Türkiye’deki su kaynaklarını araştırınız.

Türkiye’deki su kaynaklarını araştırınız.

Ülkemiz su açısından şanslı sayılabilecek ülkeler arasındadır. Kuzeyinde Karadeniz, Marmara, batısında Ege ve güneyinde Akdeniz olmak üzere denizlerle çevrilmiş bir coğrafyada yaşıyoruz. Başta balıkçılık olmak üzere ulaştırma, turizm, sınır güvenliği ve ticaret gibi konular ele alındığında deniz suları en önemli su kaynaklarımız olarak değerlendirilebilir.

 

Yaşam için mutlak olan tatlı su kaynaklarımızın başında ise akarsular ve göller gelmektedir. Türkiye büyüklü küçüklü 120’den fazla göle ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye’de göller kabaca dört bölgede kümelenmiştir. Eğirdir, Burdur, Acıgöl ve Beyşehir civarı olan Göller Bölgesi, Güney Marmara Bölgesi, Tuz Gölü ve çevresi ve de Van Gölü ve çevresi. Bunların haricinde barajlar sayesinde ilave 706 baraj gölümüz daha vardır. Filyos, Kızılırmak, Yeşilırmak, Çoruh, Asi, Seyhan, Ceyhan, Tarsus, Dalaman, Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz, Meriç, Susurluk/Simav Çayı, Biga Çayı ve Gönen Çayı denizlerimize ulaşan akarsulardır. Fırat, Dicle, Aras ve Kura nehirleri ise sınırlarımızın dışına dökülen akarsularımızdır.

 

Marmara ve Ege Bölgesi’ndeki ovalar, Muş, Erzurum ve Pasinler ovalarındaki yer altı suları Taban Suyu olarak isimlendirilen yeraltı su kaynaklarıdır. Ayrıca ülkemiz kaplıca ve ılıca bakımından da zengin bir ülkedir. Yalova, İnegöl, Kızılcahamam, Bolu, Bursa, Erzurum, Haymana, Sarıkaya, Sivas, Çermik, Afyon, Kütahya ve Denizli çevrelerinde kaplıca ve ılıca kaynakları konumlanmıştır.

 

Oldukça çeşitli su kaynaklarına rağmen, 1.519 metreküp olan kişi başına düşen yıllık su miktarı göz önüne alındığında ülkemiz, su azlığı yaşayan bir ülke durumundadır.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (9 Oy, Ortalama: 4,67 toplam 5)
Loading...

2019 Coğrafya Öğretmeni Maaşı

Öğretmen maaşları ülke gündemini oldukça meşgul eden ve gelecek planlaması yapan gençlerin çokça üzerinde durduğu konulardan bir tanesidir. Coğrafya Öğretmenliği de gün geçtikçe önem kazanan bir branş olarak önümüze çıkmaktadır.

Coğrafya Öğretmenlerinin 2019 yılında alacakları maaşlar kademe ve derecelerine göre yani meslekteki çalışma süresine göre farklılık göstermektedir. Aşağıda bir Coğrafya Öğretmeninin hizmet yılına göre 2019 Ocak ayından itibaren alacağı maaşlar verilmiştir.

Coğrafya öğretmenleri ayrıca yukarıda verilen maaşlara ek olarak haftalık 15 saat üzeri girdikleri her ders saati için ek ders ücreti alırlar. Bu ek ders ücreti ise ders başına yaklaşık 13,80 tl olarak hesaplanmaktadır. Bir Coğrafya Öğretmeni haftalık 30 saate kadar derse girebilmektedir.

Not: Tabloda verilen rakamlar enflasyon farkı, aile yardımı, BES, sendika, ilksan vb kesintiler/ödemeler dikkate alınmadan hesaplanmıştır.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 Oy, Ortalama: 4,00 toplam 5)
Loading...

