2017-2018 Biyoloji 11. Sınıf Proje Ödevi Konuları

BİYOLOJİ 11.SINIF ÖDEV-PROJE KONULARI

 1. Bitki büyümesinde hormonların etkisinin araştırılması.
 2. Tarımsal üretimde kullanılan bazı tahıl türlerinin sonbaharda ekilme nedenlerinin araştırılması.
 3. Tohumun çimlenmesinde mevsimsel değişimin etkisinin irdelenmesi.
 4. Tohumlarda hastalıklara direnç ile ilgili olarak yapılan biyoteknolojik çalışmaların araştırılması.
 5. Bitkisel hormonların ya da gübrelerin bilinçsiz kullanımının olası sonuçlarının araştırılması.
 6. Çevre sorunları ve bunların çözümüne ilişkin toplum bilincinin ortaya çıkarılmasına yönelik röportaj,rapor
 7. Ve sunu çalışmaları yapılması.
 8. Ülkemizde nesli tükenme tehlikesi gösteren türlerin korunmasına yönelik uygulanabilir öneriler geliştirilmesi.
 9. Hassas ekosistemlerin araştırılması ve korunmasına yönelik öneriler geliştirilmesi.
 10. Doğal ve insan kaynaklı etkilerin bazı özel yaşam alanlarında bulunan canlılar üzerine etkilerinin araştırılması.
 11. Ekosistemlerin sürdürülebilirliğinin araştırılması.
 12. Sivil toplum kuruluşlarının doğal kaynakların ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerinin sorgulanması.
 13. Türkiye’de erozyonun boyutları,nedenleri,ekolojik etkilerinin araştırılması,bireysel ve işbirliğine dayalı çözüm önerileri üretilmesi.
 14. Günlük hayatta kullanılan çeşitli ürünlerin çevre dostu olup olmaması yönünden değerlendirilmesi.
 15. Yaşadığı ortamda enerji kaynaklarının ekonomik düzeyde kullanabilmesine ilişkin bir model tasarlanması.
 16. Türkiye’de nükleer enerjinin kullanılmasının ekonomik sosyal ve çevresel açıdan avantaj ve dezavantajlarının poster olarak hazırlanması.
 17. Eşeye bağlı kalıtsal hastalıkların araştırılıp sunulması.
 18. Biyolojik savaş ajanlarının ve etkilerinin araştırılması.
 19. Yerel veya bölgesel endemik bir türün seçilerek tanıtım ve korunmasına ilişkin web tasarımıve paylaşılması.
 20. Küresel ısınmanın olası sonuçlarını dikkate alarak,yerel ve ulusal etkilerinin irdelenmesi ve bu bağlamda elli yıl sonrasının Türkiye’si için çözüm önerileri getirilmesi.
 21. GDO(genetiği değiştirilmiş organizma)lu besinlerin insan sağlığı üzerine etkilerinin araştırılıp sunulması.
 22. DNA parmak izi ve genetik danışmanlık kullanım alanlarının araştırılıp sunulması.
 23. Türkiye’deki  çevre sorunlarına ilişkin ; NASA,BM,AB,STK,üniversite vb.’nin çalışma raporlarının incelenmesi ve yorumlanması.

Şunlar da ilginizi çekebilir:

9. Sınıf Biyoloji Proje Ödevi Konuları

10. Sınıf Biyoloji Proje Ödevi Konuları

12. Sınıf Biyoloji Proje Ödevi Konuları

11. Sınıf Biyoloji Yıllık Plan 2015-2016

lise 3 biyoloji yıllık plan 2015-2016
lise 3 biyoloji yıllık plan 2015-2016

 

Biyoloji dersi lise dersleri arasında oldukça büyük bir öneme sahiptir. 2015-2016 eğitim öğretim yılında kullanabileceğiniz sizler için düzenlenmiş olan 11. sınıf Biyoloji Yıllık planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

 

Tıkla İndir

 

