planı[/button]