2018-2019 9. Sınıf Coğrafya Konuları

1.BÖLÜM
1.1. İNSAN-DOĞA VE COĞRAFYA
A İNSAN–DOĞA ETKİLEŞİMİ VE COĞRAFYA
B COĞRAFYA BİLİMİNİN BÖLÜMLENMESİ
C TARİHSEL SÜREÇTE COĞRAFYA BİLİMİNİN GELİŞİMİ
İLK ÇAĞ’DA COĞRAFYA
ORTA ÇAĞ’DA COĞRAFYA
YENİ ÇAĞ’DA COĞRAFYA
YAKIN ÇAĞ’DA COĞRAFYA
1. BÖLÜM SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
2. BÖLÜM
1.2 YERKÜRENİN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ
A YERKÜRENİN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ .
YERKÜRENİN ŞEKLİ
YERKÜRENİN KENDİ EKSENİ ETRAFINDAKİ HAREKETİ
YERKÜRENİN GÜNEŞ ETRAFINDAKİ HAREKETİ
MATEMATİK İKLİM KUŞAKLARI
SICAKLIK KUŞAKLARI
2. BÖLÜM SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
3. BÖLÜM
1.3. KOORDİNAT SİSTEMİ VE KONUM
A KOORDİNAT SİSTEMİ
MUTLAK KONUM
GÖRECELİ KONUM
TÜRKİYE’NİN KONUMU
3. BÖLÜM SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .
4. BÖLÜM
1.4 COĞRAFİ REHBERİM: HARİTALAR
A COĞRAFİ REHBERİM: HARİTALAR
HARİTA PROJEKSİYONLARI
HARİTANIN ELEMANLARI
ÖLÇEK ÇEŞİTLERİ
KULLANIM AMACINA GÖRE HARİTALAR
HARİTALARDA UZUNLUK VE ALAN HESAPLAMALARI
B HARİTACILIK TARİHİMİZ
TÜRK VE İSLAM TARİHİNDE HARİTACILIK
BİLGİLERİN HARİTAYA AKTARILMASI
C HARİTALARDA YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİ GÖSTERME
YÖNTEMLERİ
KABARTMA YÖNTEMİ
RENKLENDİRME YÖNTEMİ
EŞ YÜKSELTİ EĞRİLERİ (İZOHİPS) YÖNTEMİ
EŞ YÜKSELTİ EĞRİLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE YERYÜZÜ
ŞEKİLLERİNİN GÖSTERİLMESİ
4. BÖLÜM SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
5. BÖLÜM
1.5 ATMOSFER VE İKLİM
A ŞEFFAF KÜRE: ATMOSFER
HAVA DURUMU VE İKLİM
İÇİNDEKİLER KİTABIN TANITIMI
1. ÜNİTE DOĞAL SİSTEMLER
8
B İKLİMİN ANA ELEMANI: SICAKLIK
YERYÜZÜNDE SICAKLIĞIN DAĞILIŞINI ETKİLEYEN
FAKTÖRLER
İZOTERM (EŞ SICAKLIK) HARİTALARI NASIL ÇİZİLİR?
YERYÜZÜNDE SICAKLIĞIN DAĞILIŞI
C BASINÇ VE RÜZGÂRLAR
HAVA BASINCI
RÜZGÂRLAR
RÜZGÂR ÇEŞİTLERİ
Ç NEMLİLİK VE YAĞIŞ
YOĞUŞMA ÇEŞİTLERİ
YAĞIŞ ÇEŞİTLERİ
HAVA KÜTLELERİ VE CEPHELER
D BÜYÜK İKLİM TİPLERİ
EKVATORAL İKLİM
SAVAN İKLİMİ
MUSON İKLİMİ
ÇÖL İKLİMİ
AKDENİZ İKLİMİ
ILIMAN OKYANUSAL İKLİM
ILIMAN KARASAL İKLİM
SERT KARASAL İKLİM
TUNDRA İKLİMİ
KUTUP İKLİMİ
E TÜRKİYE’NİN İKLİMİ
TÜRKİYE’NİN İKLİMİNİ ETKİLEYEN KOŞULLAR
TÜRKİYE’DE SICAKLIK
TÜRKİYE’DE BASINÇ VE RÜZGÂRLAR
TÜRKİYE’DE NEM VE YAĞIŞLAR
TÜRKİYE’DE GÖRÜLEN İKLİM TİPLERİ
5. BÖLÜM SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
BÖLÜM
2.1 YERLEŞMELER
A YERLEŞMELERİN YER SEÇİMİ
YERLEŞMELERİN DAĞILIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
B YERLEŞMELERİN KURULUŞ VE GELİŞMESİ
1. KIR YERLEŞMELERİ
2. ŞEHİR YERLEŞMELERİ
C TÜRKİYE’DE YERLEŞMELER
TÜRKİYE’DE YERLEŞMELERİN DAĞILIŞINI ETKİLEYEN
FAKTÖRLER
TÜRKİYE’DE YERLEŞMENİN TARİHÇESİ
Ç TÜRKİYE’DE İDARÎ FONKSİYONLARINA GÖRE
YERLEŞMELER
TÜRKİYE’DE YERLEŞMELERİN SINIFLANDIRILMASI
BÖLÜM SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2018-2019 10. Sınıf Coğrafya Müfredatı