9. Sınıf Biyoloji Yıllık Plan 2015-2016 ( Tıkla )

10. Sınıf Biyoloji Yıllık Plan 2015-2016 ( Tıkla )

11. Sınıf Biyoloji Yıllık Plan 2015-2016 ( Tıkla )

12. Sınıf Biyoloji Yıllık Plan 2015-2016 ( Tıkla )

2015-2016 11. Sınıf Biyoloji Konuları

2015-2016 eğitim öğretim yılı biyoloji dersinde işlenecek olan konular

1. Canlılık ve Enerji

2. Fotosentez

Fotosentezin bulunuşu

Fotosentezin yapısal temelleri

Kloroplast

Güneş ışığı ve pigmentler

Fotosistemler

Fotosentez reaksiyonları

Işığa bağımlı reaksiyonlar

Işıktan bağımsız reaksiyonlar

Organik madde sentezi

Fotosentez hızına etki eden faktörler

Çevresel faktörler

Kalıtsal faktörler

Kemosentez

Solunum

Glikoz

Oksijensiz solunum

Elektron taşıma sistemi (ETS) kullanılan oksijensiz solunum

Fermantasyon

Oksijenli solunum

Mitokondri

Krebs döngüsüne hazırlık

Krebs döngüsü

Elektron taşıma sistemi

Oksijenli solunumda enerji verimi

Besinlerin oksijenli solunuma katılımı

Fotosentez ve solunum ilişkisi

2. Ünite İnsan Fizyolojisi

Dokular

Sinirler, hormonlar ve homeostazi

Sinir sistemi

Sinirsel denetim

Sinir hücresi (nöron)

Nöroglia (Gliya) hücreleri

Nöron çeşitleri

Sinir hücrelerinde impuls oluşumu ve iletimi

Sinaplarda impuls iletimi

Merkezi sinir sistemi

Beyin

Omurilik

Çevresel sinir sistemi

Somotik sinir sistemi

Otonom sinir sistemi

Endokrin sistem (Hormonal sistem)

Hipofiz bezi

Tiroit bezi

Paratiroit bezi

Böbreküstü bezleri (adrenal bezler)

Pankreas

Eşeysel bezler

Timüs bezi

Epifiz bezi

Duyu organları

Göz

Kulak

Burun

Dil

Deri

Destek ve hareket sistemi

İskelet sistemi

Kemik doku

Kıkırdak doku

Eklemler

Kas sistemi

İskelet kasları ( çizgili kaslar )

Düz kaslar

Kalp kası

Çizgili kasın kasılması (Huxley’in kayan iplikler hipotezi)

Kasılma sırasında gerçekleşen kimyasal olaylar

İskelet kasının kasılma mekanizması

İskelet-kas ilişkisi

Sindirim sistemi

Sindirim kanalı organları

Ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak

Sindirime yardımcı organlar ve yapılar

Tükürük bezleri

Karaciğer

Safra kesesi

Pankreas

Besinlerin kimyasal sindirimi

Karbonhidratların sindirimi

Proteinlerin sindirimi

Yağların sindirimi

Besinlerin emilimi

Dolaşım sistemleri

Kan dolaşımı

Kalp

Kalbin yapısı

Kalbin çalışması

Kanın vücuttaki dolaşımı

Küçük kan dolaşımı

Büyük kan dolaşımı

Kan damarları

Atardamarlar

Kılcal damarlar

Toplardamar

Kan

Kanın yapısı

Kan grupları

Lenf dolaşımı

Lenf sıvısı

Lenf damarları

Lenf düğümleri

Bağışıklık ( Savunma ) Sistemi

Özgül olmayan savunma mekanizmaları

Özgül ( Spesifik ) savunma mekanizmaları

Bağışıklığın kazanılması

Solunum sistemi

Solunum sistemi organları

Soluk alıp verme mekanizması

Solunum gazlarının taşınması

Oksijenin taşınması

Karbondioksitin taşınması

Boşaltım sistemi

Böbreğin yapısı

İdrar oluşumu

Süzülme

Geri emilim

Salgılama ( Sekresyon )

Böbreğin görevleri

Homeostazinin sağlanmasında böbreğin görevi

3. Ünite Davranış

Doğuştan gelen davranışlar

Refleks

İçgüdü

İçgüdüsel davranışın ortaya çıkışı

İçgüdüsel davranış örnekleri

Öğrenilmiş davranışlar

Alışma

Koşullanma ( Çağrışımsal öğrenme )

Basılanma ( İzlenim yoluyla öğrenme )

Taklit yoluyla öğrenme ( sosyal öğrenme )

Kavrama yoluyla öğrenme

Yön bulma ve yer belirleme

Sosyal Davranışlar

İş birliğine dayalı davranışlar

İletişim

Çatışma ve saldırganlık davranışları

Hiyerarşik konum davranışları

Yurt savunma

Yan menüdeki arama bölümünü kullanarak bu konudaki diğer yazılara ulaşabilirsiniz.

Şunlar da ilginizi çekebilir:

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-9-sinif-biyoloji-konulari/” target=”blank” ]9. Sınıf Biyoloji Konuları[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-10-sinif-biyoloji-mufredati/” target=”blank” ]10. Sınıf Biyoloji Konuları[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-11-sinif-biyoloji-konulari/” target=”blank” ]11. Sınıf Biyoloji Konuları[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-12-sinif-biyoloji-konulari/” target=”blank” ]12. Sınıf Biyoloji Konuları[/button]

11. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 2. Yazılı 2014-2015

lise 3 biyoloji 2. dönem 2. yazılı 2014-2015
lise 3 biyoloji 2. dönem 2. yazılı 2014-2015

 

…………….LİSESİ 11 FEN 2. DÖNEM 2. BİYOLOJİ YAZILISI SORULARIDIR

Adı Soyadı :
Numara :

D Y Doğru Yanlış Soruları ( Her Soru 5 Puandır)
1 Büyüme hormonu STH yetişkinlerde salgılanırsa agromegali denilen hastalık oluşur.
2 Kalın bağırsakta villuslar yoktur ve kimyasal sindirim olmaz.
3 Vagus sinirinin uyarılması kalp atışını hızlandırır.
4 CO2 miktarındaki artış bitkilerde terlemeyi hızlandırır.
5 Soğuk bölgedeki balıklar sıcak bölgelere göre daha küçüktür.

Boşluk Doldurma Soruları ( Her Boşluk 5 Puandır)

6 Pankreas özsuyundaki ………………enzimi pişmemiş nişastayı maltoz ve dekstine parçalar.
7 Kalbin kasılmasına……………… gevşemesine …………………denir.
8 Balina suda yaşar ve …………………….solunumu yapar.
9 Bitkilerde gaz alışverişini yapraklardaki ……………….. Adı verilen yapılar sağlar.

Klasik Sorular ( Her ssoru 10 Puandır.)

10 Yağların sinirimini açıklayınız.
11 lenf sisteminin görevlerinden 3 tanesini yazınız.
12 CO gazı neden zehirlenmeye neden olur.
13 İnsanda O2’nin taşınmasını açıklayınız.
14 Atardamarlar ve toplardamarların yapısını karşılaştırınız.

2014-2015 11. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılı

lise 3 biyoloji 2. dönem 1. yazılı 2014-2015
lise 3 biyoloji 2. dönem 1. yazılı 2014-2015

 

 1. A) Aşağıdaki İfadeler doğru ise D yanlış ise Y Harfi Yazınız.

 (    )1)Mekanik sindirim sonucu oluşan ürünler hücre

zarından geçebilir.

(    ) 2) Böcekçil bitkiler hücre dışı sindirim yapabilir.

(    ) 3) Otçul memelilerin bağırsakları, oransal olarak

etçil memelilerden daha uzundur.

(    ) 4) Midede sadece kimyasal sindirim gerçekleşir.

(    ) 5) Karaciğer kapı toplardamarı, karaciğere kan

getiren damardan biridir.

 (    )6) Pepsin asidik pH da etkili bir enzimdir.

 (    )7) Pankreas iç ve dış salgı yapabilen karma bir

bezdir.

 (    ) 8) Havanın nemi arttıkça, terleme hızı da artar.

 (    ) 9) Balıklarda kalp, bir kulakçık ve bir karıncık

olmak üzere iki odacıklıdır.

 (    )10) Omurgalıların hiçbirinde açık dolaşıma

rastlanmaz.

 1. B) Boşluklara doğru kelimeleri yazınız.
 • …………… kapalı iletim demetlerine sahip bitkilerde kambiyum bulunmaz.
 • Bitkilerde suyun taşınmasında en önemli faktör ………… …………..
 • Odun borularında …………… ve ………….. taşınır.
 • Odun ve soymuk demetlerinin birlikte oluşturduğu yapılara ……… …………
 • Vücut sıcaklığı çevre sıcaklığına göre değişen canlılara ………… ………… canlılar denir.
 • Sindirimde görevli safranın üretildiği organ ……………
 • Büyük besinlerin, fiziksel olaylarla daha küçük moleküllere parçalanmasına …………… sindirim denir.
 • Ağızda sindirimde görev yapan ……, ……….. ve ………. ………
 • Geviş getiren otçul memelilerde mide; ………., …………., ……………. ve ……….. olmak üzere dört kısımdan oluşur.
 • ………… proteinlerin kimyasal sindiriminin başladığı organdır.
 1. C) Aşağıdaki Soruları Cevaplayınız.
 • İnsan sindirim sisteminde HCl nereden salgılanır?

 

 • Mide özsuyunda hangi maddeler bulunur?

 

 • Onikiparmak bağırsağı sindirim sisteminin neresinde bulunur?

 

 • Karaciğerin görevlerinden 3 tanesini yazınız.

 

 

 • Kolesistokinin hormonu nereden salgılanır? hangi organı etkiler?

 

 • Bitkilerde terleme hızına etki eden çevresel faktörlerden 3 tanesini yazınız.

 

 

 • Terleme ve damlama olaylarını karşılaştırınız.

 

 

 • Açık dolaşım nedir? Görüldüğü canlılardan bir örnek veriniz.

 

 

 • