2018-2019 10. Sınıf Coğrafya Müfredatı

DOĞAL SİSTEMLER
1. BÖLÜM: DÜNYA’NIN YAPISI VE OLUŞUM SÜRECİ
DÜNYA’NIN TEKTONİK OLUŞUMU
Dünya’nın İç Yapısı
Levha Tektoniği
JEOLOJİK ZAMANLAR
İÇ KUVVETLER
KAYAÇLAR
TÜRKİYE’DE İÇ KUVVETLER
DIŞ KUVVETLER
TÜRKİYE’DE DIŞ KUVVETLER
TÜRKİYE’DE BAŞLICA YÜZEY ŞEKİLLERİ
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
2. BÖLÜM: SU KAYNAKLARI
DÜNYADA SU KAYNAKLARI
TÜRKİYE’DE SU KAYNAKLARI
Türkiye’de Su Kaynaklarının Genel Özellikleri
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
3. BÖLÜM: TOPRAKLAR
DÜNYADA TOPRAKLAR
TÜRKİYE’DE TOPRAKLAR
Türkiye’de Toprakların Dağılışı ve Genel Özellikleri
Türkiye’de Toprakların Kullanımı
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
4. BÖLÜM: BİTKİLER
DÜNYADA BİTKİLER
TÜRKİYE’DE BİTKİLER
Türkiye’de Bitkilerin Genel Özellikleri
Türkiye’de Bitkilerden Yararlanma
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

BEŞERÎ SİSTEMLER
1. BÖLÜM: NÜFUS .
NÜFUSUN ÖZELLİKLERİ VE ÖNEMİ
DÜNYA NÜFUSUNUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ DEĞİŞİMİ
DÜNYADA NÜFUSUN DAĞILIŞI
NÜFUS PİRAMİTLERİ
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
2. BÖLÜM: TÜRKİYE’DE NÜFUS
TÜRKİYE’DE NÜFUSUN DEĞİŞİMİ
TÜRKİYE’DE NÜFUSUN DAĞILIŞI
TÜRKİYE’DE NÜFUSUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
3. BÖLÜM: GÖÇ
GÖÇLER VE GÖÇLERİN NEDENLERİ
TÜRKİYE’DE GÖÇLERİN NEDENLERİ VE SONUÇLARI
TÜRKİYE’DE GÖÇLERİN MEKÂNSAL ETKİLERİ
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
4. BÖLÜM: EKONOMİK FAALİYETLER
EKONOMİK FAALİYETLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
EKONOMİK FAALİYETLER VE GELİŞMİŞLİK
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER
1. BÖLÜM: ULUSLARARASI ULAŞIM HATLARI
ULUSLARARASI ULAŞIM HATLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ
VE ETKİLERİ
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÇEVRE VE TOPLUM
BÖLÜM: AFETLER
AFETLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
AFETLERİN DAĞILIŞI VE AFETLERDEN KORUNMA YOLLARI
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

2018-2019 10. Sınıf Coğrafya Konuları

DOĞAL SİSTEMLER
DÜNYA’NIN YAPISI VE OLUŞUM SÜRECİ
DÜNYA’NIN TEKTONİK OLUŞUMU
Dünya’nın İç Yapısı
Levha Tektoniği
JEOLOJİK ZAMANLAR
İÇ KUVVETLER
KAYAÇLAR
TÜRKİYE’DE İÇ KUVVETLER
DIŞ KUVVETLER
TÜRKİYE’DE DIŞ KUVVETLER
TÜRKİYE’DE BAŞLICA YÜZEY ŞEKİLLERİ
SU KAYNAKLARI
DÜNYADA SU KAYNAKLARI
TÜRKİYE’DE SU KAYNAKLARI
Türkiye’de Su Kaynaklarının Genel Özellikleri
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma
TOPRAKLAR
DÜNYADA TOPRAKLAR
TÜRKİYE’DE TOPRAKLAR
Türkiye’de Toprakların Dağılışı ve Genel Özellikleri
Türkiye’de Toprakların Kullanımı
BİTKİLER
DÜNYADA BİTKİLER
TÜRKİYE’DE BİTKİLER
Türkiye’de Bitkilerin Genel Özellikleri
Türkiye’de Bitkilerden Yararlanma