DOĞAL SİSTEMLER
1. BÖLÜM: DÜNYA’NIN YAPISI VE OLUŞUM SÜRECİ
DÜNYA’NIN TEKTONİK OLUŞUMU
Dünya’nın İç Yapısı
Levha Tektoniği
JEOLOJİK ZAMANLAR
İÇ KUVVETLER
KAYAÇLAR
TÜRKİYE’DE İÇ KUVVETLER
DIŞ KUVVETLER
TÜRKİYE’DE DIŞ KUVVETLER
TÜRKİYE’DE BAŞLICA YÜZEY ŞEKİLLERİ
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
2. BÖLÜM: SU KAYNAKLARI
DÜNYADA SU KAYNAKLARI
TÜRKİYE’DE SU KAYNAKLARI
Türkiye’de Su Kaynaklarının Genel Özellikleri
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
3. BÖLÜM: TOPRAKLAR
DÜNYADA TOPRAKLAR
TÜRKİYE’DE TOPRAKLAR
Türkiye’de Toprakların Dağılışı ve Genel Özellikleri
Türkiye’de Toprakların Kullanımı
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
4. BÖLÜM: BİTKİLER
DÜNYADA BİTKİLER
TÜRKİYE’DE BİTKİLER
Türkiye’de Bitkilerin Genel Özellikleri
Türkiye’de Bitkilerden Yararlanma
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

BEŞERÎ SİSTEMLER
1. BÖLÜM: NÜFUS .
NÜFUSUN ÖZELLİKLERİ VE ÖNEMİ
DÜNYA NÜFUSUNUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ DEĞİŞİMİ
DÜNYADA NÜFUSUN DAĞILIŞI
NÜFUS PİRAMİTLERİ
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
2. BÖLÜM: TÜRKİYE’DE NÜFUS
TÜRKİYE’DE NÜFUSUN DEĞİŞİMİ
TÜRKİYE’DE NÜFUSUN DAĞILIŞI
TÜRKİYE’DE NÜFUSUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
3. BÖLÜM: GÖÇ
GÖÇLER VE GÖÇLERİN NEDENLERİ
TÜRKİYE’DE GÖÇLERİN NEDENLERİ VE SONUÇLARI
TÜRKİYE’DE GÖÇLERİN MEKÂNSAL ETKİLERİ
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
4. BÖLÜM: EKONOMİK FAALİYETLER
EKONOMİK FAALİYETLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
EKONOMİK FAALİYETLER VE GELİŞMİŞLİK
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER
1. BÖLÜM: ULUSLARARASI ULAŞIM HATLARI
ULUSLARARASI ULAŞIM HATLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ
VE ETKİLERİ
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÇEVRE VE TOPLUM
BÖLÜM: AFETLER
AFETLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
AFETLERİN DAĞILIŞI VE AFETLERDEN KORUNMA YOLLARI
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2018-2019 Tarih dersi müfredatı

