2017-2018 12. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı

1. Cumhuriyet’in ilanından sonra pek çok alanda inkılap yapılmıştır. Bunlardan beş tanesini yazınız.(10 p)

2. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının özellikleri hakkında üç maddelik bilgi veriniz.(10 p)

Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın.

Şunlar da ilginizi çekebilir:

2017-2018 9. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı

2017-2018 10. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı

2017-2018 11. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı

2017-2018 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Müfredatı

Ünite 1 HİKÂYE

1. 1980 sonrası dönemde yazılmış dört hikâye

2. Küçürek hikâye örnekleri

Ünite 2 ŞİİR

1. Yedi Meşale Topluluğu’ndan bir şiir

2. Toplumcu eğilimleri yansıtan bir şiir

3. Cumhuriyet döneminden mistik yönelimleri yansıtan bir şiir

4. Cumhuriyet dönemi bağımsız şairlerinden üç şiir

5. Garip şiirinden bir örnek

6. Mavi Hareketi’nden bir şiir

7. İkinci Yeni şiirinden bir örnek

8. Hisar Topluluğu’ndan bir şiir örneği

9. Cumhuriyet döneminden dinî duyarlılıkları yansıtan bir şiir

10. Cumhuriyet döneminden iki halk şiiri örneği

11. 1980 sonrası Türk şiirinden üç örnek

Ünite 3 SENARYO

1. Türk edebiyatı eserlerinden sinemaya uyarlanmış bir metin, bu metinden üretilen senaryo metni ve filmin ilgili bölümü

Ünite 4 ROMAN

1. 1923-1980 arasında farklı duyarlılıklarla yazılmış üç roman

2. 1980 sonrasında farklı duyarlılıklarla yazılmış iki roman

Ünite 5 TİYATRO

1. Cumhuriyet döneminden (1960 sonrası) bir dram, bir komedi, bir trajedi

2. Cumhuriyet döneminden ( 1960 sonrası) bir epik tiyatro

Ünite 6 DENEME

1. Cumhuriyet döneminden birdeneme .

2. Batı edebiyatından bir deneme.

3. 1923-1960 dönemi Türk edebiyatından bir deneme.

4. 1960 sonrası Türk edebiyatından iki deneme.

Ünite 7 ANI

1. Cumhuriyet öncesi Türk edebiyatından iki anı
2. Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatından bir anı

Şunlar da İlginizi Çekebilir:

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2017-2018-9-sinif-turk-dili-ve-edebiyati-konulari/” target=”blank” ]2017-2018 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları[/button]

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2017-2018-10-sinif-turk-dili-ve-edebiyati-mufredati/” target=”blank” ]2017-2018 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları[/button]

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2017-2018-11-sinif-turk-dili-ve-edebiyati-konulari/” target=”blank” ]2017-2018 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları[/button]

2016-2017 12. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 1. Yazılı

1. Fabl nedir? Özelliklerinden 5 tanesini yazınız. (15 P)

Sonunda ders verme amacı güden, genellikle manzum öykülerdir.

– Kahramanlar genellikle hayvanlardır.

– Teşhis ve intak sanatlarından yaralanılır.

– Yer ve zaman belli değildir.

– Sonunda bir ahlak dersi vermesi yönünden masallardan ayrılır.

-Manzum veya mensur olarak yazılabilir.

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/dosya/download.php?file=238bd4d4fabe81e09f46f7c395b51895″ target=”blank” ]TIKLA – İNDİR[/button]

Şunlar da ilginizi çekebilir:

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2016-2017-9-sinif-dil-ve-anlatim-1-donem-1-yazili/” target=”blank” ]9. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 1. Yazılı – TIKLA İNDİR[/button]

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2016-2017-10-sinif-dil-ve-anlatim-1-donem-1-yazili/” target=”blank” ]10. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 1. Yazılı – TIKLA İNDİR[/button]

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2016-2017-11-sinif-dil-ve-anlatim-1-donem-1-yazili/” target=”blank” ]11. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 1. Yazılı – TIKLA İNDİR[/button]

2016-2017 12. Sınıf Dil ve Anlatım Müfredatı

I. Ünite: SANAT METİNLERİ

Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özellikleri

Sanat Metinleri

1. Fabl

2. Masal

3. Hikâye (Öykü)

4. Roman

5. Tiyatro (Oyun)

6. Şiir

II. Ünite: SÖZLÜ ANLATIM

1. Konferans

2.Açık Oturum

3. Sempozyum

4. Forum

5. Münazara

III. Ünite: BİLİMSEL YAZILAR

Şunlar da ilginizi çekebilir:

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2016-2017-9-sinif-dil-ve-anlatim-konulari/” target=”blank” ]2016-2017 9. Sınıf Dil ve Anlatım Müfredat Konuları – Tıkla[/button]

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2016-2017-10-sinif-dil-ve-anlatim-mufredati/” target=”blank” ]2016-2017 10. Sınıf Dil ve Anlatım Müfredat Konuları – Tıkla[/button]

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2016-2017-11-sinif-dil-ve-anlatim-konulari/” target=”blank” ]2016-2017 11. Sınıf Dil ve Anlatım Müfredat Konuları – Tıkla[/button]

12. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

1- Aşağıdaki cümleleri “doğru-yanlış” (D/Y) olarak değerlendiriniz. (15 p)
 Romanda olaylar,roman kahramanlarının karakter niteliklerinden doğar.( D )
 Romanda anlatıcı bizzat yazarın kendisidir.( Y )
 Tiyatro oyuncularının yüzlerinde yaptıkları değişikliklere makyaj denir.( D )
 İnsanların başından geçen acıklı olayların anlatıldığı tiyatrolara dram denir.( Y )
 Şiirde mısra sonlarındaki bir ünlü,bir ünsüz benzeşmesine yarım kafiye denir.( Y )
 Edebiyatımızın ilk romanı Şemseddin Sami’nin Araba Sevdası adlı eseridir.( Y )
 İnsanların başından geçen sevinçli ve gülünç olayları canlandıran tiyatrolara komedi denir.( D )

2-Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.(10 p)

 Hikayenin yapı ögeleri………..OLAY,………..KİŞİ,…………..ZAMAN……,………..MEKAN………’dan oluşur.
 Romanda bir özelliği diğer bütün özelliklerini örten kahramanlara……..TİP…..denir.
 Tiyatro eserinde erkek oyuncuya……..AKTÖR….kadın oyuncuya……..AKTRİS…..denir.
 Tiyatroda olayın geçtiği yere…….SAHNE…..denir.
 Tiyatroda eseri sahneye koyan kimseye…..REJİSÖR….denir.

3-Trajedi’nin özelliklerini yazınız.(10 p)

 Konusunu seçkin kimselerin hayatından ya da mitolojiden alır.
 Kahramanlar Tanrıçalar ve soylu kimseler.
 Kaba söz ve davranışların sahnede gösterilmemesi.
 Üç birlik kuralına uyulması
 Çirkin olayların seyirci önünde gerçekleşmemesi

4-Deveye sormuşlar:”Neden boynun eğri?”
Deve cevap vermiş:”Nerem doğru ki…”
Yukarıdaki ifadede görülen en belirgin söz sanatı nedir?(10 p)

İNTAK

5-Ormanlar koynunda bir serin dere
Dikenler içinde sarı gül vardır.
Yukarıdaki dizelerin anlatımında hangi anlatım tekniğine baş vurulmuştur?(10p )

BETİMLEME

6-“Kuşkusuz sen de uzun bir ömür yaşamayı istiyor olmalısın.” Cümlesindeki anlatım bozukluğunun sebebini belirterek anlatım bozukluğunu gideriniz.(10 p)

Birbiriyle çelişen kelimelerin kullanılması.Kuşkusuz ya da olmalısın çıkarılmalı.
7-Kenar mahalleler…Birbirine geçmiş,yaslanmış tahta evler…Kiminin kaplamaları biraz daha kararmış,Kiminin balkonu biraz daha eğrilmiş,kimi biraz daha öne eğilmiş.
Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? (5 p)
A)Betimleme B)Tartışma C)Açıklama D)öyküleme E)Fantastik anlatım
8-Halk şiirinde “samimilik” olduğunu söyleyenler “samimilik”in ne olduğunu bilmiyorlar. Samimilik bir kimsenin kendi benliğini,gerçek düşüncelerini,gerçek duygularını anlatması demektir.Bu da çok zor bir iştir.Öyle herkesin elinden gelmez.ancak büyük sanat adamlarının işidir.Halk şuradan buradan öğrendiği düşüncelerle kendine aşılanan duygularla yetinir.Bunun içindir ki halk şairleri hep birbirlerinin söylediklerini söylerler.Hep o düşünceler,hep o duygular…Bunu samimilik sananlar yalnız yavanlık arayanlardır.

Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?(5 p)
A)Betimleme B)Tartışma C)Açıklama D)öyküleme E)Destansı anlatım

9-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem basit,hem türemiş hem de bileşik sözcük vardır? (5 p)
A) Şiirler coşkunun seline kapılarak çalaka¬lem yazılmaz.
B) Evde, sokakta, her dakika bekledim bu anı.
C) Sevgi, insanı bencillikten kurtarır; insanın duyar¬lılığını artırır.
D) Yıllardır sokağın başındaki derme çatma evde oturuyorlar.
E) Kocaman bir alana götürdü babası küçük kızı.

10- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük, birden çok çekim eki almış¬tır? (5 p)
A) Edebiyat da resim de bale de aynı ruhu taşır.
B) Park yerini yine bizim komşular kapmış.
C) Söz verdi, yarın mutlaka bize gelecek.
D) Dolabın kapağı bir çivi ile tutturulmuş.
E) Yine de öğretmenimiz sizi görmek istiyor.

11-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “o” sözcüğü türce ötekilerden farklıdır? (5 p)
A) O bir yıldızdı, çevresine mavi bir ışık yayan.
B) Seni o günlerin hatırı için bağışlıyorum.
C) Bir o, bir ben kalmıştık koca salonda.
D) Yine de o, öteki kitaplardan daha iyiydi.
E) O, yalnız bu tür hastalıklarda kullanılıyor.

12-Kimi de gün ortası yanıma sokuluyor.
I
En çok güz ayları ve yağmur yağınca
II
Alçalır ya bir bulut, o hüzün zamanında
III
Uzanıp alıyorum, kimse olmuyor.
IV
Solgun bir gül oluyor dokununca.
V
Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi yapıca diğer¬lerinden farklıdır? (5 p)
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

13-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iye¬lik eki kullanılmamıştır? (5 p)
A) Gördüğümüz her rüyayı kahvaltı masa¬sında anlatırdık.
B) Şiiri etkili kılan da işte bu içten gelen coşkun söyle¬yiştir.
C) Bu alanın tam orta yerine insana benze¬yen bir taş dikmişler.
D) Birikmiş paranızı bu işte kullanmayı dü¬şündünüz mü?
E) Çiçeklerim, kitaplarım ve ben; bundan daha güzel ne olabilir?

Diğer Yazılılar:

[button color=”pink” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/9-sinif-dil-ve-anlatim-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]9. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”pink” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/10-sinif-dil-ve-anlatim-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]10. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”pink” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/11-sinif-dil-ve-anlatim-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]11. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

12. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 2. Yazılı 2015-2016

10) Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (5 p)

“Ben o odada bir türlü sesimi bulamadım.” cümlesinde yapıca ………………………………….. fiil kullanılmıştır.
Ali bütün bunları, fevkalade ehemmiyetli bir şeymiş gibi kaşlarını hafifçe kaldırarak dinliyordu.” cümlesinde altı çizili sözcük ……………………………………… görevde kullanılmıştır.
…………………………………………. anlatıcı olay örgüsünde aktif olarak yer alır.
………………………………. hikayelerinde zaman kavramı belli belirsiz yer alır.
……………………………………………….. hikayesi masal ile modern hikaye arasında bir geçiş ürünüdür.

Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın.

Diğer Yazılılar:

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/9-sinif-dil-ve-anlatim-1-donem-2-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]9. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 2. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/10-sinif-dil-ve-anlatim-1-donem-2-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]10. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 2. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/11-sinif-dil-ve-anlatim-1-donem-2-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]11. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 2. Yazılı (İndir)[/button]

2015-2016 12. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 1. Yazılı

2015-2016 eğitim öğretim yılı 1. dönem 12. Sınıf dil ve anlatım dersi 1. yazılısı hazır olduğunda aşağıdaki bağlantıdan indirilebilecektir. Dosya yüklendiğinde bağlantı aktif hale gelecektir.

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net” target=”blank” ]2015-2016 12. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 1. Yazılı ( Aktif Değil )[/button]

Diğer Yazılılar:

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-9-sinif-dil-ve-anlatim-1-donem-1-yazili/” target=”blank” ]2015-2016 9. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 1. Yazılı[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-10-sinif-dil-ve-anlatim-1-donem-1-yazili/” target=”blank” ]2015-2016 10. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 1. Yazılı[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-11-sinif-dil-ve-anlatim-1-donem-1-yazili/” target=”blank” ]2015-2016 11. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 1. Yazılı[/button]