2015-2016 10. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 1. Yazılı

2015-2016 eğitim öğretim yılı 1. dönem 10. Sınıf dil ve anlatım dersi 1. yazılısı hazır olduğunda aşağıdaki bağlantıdan indirilebilecektir. Dosya yüklendiğinde bağlantı aktif hale gelecektir.

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net” target=”blank” ]2015-2016 10. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 1. Yazılı ( Aktif Değil )[/button]

Diğer Yazılılar:

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-9-sinif-dil-ve-anlatim-1-donem-1-yazili/” target=”blank” ]2015-2016 9. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 1. Yazılı[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-11-sinif-dil-ve-anlatim-1-donem-1-yazili/” target=”blank” ]2015-2016 11. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 1. Yazılı[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-12-sinif-dil-ve-anlatim-1-donem-1-yazili/” target=”blank” ]2015-2016 12. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 1. Yazılı[/button]

2017-2018 10. Sınıf Dil ve Anlatım Performans Konuları

2017-2018 10. Sınıf Dil ve Anlatım Performans Ödevi Konuları

1. Atatürk ile ilgili sunum hazırlama.

2. Türk dilinin yabancı kelimeler karşısındaki duruşu ve yapılması gerekenler.

3. Farklı temalarda şiir antolojileri oluşturma.

4. Farklı metinler seçilip anlatım türlerinin gösterilmesi(dosya halinde)

5. Günümüzde yaygın olarak kullanılan anlatım bozukluklarının derlenmesi.

6. Betimleyici tarzda yazılan metinlerde sıfatların çeşitleriyle birlikte gösterilmesi.

7. Verilecek şiirlerde isimlerin ve zamirlerin bulunması.

8. Açıklayıcı tarzda yazılan metinlerdeki zarfların bulunması.

9. Roman incelemesi.

10. Bir temanın sınırlandırılarak, diyaloglar halinde bir metnin oluşturulması.

11. Bir temanın sınırlandırılarak, öyküleyici bir anlatımla veya betimleyici bir anlatımla metinler oluşturulması.

12. Türk edebiyatında mizahi anlatımla ilgili örneklerin bulunup, ünlem ve edatların gösterilmesi.

13. Atatürk’ün Türkçe ile ilgili görüşleri.

14. Ahmet Hamdi Tanpınar ve Evliya Çelebi’de beş şehrin ele alınması, ortak ve farklı yönlerin tespiti

15. Nasreddin Hoca fıkralarından mesajlar.

16. Yahya Kemal Beyatlı ve Tevfik Fikret’te İstanbul

17. Barış Manço’nun şarkı sözlerindeki didaktik unsurlar

18. Şiirlerin resimlendirilmesi

19. Ankara şiirlerinin derlenmesi ve incelenmesi

20. İstanbul şiirlerinin derlenmesi ve incelenmesi

21. Çiçek motifini işleyen şiirlerin derlenmesi ve incelenmesi

22. Herhangi bir şair veya yazar ile yapılacak röportaj (grup çalışması)

23. Tabelalardaki imlâ yanlışlıklarının tespiti

24. Okulumuzun web sitesindeki edebiyat sayfasının hazırlanması

25. Türkülerimizin hikâyeleri

26. Şiirlerin hikâyelendirilmesi

10. Sınıf Dil ve Anlatım Proje Ödevi Konuları 2017-2018

 1. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ PROJE KONULARI 2017-2018

 