BEŞERÎ SİSTEMLER
NÜFUS
NÜFUSUN ÖZELLİKLERİ VE ÖNEMİ
DÜNYA NÜFUSUNUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ DEĞİŞİMİ
DÜNYADA NÜFUSUN DAĞILIŞI
NÜFUS PİRAMİTLERİ
TÜRKİYE’DE NÜFUS
TÜRKİYE’DE NÜFUSUN DEĞİŞİMİ
TÜRKİYE’DE NÜFUSUN DAĞILIŞI
TÜRKİYE’DE NÜFUSUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ
GÖÇ
GÖÇLER VE GÖÇLERİN NEDENLERİ
TÜRKİYE’DE GÖÇLERİN NEDENLERİ VE SONUÇLARI
TÜRKİYE’DE GÖÇLERİN MEKÂNSAL ETKİLERİ
EKONOMİK FAALİYETLER
EKONOMİK FAALİYETLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
EKONOMİK FAALİYETLER VE GELİŞMİŞLİK

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER
ULUSLARARASI ULAŞIM HATLARI
ULUSLARARASI ULAŞIM HATLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ VE ETKİLERİ

ÇEVRE VE TOPLUM
AFETLER
AFETLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
AFETLERİN DAĞILIŞI VE AFETLERDEN KORUNMA YOLLARI

10. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 2. Yazılı 2018-2019

24-.Kahverengi step topraklarının yüzey kesimlerinde tuz ve kireç birikimi fazladır. Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
F) Ana kayanın tuz ve kireç içermesi
G) Bitki örtüsünün cılız olması
H) Yağışın az, Buharlaşmanın çok olması
İ) Yükseltinin fazla olması
J) Kalker,Kayatuzu,Jips gibi kayaçların yaygın olduğu alanlarında oluşması

25-Önemli yollar üzerinde bulunan ve kavşak noktası konumunda olan kentler genelde hızlı bir şekilde gelişme gösterirler. Bu tür kentlere ulaşım şehri denir. Aşağıda verilen hangi ilimiz yukarda anlatılan özellikte bir şehirdir?
A) Kırklareli B) Eskişehir C) Bayburt D) Muş E) Burdur

26-İç bölgelerimizdeki ormanlar Ülkemiz toplam ormanlarının yaklaşık %20 sini oluşturmaktadır. İç bölgelerimizde ormanların az olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
K) Yağış miktarının yetersiz olması.
L) Yer şekillerinin engebeli olması
M) Sıcaklığın düşük olması.
N) Erozyonun şiddetli olması.
O) Akarsuların derin vadilerde akması.

2018-2019 10. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 1. Yazılı

B) Boşlukları doldurun. (her soru 3p)

1- Ticaret ilk …………….. çağda yapıldı.
2- Maden işçisi …..…….. faaliyet grubundadır.
3- Deltalarımızda en yaygın toprak çeşidi …………….
4- Ormanlardan elde edilen yan ürünler …………….
5- Türkiye`de birden fazla iklim görülmesinin sebebi ………………………………………..
6- ………………. toprakları; yağışın 400- olduğu bozkır alanlarında görülür.
7- Volkanik set göllerimiz …………………………….
8- Türkiye `deki sıcak sudan elektrik üreten santralimiz ……………………. şehrindedir.
9- Karadeniz kıyılarındaki kısa boylu ağaçlardan oluşan çalılara …………. Denir.
10- Marmaradaki tektonik göller: ………………………………………………………….
11- Fırat nehri üzerindeki barajlarımız ……………………….……………………………………….
12- Türkiye`deki endemik bitkiler …………..……………………………………………….

2018-2019 10. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı

1- Aşağıda verilen kayaçlardan hangisi başkalaşım (metamorfik) kayaç grubu içerisindedir?