DOĞAL SİSTEMLER

1.BÖLÜM1.1. İNSAN-DOĞA VE COĞRAFYA
A İNSAN–DOĞA ETKİLEŞİMİ VE COĞRAFYA
B COĞRAFYA BİLİMİNİN BÖLÜMLENMESİ
C TARİHSEL SÜREÇTE COĞRAFYA BİLİMİNİN GELİŞİMİ
İLK ÇAĞ’DA COĞRAFYA
ORTA ÇAĞ’DA COĞRAFYA
YENİ ÇAĞ’DA COĞRAFYA
YAKIN ÇAĞ’DA COĞRAFYA
1. BÖLÜM SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
2. BÖLÜM
1.2 YERKÜRENİN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ
A YERKÜRENİN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ
YERKÜRENİN ŞEKLİ
YERKÜRENİN KENDİ EKSENİ ETRAFINDAKİ HAREKET
YERKÜRENİN GÜNEŞ ETRAFINDAKİ HAREKETİ
MATEMATİK İKLİM KUŞAKLARI
SICAKLIK KUŞAKLARI
2. BÖLÜM SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
3. BÖLÜM
1.3. KOORDİNAT SİSTEMİ VE KONUM
A KOORDİNAT SİSTEMİ
MUTLAK KONUM
GÖRECELİ KONUM
TÜRKİYE’NİN KONUMU
3. BÖLÜM SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
4. BÖLÜM
1.4 COĞRAFİ REHBERİM: HARİTALAR
A COĞRAFİ REHBERİM: HARİTALAR
HARİTA PROJEKSİYONLARI
HARİTANIN ELEMANLARI
ÖLÇEK ÇEŞİTLERİ
KULLANIM AMACINA GÖRE HARİTALAR
HARİTALARDA UZUNLUK VE ALAN HESAPLAMALARI
B HARİTACILIK TARİHİMİZ
TÜRK VE İSLAM TARİHİNDE HARİTACILIK
BİLGİLERİN HARİTAYA AKTARILMASI
C HARİTALARDA YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİ GÖSTERME
YÖNTEMLERİ
KABARTMA YÖNTEMİ
RENKLENDİRME YÖNTEMİ
EŞ YÜKSELTİ EĞRİLERİ (İZOHİPS) YÖNTEMİ
EŞ YÜKSELTİ EĞRİLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE YERYÜZÜ
ŞEKİLLERİNİN GÖSTERİLMESİ
4. BÖLÜM SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
5. BÖLÜM
1.5 ATMOSFER VE İKLİM
A ŞEFFAF KÜRE: ATMOSFER
HAVA DURUMU VE İKLİM
İÇİNDEKİLER KİTABIN TANITIMI
1. ÜNİTE DOĞAL SİSTEMLER
8
B İKLİMİN ANA ELEMANI: SICAKLIK
YERYÜZÜNDE SICAKLIĞIN DAĞILIŞINI ETKİLEYEN
FAKTÖRLER5
İZOTERM (EŞ SICAKLIK) HARİTALARI NASIL ÇİZİLİR?
YERYÜZÜNDE SICAKLIĞIN DAĞILIŞI
C BASINÇ VE RÜZGÂRLAR
HAVA BASINCI
RÜZGÂRLAR
RÜZGÂR ÇEŞİTLERİ
Ç NEMLİLİK VE YAĞIŞ
YOĞUŞMA ÇEŞİTLERİ
YAĞIŞ ÇEŞİTLERİ
HAVA KÜTLELERİ VE CEPHELER
D BÜYÜK İKLİM TİPLERİ
EKVATORAL İKLİM
SAVAN İKLİMİ
MUSON İKLİMİ
ÇÖL İKLİMİ
AKDENİZ İKLİMİ
ILIMAN OKYANUSAL İKLİM
ILIMAN KARASAL İKLİM
SERT KARASAL İKLİM
TUNDRA İKLİMİ
KUTUP İKLİMİ
E TÜRKİYE’NİN İKLİMİ
TÜRKİYE’NİN İKLİMİNİ ETKİLEYEN KOŞULLAR
TÜRKİYE’DE SICAKLIK
TÜRKİYE’DE BASINÇ VE RÜZGÂRLAR
TÜRKİYE’DE NEM VE YAĞIŞLAR
TÜRKİYE’DE GÖRÜLEN İKLİM TİPLERİ
5. BÖLÜM SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
BÖLÜM
2.1 YERLEŞMELER
A YERLEŞMELERİN YER SEÇİMİ
YERLEŞMELERİN DAĞILIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
B YERLEŞMELERİN KURULUŞ VE GELİŞMESİ
1. KIR YERLEŞMELERİ
2. ŞEHİR YERLEŞMELERİ
C TÜRKİYE’DE YERLEŞMELER
TÜRKİYE’DE YERLEŞMELERİN DAĞILIŞINI ETKİLEYEN
FAKTÖRLER
TÜRKİYE’DE YERLEŞMENİN TARİHÇESİ
Ç TÜRKİYE’DE İDARÎ FONKSİYONLARINA GÖRE
YERLEŞMELER
TÜRKİYE’DE YERLEŞMELERİN SINIFLANDIRILMASI
BÖLÜM SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
2.ÜNİTE BEŞERÎ SİSTEMLER
9
BÖLÜM
3.1 BÖLGELER VE ÜLKELER
A BÖLGE VE BÖLGE ÇEŞİTLERİ
1. ŞEKİLSEL (FORMAL) BÖLGELER
2. İŞLEVSEL (FONKSİYONEL) BÖLGELER
B BÖLGE SINIRLARININ BELİRLENMESİ
BÖLGE SINIRLARININ DEĞİŞKENLİĞİ
BÖLÜM SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
KÜRESEL ORTAM:
BÖLGELER VE ÜLKELER
BÖLÜM
4.1 DOĞAL ORTAM VE İNSAN
A İNSANLARIN DOĞAL ORTAMI KULLANMA ŞEKİLLERİ
B DOĞAL ORTAMDA İNSAN ETKİSİYLE MEYDANA GELEN
DEĞİŞİMLER VE SONUÇLARI
ATMOSFER VE İNSAN ETKİSİ
HİDROSFER VE İNSAN ETKİSİ
LİTOSFER VE İNSAN ETKİSİ
BİYOSFER VE İNSAN ETKİSİ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2018-2019 12. Sınıf Coğrafya Konuları