 • Anlatıma hazırlanma,anlatımda tema ve konu, sınırlandırma konularında bilgi toplama.
  •   Anlatımın ve anlatıcının amacı ile anlatıcının tavrı hakkında bilgi toplama.
  •   Anlatımın özellikleri ve oluşumu hakkında bilgi toplama.
  •   Öyküleyici anlatımın özelliklerini gösterebilme. Öyküleyici anlatım özelliği taşıyan metinlerden örnekler bulma.
  •   Belirlenen bir metin üzerindeki isimleri ve isimlerin çeşitlerini bulabilme.
  •   Betimleyici anlatımın özelliklerini gösterebilme. Betimleyici anlatım özelliği taşıyan metinlerden örnekler bulabilme.
  •   Belirlenen bir metin üzerindeki sıfatları bulabilme, çeşitlerini gösterme. Sıfat-betimleyici anlatım ilişkisini kurabilme.
  •   Coşkulu ve heyecan bağlı anlatımın özelliklerini gösterebilme. Bu anlatıma uygun metinler bulabilme.
 •          Güncel Edebiyat dergilerinin tanıtımı
 •          Medyadaki dil yanlışlıklarının tespit edilmesi
 •          Günlük dildeki anlatım bozukluklarının tespit edilmesi
 •          Betimleyici anlatımın özelliklerini gösterebilme. Betimleyici anlatım özelliği taşıyan metinlerden örnekler bulabilme.

Belirlenen bir metin üzerindeki adılları bulabilme, çeşitlerini gösterme.

•   Destansı ve emredici anlatımın özelliklerini gösterebilme. Bu tip anlatımla yazılan örnek metinler bulabilme.
•   Belirlenen bir metin üzerinde fiilleri gösterebilme, fiillerde çatı, fiillerin yapısı konularında uygulamalar yapma.

•   Destansı ve emredici anlatımın özelliklerini gösterebilme. Bu tip anlatımla yazılan örnek metinler bulabilme.
•   Belirlenen bir metin üzerinde fiilleri gösterebilme, fiillerde çatı, fiillerin yapısı konularında uygulamalar yapma.

Belirlenen bir metin üzerinde sıfatları gösterebilme, sıfatların yapısı konularında uygulamalar yapma.
•   Öğretici, açıklayıcı, tartışmacı ve kanıtlayıcı anlatımın özelliklerini gösterebilme. Bu anlatım türleriyle oluşturulmuş örnek metinleri bulabilme.
•   Belirlenen bir metin üzerindeki zarfları bulabilme, çeşitlerini gösterme.
•   Düşsel ve gelecekten söz eden anlatımın özelliklerini gösterebilme. Bu anlatım türleriyle oluşturulmuş örnek metinleri bulabilme.
•   Belirlenen bir metin üzerindeki edat ve bağlaçları bulabilme.
•   Söyleşmeye bağlı ve mizahî anlatımın özelliklerini gösterebilme. Bu anlatım türleriyle oluşturulmuş örnek metinleri bulabilme ve metin üzerindeki ünlemleri bulabilme.
•   YGS-LYS’de anlatım türleri konusunda çıkan son 5 yılın sorularını derleme.
•   YGS-LYS’de sözcük türleri konusunda çıkan son 5 yılın soruları derleme.

. Türk dilinin yabancı kelimeler karşısındaki duruşu ve yapılması gerekenler.
. Farklı temalarda şiir antolojileri oluşturma.
. Farklı metinler seçilip anlatım türlerinin gösterilmesi(dosya halinde)
. Günümüzde yaygın olarak kullanılan anlatım bozukluklarının derlenmesi.
. Betimleyici tarzda yazılan metinlerde sıfatların çeşitleriyle birlikte gösterilmesi.
. Verilecek şiirlerde isimlerin ve zamirlerin bulunması.
. Açıklayıcı tarzda yazılan metinlerdeki zarfların bulunması.
. Bir temanın sınırlandırılarak, diyaloglar halinde bir metnin oluşturulması.
. Bir temanın sınırlandırılarak, öyküleyici bir anlatımla veya betimleyici bir anlatımla metinler oluşturulması.
. Türk edebiyatında mizahi anlatımla ilgili örneklerin bulunup, ünlem ve edatların gösterilmesi.
· Atatürk’ün Türkçe ile ilgili görüşleri.
· Ahmet Hamdi Tanpınar ve Evliya Çelebi’de beş şehrin ele alınması, ortak ve farklı yönlerin tespiti
· Nasreddin Hoca fıkralarından mesajlar.
· Barış Manço’nun şarkı sözlerindeki didaktik unsurlar
· Kayseri konulu şiirlerin derlenmesi ve incelenmesi
· Çiçek motifini işleyen şiirlerin derlenmesi ve incelenmesi
· Herhangi bir şair veya yazar ile yapılacak röportaj (grup çalışması)
· Tabelalardaki imlâ yanlışlıklarının tespiti
· Okulumuzun web sitesindeki edebiyat sayfasının hazırlanması
· Türkülerimizin hikâyeleri
· Şiirlerin hikâyelendirilmesi

