2015-2016 12. Sınıf Biyoloji Yıllık Plan

lise 4 biyoloji yıllık planı 2015-2016
lise 4 biyoloji yıllık planı 2015-2016

 

12. Sınıf Biyoloji dersi 2015-2016 eğitim öğretim yılı yıllık plan dosyasını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. İndirdiğiniz dosyayı kendinize göre düzenleyerek çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

 

Tıkla İndir

 

9. Sınıf Biyoloji Yıllık Plan 2015-2016 ( Tıkla )

10. Sınıf Biyoloji Yıllık Plan 2015-2016 ( Tıkla )

11. Sınıf Biyoloji Yıllık Plan 2015-2016 ( Tıkla )

12. Sınıf Biyoloji Yıllık Plan 2015-2016 ( Tıkla )

2015-2016 12. Sınıf Biyoloji Konuları

lise 4 biyoloji müfredatı 2015-2016
lise 4 biyoloji müfredatı 2015-2016

 

İnsanda Solunum Sistemi-2
Solunum Çeşitleri 2
İnsanda Solunum Sistemi
Solunum Çeşitleri
Omurgalılarda Dolaşım Sistemi
Dolaşım Sistemi ve Çeşitleri
İnsanda Sindirim Sistem 2
İnsanda Sindirim Sistemi 1
Omurgalılarda Sindirim Sistemi
Omurgasızlarda Sindirim Sistemi
İnsanda Boşaltım
Hayvanlarda Sindirim
Eklemler ve Kaslar
İnsanda Küçük ve Büyük Kan dolaşımı
İskelet Sistemi

Şunlar da ilginizi çekebilir:

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-9-sinif-biyoloji-konulari/” target=”blank” ]9. Sınıf Biyoloji Konuları[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-10-sinif-biyoloji-mufredati/” target=”blank” ]10. Sınıf Biyoloji Konuları[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-11-sinif-biyoloji-konulari/” target=”blank” ]11. Sınıf Biyoloji Konuları[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-12-sinif-biyoloji-konulari/” target=”blank” ]12. Sınıf Biyoloji Konuları[/button]

12. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 2. Yazılı 2014-2015

lise 4 biyoloji 2014-2015 2. dönem 2. yazılı
lise 4 biyoloji 2014-2015 2. dönem 2. yazılı

 

22. Aynı türden A ve B bireylerinin eşeyli üre¬me ile meydana getirdikleri yavrular, birbi¬riyle aynı genotipte ise aşağıdakilerden hangisi kesin doğrudur?
A) A ve B nin genotipleri aynıdır.
B) A ve B nin fenotipleri aynıdır.
C) A ve B heterozigottur.
D) Yavrular arı döldür.
E) A ve B arı döldür.

23. aaBbCcDd genotipine sahip bir zigot geli¬şerek bir embriyo oluşturuyor. Bu embri¬yonun vücut hücrelerinin genotipi aşağı¬dakilerden hangisi ile gösterilebilir?
A) abcD
B) ABCD
C) AaBb
D) aaBbCcDd
E) aabbccDd

24. ikiz kardeşlerin,
I. Protein yapıları
II. Göz renkleri
III. Cinsiyetleri
IV. Genotipleri
gibi özelliklerinden hangi ikisi¬nin aynı olması, bunların aynı yumurta ikiz¬leri olduğunu kanıtlar?
A) I, II
B) I, III
C) I, IV
D) II, III
E) III, IV

 

Tıkla tamamını indir

12. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılı 2014-2015

lise 4 biyoloji 2014-2015 2. dönem 1. yazılı
lise 4 biyoloji 2014-2015 2. dönem 1. yazılı

 

SORU.1:Bir canlıda çevrenin yada genetik yapının etkisi ile ortaya çıkan ve gözlenebilen özelliklere ne ad verilir?

 1. A) Genotip B) Fenotip C) Kalıtım    D) Melez     E) Saf Döl

SORU.2: AABbCcDDEeFFGgHHkkSs  genotipli bir bireyde kaç çeşit gamet oluşur?