DOĞAL SİSTEMLER
EKSTREM DOĞA OLAYLARI
Ekstrem Doğa Olayları
Astronomi Kökenli Ekstrem Doğa Olayları
Meteoroloji Kökenli Ekstrem Doğa Olayları
Jeoloji ve Jeomorfoloji Kökenli Ekstrem Doğa Olayları
BİLDİĞİMİZ HAVALARIN SONU: KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİMİ
Doğa ve Değişim
Küresel İklim Değişimi
Küresel İklim Değişiminin Nedenleri
Küresel İklim Değişiminin Gözlenen ve Öngörülen Etkileri
Küresel İklim Değişimi ile Mücadele

BEŞERÎ SİSTEMLER
GEÇMİŞTEN GELECEĞE ŞEHİR VE EKONOMİ
Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri
Haliç’teki Değişimin Sosyal ve Kültürel Etkileri
Silikon Vadisi’nde Meydana Gelen Değişimlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri
Sao Paulo
Petrolden Gelen Zenginlik: Batman
Geleceğin Dünyası
Geçmişten Geleceğe Dünya Nüfusu
Yaşam Kaynağımız: Suyun Geleceği
Şehir ve Yerleşme
Tarımın Geleceği: Dikey Çiftçilik
Geleceğin Ekonomisi
Teknolojik Değişimler ve Doğa Etkileşimi
Yapay Zekâ
Uzay Madenciliği