 

2015-2016 10. Sınıf Dil ve Anlatım Yıllık Planı

2015-2016 10. Sınıf Dil ve Anlatım yıllık planı
2015-2016 10. Sınıf Dil ve Anlatım yıllık planı

 

10. Sınıflar seviyesinde Dil ve Anlatım dersinde 2015-2016 eğitim öğretim yılında işlenilecek konular ve o konulara ait müfredat yıllık planı aşağıdaki bağlantıda paylaşılmıştır.

 

İndirmek için tıklayın

2015-2016 Dil ve Anlatım 10. Sınıf Konuları

2015-2016 10. Sınıf Dil ve Anlatım konular
2015-2016 10. Sınıf Dil ve Anlatım konular

 

2015-2016 eğitim öğretim yılında 10. sınıflar dil ve anlatım dersinde aşağıdaki konular işlenecektir.

 

I. ÜNİTE: SUNUM, TARTIŞMA, PANEL

Sunum
Tartışma
Panel
II. ÜNİTE: ANLATIM VE ÖZELLİKLERİ

Anlatıma Hazırlık
Anlatımda Tema ve Konu
Anlatımda Sınırlandırma
Anlatımın ve Anlatıcının Amacı
Anlatımda Anlatıcının Tavrı
Anlatımın Özellikleri
Anlatımın Oluşumu
Anlatım Türlerinin Sınıflandırılması
III. ÜNİTE: ANLATIM TÜRLERİ

Öyküleyici Anlatım – İsim
Betimleyici Anlatım – Sıfat
Coşku ve Heyecana Bağlı (Lirik) Anlatım – Zamir
Destansı (Epik) Anlatım – Fiil
Emredici Anlatım – Fiilimsi
Öğretici Anlatım – Zarf
Açıklayıcı Anlatım
Tartışmacı Anlatım
Kanıtlayıcı Anlatım
Düşsel (Fantastik) Anlatım – Edat
Gelecekten Söz Eden Anlatım – Bağlaç
Söyleşmeye Bağlı Anlatım – Ünlem
Mizahi Anlatım

 

2015-2016 9. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları

2015-2016 10. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları

2015-2016 11. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları

2015-2016 12. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları

10. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 2. Yazılı 2014-2015

2014-2015 10. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 2. Yazılı
2014-2015 10. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 2. Yazılı

 

Yazılıdan örnek sorular:

 

4-Bir cümlede zarfları niçin kullanırız?

5- “Şimdi de okulda çocuğu olan ana, baba okuyucularımla biraz dertleşmek istiyorum.” Cümlesinden hareketle yüklemin kip ekiyle cümledeki zaman zarfının aynı zamanda anlatıp anlatmadığını yazın.

6-“Her düşünce ayrılığının, her okulun; bir görevi, büyük reformlarda oynayacağı bir rolü vardır.Bu sistemin çokluğu size zararlı geliyorsa su götürmez şu gerçeği tanımıyorsunuz demektir:Işık yalnız tartışmadan çıkabilir.” Auguste Blanouı (Agust Bloni)’ye ait bu sözden ne anladığınızı açıklayın.

7-Sorunların çözümünde başkalarının fikirlerini almanın önemini açıklayınız.