A) Elmas B) Bazalt C) Kireçtaşı D) Andezit E) Granit

2- Modern anlamda ilk periyodik nüfus sayımları aşağıdaki ülkelerin hangisinde yapılmıştır,*

A) Fransa B) Danimarka C) Rusya D) Hindistan E) Çin

 

Dünya’nın İç Katmanları Konu Anlatımı

ATEŞ KÜRE

Yer kabuğunun altındaki tabakadır.Sıcaklığı ortalama 2000 santigrat derecedir. Bu katman, yer kabuğunun ergimiş maddelerle çok sıkışmış gaz ve buharların bir karışımıdır.
Büyük oranda demir, magnezyum ve kalsiyum içerir. Çekirdeğin etrafındaki sıcaklığı 3700 derece, yerkabuğuna yakın yerdeki sıcaklığı ise 870 santigrat derece kadardır.
Yanardağların oluşmasında etkilidir. Bu tabakadaki yüksek sıcaklık ve basınçtaki erimiş maden, yer kabuğundaki çatlaklardan ya da zayıf noktalardan dışarıya doğru püskürerek büyük zarar verir.

AĞIR KÜRE

Yerkürenin merkezinde bulunan ve ateş küreden sonra gelen kısımdır. 2900 km derinlikten başlar, yerin merkezine kadar uzanır. Kalınlığı yaklaşık 3400 km’dir Burada demir, nikel gibi yoğunluğu büyük olan maddeler yer alır. Çekirdeğin sıcaklığının 4000 – 4500 0C’nin üstünde olduğu sanılmaktadır. Bu sıcaklıktaki bütün maddelerin buhar halinde bulunması gerekir. Fakat büyük basınç altındaki çekirdeğin sıvı kalamayacağı, katı durumda olduğu sanılmaktadır.

YANARDAĞI PÜSKÜRMESİ

Magmanın yükselerek yeryüzüne çıkmasına yanardağ püskürmesi denir. İki püskürme arasında günlerce, aylarca, yıllarca hatta asırlarca geçebilir.

Yanardağ püskürürken lav, taş, kil ve gaz gibi maddeleri yeryüzüne bırakır. Lavlar yüzeye çıkan akışkan magmadır. Lavlar genellikle Silisyum Oksit (SiO2) içermektedir. SiO2 in oranı lavın yoğunluğunu etkilemektedir. Lavın yoğunluğu yanardağın şeklini de belirler. Yoğun olmayan lav kalkan biçiminde bir yanardağ oluşturabilir. Bunun nedeni ise lavların bal gibi çevreye dağılmasıdır. Yoğunluğu yüksek olan lav koni biçiminde bir yanardağ oluşturabilir.

Lavların parça parça çıkmansa bomba denilmektedir. Gazlar çok büyük miktarlarda açığa çıkabilir ve insanlar için olduğu kadar bitki ve hayvanların yaşamlarını oldukça olumsuz etkiler

Dünya’nın Tektonik Oluşumu Konu Anlatımı

HAVA KÜRE (ATMOSFER):

Dünyamızı dıştan saran hava tabakasına hava küre veya atmosfer denir.

Hava küre atmosferi oluşturan gazların karışımıdır. Tüm canlılar solunum yaparken havayı kullanır. Hava küre tüm canlılar için çok önemlidir.

TAŞ KÜRE (YER KABUĞU):

Üzerinde yaşadığımız yeryüzü kısmıdır. Yeryüzü çeşitli taşların oluşturduğu kayalar ve topraklardan oluşmuştur.

KITALAR:

1)ASYA

2)AVRUPA

3)AFRİKA

4)AMERİKA

5)AVUSTRALYA(OKYANUSYA)

6)ANTARTİKA

SU KÜRE:

Su küreyi yeryüzündeki tüm sular oluşturur.

Yer küre üzerinde bulunan okyanuslar, denizler, göller, akarsular, yer altı suları, buzullar su küreyi oluşturur.

Dünyamızın 1\4 ü toprak parçası, 3\4 ü ise sudur.