TÜRKİYE’NİN İŞLEVSEL BÖLGELERİ VE KALKINMA PROJELERİ
Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri
İşlevsel Yönetim Bölgeleri
İşlevsel Hizmet Bölgeleri
İşlevsel İstatistik Bölgeleri

İşlevsel Plan (Proje) Bölgeleri
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)
Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP)
Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi (YHGP)
Doğu Anadolu Projesi (DAP)
Zonguldak Bartın Karabük Projesi (ZBK)
Konya Ovası Projesi (KOP)
HİZMET SEKTÖRÜNÜN EKONOMİDEKİ YERİ
Hizmet Sektörünün Türkiye Ekonomisine Etkisi
Ulaşım Sektörünün Ekonomiye Katkısı
Ticaret Sektörünün Ekonomiye Katkısı
Turizm Sektörünün Ekonomiye Katkısı
Ulaşımı Etkileyen Faktörler
Doğal Faktörler
Beşerî Faktörler
Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi
Kara Yolları
Demir Yolları
Hava Yolları
Deniz Yollları
Boru Hatları
KÜRESEL TİCARET
Dünya Ticareti ve Ticaret Bölgeleri
Ticaretin Gelişimi
Dünya Ticaret Merkezleri ve Ağlarının Küresel Ekonomideki Yeri
Dünya Ticaretine Yön Veren Uluslararası Bölgeler ve Kuruluşlar
Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler
Elektronik Ticaret ve Siber Güvenlik
Anadolu’nun Ekonomik Güç Simgesi: Tarihî Ticaret Yolları
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri
TÜRKİYE TURİZMİ
Türkiye’deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekân İlişkisi
Türkiye’nin Kültürel Mirası
Somut Kültürel Miras
Somut Olmayan Kültürel Miras
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları
Türkiye’nin Turizm Politikaları
Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER
JEOPOLİTİK KONUM
Kıtaların ve Okyanusların Önemindeki Değişimler
Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu
Türkiye’nin Jeopolitik Konumunun Bölgesel Etkileri
Türk Kültürü Havzası
Ölçme ve Değerlendirme
2.BÖLÜM ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM
Teknolojik Gelişmelerin Kültürel ve Ekonomik Etkileri
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler
Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Ekonomik Özellikleri
Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Karşılaştırılması
Ülkelerin Gelişmişlik Ölçütleri
Ülkelerin Bölgesel ve Küresel Ölçekte Doğal Kaynak Potansiyeli
Enerji Güzergâhları ve Etkileri
Petrol ve Doğal Gazın Deniz Yoluyla Taşınması
Enerji Koridoru Türkiye
Çatışma Bölgeleri
Sınır Aşan Sular Sorunu
Barış Üzerine

ÇEVRE ve TOPLUM
ÇEVRE SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR
Doğal Çevrenin Sınırlılığı 197
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 199
Çevre Politikaları 202
Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları 203
Yeni Zelenda’nın Çevre Politikası 203
Kosta Rika’nın Çevre Politikası 204
Zimbave’nin çevre Politikası 204
İsveç’in Çevre Politikası 205
Güney Kore’nin Çevre Politikası 206
Çevre Sorunlarını Önlemede Bireye Düşen Görevler 206
Çevresel Örgütler 207
Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 208
Ortak Doğal ve Kültürel Mirasa Yönelik Tehditler

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2018-2019 12. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı

İndireceğiniz bağlantıda bulunan ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Eğitim Bilişim Ağında bulunan ve 2018-2019 eğitim öğretim yılında güncel olarak işlenecek kitaptır.

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...