 

Tıkla tamamını indir

10. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 1. Yazılı 2014-2015

2014-2015 10. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 1. Yazılı
2014-2015 10. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 1. Yazılı

 

 • Geliş ve gidiş sözcüklerinden Arapça’nın kurallarına göre, aklımızca “gelişat ve gidişat”, yarattık. Sonra “test etmek, panik olmak” noktasına geçtik. Hızımızı alamayıp “dokunmatik , bankamatik” lere ulaştık. Aydınlarımız biraz daha çaba harcarsa, ülkemizin en uç köşelerinden herhangi bir yurttaşımız “7 up” u “sevın ap” diye okuyabilecek. Sonrası mı ? Çok kolay : altı kebap üstü pizza !   (15P)
  Konu:

 

Ana düşünce

 

Anlam biçimi

 

Düşünceyi geliştirme yolları

 

Bakış açısı

 

 • Yukarıdaki paragrafta anlatım sanatlarından hangisini görüyorsunuz? (5P)

 

3)     “Bu kadar letafet çünkü sende var.

Beyaz gerdanına bir de ben gerek.”

 

Şiirdeki söz sanatını açıklayınız.(10P)

 

4)      Kapıda güleç yüzlü , uzun boylu, saçları azıcık dökülmüş bir genç adam duruyordu.

Çok tatlı, insanı candan kavrayan bir gülüşü var. Böylesi güzel  gülen insanlara herkes çok güvenir. Böyle candan insanları , herkes çok sever. Nasıl candan bir karşılayış… Sanki kırk yıllık dost gibiyiz . İşte böyle gönlü yüce, gönlü pırıl pırıl insanlar. Böyle dostça, böyle insanca, böyle sımsıcak karşılarlar insanları. İşte asıl insan!..

 

 1. a) Metindeki bileşik sıfatları gösteriniz.(5P)

 

 

 

 1. b) Metinden aktarma örneği gösterin.(5P)

 

 

 

 1. c) Metinden pekiştirme ve küçültmeye örnekler veriniz.(5P)

 

 

 

 1. d) Metin hangi tip bir betimlemedir? (5P)

 

5) I                                                                                   II

Hiçbir şeyden çekmedi dünyada                        Mesele falan değildi öyle,

Nasırdan çektiği kadar.                                     “To be or not to be” kendisi için;

Hatta çirkin yaratıldığından bile                         Bir akşam uyudu;

O kadar müteessir değildi;                                 Uyanmayıverdi.

Kundurası vurmadığı zamanlarda                     Aldılar, götürdüler.

Anmazdı ama Allah’ın adını                                Yıkandı, namazı kılındı, gömüldü.

Günahkar da sayılmazdı.                                     Duyarlarsa öldüğünü alacaklıllar

Yazık oldu Süleyman Efendi’ ye                          Haklarını helal ederler elbet.

Alacağına gelince…

Alacağı yoktu zaten rahmetlinin.

III

Tüfeğini depoya koydular.

Esvabını başkasına verdiler.

Artık ne torbasında ekmek kırıntısı,

Ne matarasında dudaklarının izi;

Öyle bir rüzgar ki,

Kendi gitti, ismi bile kalmadı yadigar.

Yalnız şu beyit kaldı,

Kahve ocağında el yazısıyla:

“Ölüm Allah’ın emri,

Ayrılık olmasaydı.”

Orhan Veli KANIK

 

 

 1. İletişim öğelerini gösterin.(5P)

 

 1. Olay örgüsü (kurgu) nedir?(5P)

 

 1. Öykünün öğelerini gösterin.(5P)

 

 1. Öyküdeki türemiş kelimeleri bulun, eklerini ve köklerini ayırın.(10P)

 

 1. Öyküdeki Süleyman Efendi’yi betimleyin. Bu nasıl bir betimlemedir belirtin.(10P)

 

 

6)Aşağıdaki cümlelerde anlatım bozukluğu varsa cümleyi kurallı olarak yazınız ve anlatım bozukluğunun sebebini belirtiniz. (15P)

 

 1. Arabayı boyatırsak daha yüksek fiyattan satılır.
 2. O günlerde ben toplumcu sen ise sosyalist şiirler yazıyordun.
 3. Doktor hastanın tuzlu yemekler ve alkol kullanmasını yasaklamıştı.
 4. Küçük oğlunu yaklaşık bir yıldır hiç görmedim.
 5. Geçmişini iyi bilmeyen, sahip çıkmayan gençler yetiştirmek doğru değil.

 

Başarılar Dileriz.