 1. A) 128 B) 64 C)32   D) 16   E) 8

SORU.3:Siyah ve beyaz tüylü kobaylar çaprazlandığında %100 oranında alacalı bireylerin görülmesi, aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

 1. A) çekiniklik B) baskınlık C) çok alellik       D) eksik baskınlık    E) dihibritlik

SORU.4:Taşıyıcı bir anne ile renk körü bir babanın renk körü bir kız çocuğu oluyor. Bu ailede doğacak erkek çocukların renk körü olma olasılığı nedir?

 1. A) %50 B) %25 C) %0      D) %100      E) %75

Soru.5: (44+XX) olan bir yumurtalıkta (23+X) ve (21+X) şeklinde bir oluşum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

 1. A) Genlerde ayrılmama B) gonozomlarda ayrılmama C) otozomlarda ayrılmama
 2. D) genlerde mutasyon E) kromozomlarda parça değişimi

SORU.6: Bakterilerde yeni özelliklerin ortaya çıkmasına neden olay aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Varyasyon B) Modifikasyon C) Mutasyon   D) Konjugasyon     E) Rekombinasyon

SORU.7:Aşağıdakilerden hangisi mutasyona neden olmaz?

 1. A) Radyasyon B) Çeşitli kimyasal maddeler ( formaldehit,civa,sigara..) C) pH değişiklikleri
 2. D) Sıcaklık E) Ultrason

SORU.8:Aşağıdaki hastalıklardan hangisi yada hangileri insanda  X ve Y kromozomlarının homolog kısmına bağlı olarak kalıtıma uğrarlar?
I-Hemofili    II-Xeroderma pigmentosum  III- Yapışık parmaklılık    IV-kırmızı –yeşil renk körlüğü V- Retinis pigmentosa  VI-Kulak kıllılığı

 

 1. A) I-II-III B) II-III-IV C) II-IV       D) III-V-VI           E) II-V

 

SORU.9:Aşağıdaki  yazılanlardan hangileri kesin doğrudur?

 • Bir ailede kız çocuğu renk körü ise baba renk körüdür
 • Erkek çocuklar renk körü ise anne mutlaka renk körlüğü geni taşır.
 • Kız çocuğu taşıyıcı ise anne renk körüdür.
 • Erkek çocuk sağlam ise baba kesin sağlamdır.

 

 1. A) I-II B) I-III C) II-III-IV       D) III-IV     E) I-II-III-IV

 

SORU.10: Hemofili bir kız çocuğuna ve hemofili bir erkek çocuğuna sahip bir ailede babanın genotipi aşağıdakilerden hangisidir?

 

 1. A) X Y B) X Y C) X Y                  D) X Y                E) X Y

SORU.11:Aşağıdaki organik baz dizilişlerinden hangisi DNA zinciri üzerinde yer almaz.

 1. A) ATGG B) ATTA C) ATUG       D) GGGG        E) GCTA

 

SORU.12: Dihibrit çaprazlama ile F2 de oluşan bireylerin fenotipik ayrışım oranı ………………………dır.

 

SORU.13: RNA’da ………………… bazı bulunmaz bunun yerine ……………………….. bazı bulunur.

 

SORU.14: Nokta mutasyonu ile  hemoglobini kodlayan genlerden birinin değişmesi sonucunda Glutamik Asit yerine Valin amino asidi oluşur. Böylece ………………………………………………………… adı verilen ve anormal hemoglobinlerin oluştuğu  kalıtsal bir bozukluk ortaya çıkar.

SORU.15:……………………………… kromozom yapısına sahip bireylere süper dişi adı verilir. Bu bireylerin eşey organları gelişir fakat menstrüal döngülerinde anormallikler vardır. Zeka geriliği görülür. Bazıları normal ve

doğurgan olabilir.

SORU.16: Kan uyuşmazlığı  Rh faktörü bakımından ………………………… bir baba ile  ………………………

……….bir anneden ………………………….bir fetüsün oluştuğu durumlarda ortaya çıkar.

 

NOT BAREMİ:13.14.15.ve 16.sorular 10’ar puan İlk 12 soru ise 5 puandır.

 

2014-2015 9. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 2. Yazılı için tıklayın

2014-2015 10. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 2. Yazılı için tıklayın

2014-2015 11. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 2. Yazılı için tıklayın

2014-2015 12. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 2. Yazılı için tıklayın

Biyoloji 12. Sınıf 2. Dönem 3. Yazılı 2013-2014

iuuq_NV_00xxx_SL_fmjgtfohvm_SL_dpn0jnbhft0gpo0gpo_SL_kqh

A. Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız(15*4= 60)

1. ‘’Cansız maddelerin uzun süren kimyasal evrimi sonucunda basit yapılı ilk canlı oluşmuştur.’’ görüşünü aşağıdaki görüşlerden hangisi kabul eder?

A) Abiyogenez       B) Heterotrof        C) Biyogenez    D) Ototrof     E) Panspermia

 

2. Aşağıda verilenlerden hangisi Lamarck’ ın evrimle ilgili görüşlerinden biri değildir?
A) Kullanılan yapılar gelişir.
B) Kullanılmayan yapılar körelir.
C) Kalıtsal varyasyonların kaynağı mutasyonlardır.
D) Çevreye uyum sonucunda bazı özellikler kazanılır.
E) Sonradan kazanılan özellikler sonraki döllere aktarılır.

 

3. Doğadaki kalıtsal çeşitliliğin oluşmasına aşağıdaki olaylardan hangisi yol açmaz?
A) Mayoz bölünme        B) Krossing over        C) Mutasyon          D) Döllenme       E) Eşeysiz üreme

 

4. Aşağıdakilerden hangisi karasal ekosistemlerden değildir?
A) Orman        B) Çayır       C) Çöl      D) Göl       E) Dağ

 

5. Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir doğal kaynaklardan değildir?
A) Petrol       B) Toprak      C) Akarsu       D) Orman       E) Göl

 

6. Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliğin artmasına yardımcı olan bir durumdur?
A) Kuraklık
B) Endemik türlerin yok olması
C) Meralardaki bitki örtüsünün artması
D) Tarımda kimyasalların kullanılması
E) Ormanların yanması

 

Tıkla

12. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 2. Yazılı 2013-2014

Örnek Sorular:

 

A. DOĞRU-YANLIŞ SORULARI (25 PUAN)

1.(…………..) Vücut sıcaklığı,metabolizma, su dengesi, iştah ve   açlık gibi olaylar talamus tarafından kontrol edilir.

2.(…………..)Uzaktaki bir cisme bakarken kirpiksi kaslar kasılır ve mercek bağlarıgevşer.

3.(…………..)Heyecan,stres,tehlike ve heyecan anında sempatik sinir sistemi devreye girer.

4.(…………..)Göze rengini veren iris, retina tabakasında bulunur.

5.(…………..) Fazla ışıkta gözbebeği büyür ve genişler.

B.BOŞLUK DOLDURMA SORULARI (25 PUAN)

6. Göze gelen ışınlar ________________  ve_______________

olmak üzere iki yerde kırılır.

 

7.Çizgili kasların uyumlu çalışması ve dengesi ______________  tarafından kontrol edilirken, iç organların çalışması, çiğneme, yutma,öksürme,kusma gibi hayatsal olaylar ____________________ tarafından kontrol edilir.

 

 1. Endokrin bezlerin ürettiği salgılara______________ adı verilir.Hormonlar hedef dokuya ___________  ile taşınır

 

9.Tiroit bezinden salgılanan ______________  hormonu  ile paratiroit bezinden salgılanan ________________

hormonu vücudun kalsiyum dengesinde görev yapar.

 

Tıkla

2013-2014 Biyoloji 12. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …………………………………. LİSESİ  12. SINIFLAR İÇİN BİYOLOJİ  DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI YOKLAMA SINAV   www.tumdersler.net

SORU.1:Bir canlıda çevrenin yada genetik yapının etkisi ile ortaya çıkan ve gözlenebilen özelliklere ne ad verilir?

A) Genotip     B) Fenotip  C) Kalıtım    D) Melez     E) Saf Döl

SORU.2: AABbCcDDEeFFGgHHkkSs  genotipli bir bireyde kaç çeşit gamet oluşur?

A) 128     B) 64    C)32   D) 16   E) 8

SORU.3:Siyah ve beyaz tüylü kobaylar çaprazlandığında %100 oranında alacalı bireylerin görülmesi, aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) çekiniklik     B) baskınlık        C) çok alellik       D) eksik baskınlık    E) dihibritlik

SORU.4:Taşıyıcı bir anne ile renk körü bir babanın renk körü bir kız çocuğu oluyor. Bu ailede doğacak erkek çocukların renk körü olma olasılığı nedir?

A) %50      B) %25    C) %0      D) %100      E) %75

Soru.5: (44+XX) olan bir yumurtalıkta (23+X) ve (21+X) şeklinde bir oluşum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Genlerde ayrılmama   B) gonozomlarda ayrılmama  C) otozomlarda ayrılmama

D) genlerde mutasyon      E) kromozomlarda parça değişimi

SORU.6: Bakterilerde yeni özelliklerin ortaya çıkmasına neden olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Varyasyon      B) Modifikasyon     C) Mutasyon   D) Konjugasyon     E) Rekombinasyon

SORU.7:Aşağıdakilerden hangisi mutasyona neden olmaz?

A) Radyasyon     B) Çeşitli kimyasal maddeler ( formaldehit,civa,sigara..)  C) pH değişiklikleri

D) Sıcaklık          E) Ultrason

SORU.8:Aşağıdaki hastalıklardan hangisi yada hangileri insanda  X ve Y kromozomlarının homolog kısmına bağlı olarak kalıtıma uğrarlar?
I-Hemofili    II-Xeroderma pigmentosum  III- Yapışık parmaklılık    IV-kırmızı –yeşil renk körlüğü V- Retinis pigmentosa  VI-Kulak kıllılığı

 

A) I-II-III          B) II-III-IV         C) II-IV       D) III-V-VI           E) II-V

 

SORU.9:Aşağıdaki  yazılanlardan hangileri kesin doğrudur?

I-                   Bir ailede kız çocuğu renk körü ise baba renk körüdür

II-                Erkek çocuklar renk körü ise anne  mutlaka renk körlüğü geni taşır.

III-             Kız çocuğu taşıyıcı ise anne renk körüdür.

IV-             Erkek çocuk sağlam ise baba kesin sağlamdır.

 

A) I-II   B) I-III    C) II-III-IV       D) III-IV     E) I-II-III-IV

 

SORU.10: Hemofili bir kız çocuğuna ve hemofili bir erkek çocuğuna sahip bir ailede babanın genotipi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) X Y                  B) X Y              C) X Y                  D) X Y                E) X Y

SORU.11:Aşağıdaki organik baz dizilişlerinden hangisi DNA zinciri üzerinde yer almaz.

A) ATGG          B) ATTA            C) ATUG       D) GGGG        E) GCTA

 

SORU.12: Dihibrit çaprazlama ile F2 de oluşan bireylerin fenotipik ayrışım oranı ………………………dır.

 

SORU.13: RNA’da ………………… bazı bulunmaz bunun yerine ……………………….. bazı bulunur.

 

SORU.14: Nokta mutasyonu ile  hemoglobini kodlayan genlerden birinin değişmesi sonucunda Glutamik Asit yerine Valin amino asidi oluşur. Böylece ………………………………………………………… adı verilen ve anormal hemoglobinlerin oluştuğu  kalıtsal bir bozukluk ortaya çıkar.

SORU.15:……………………………… kromozom yapısına sahip bireylere süper dişi adı verilir. Bu bireylerin eşey organları gelişir fakat menstrüal döngülerinde anormallikler vardır. Zeka geriliği görülür. Bazıları normal ve

doğurgan olabilir.

SORU.16: Kan uyuşmazlığı  Rh faktörü bakımından ………………………… bir baba ile  ………………………

……….bir anneden ………………………….bir fetüsün oluştuğu durumlarda ortaya çıkar.

 

NOT BAREMİ:13.14.15.ve 16.sorular 10’ar puan İlk 12 soru ise 5 puandır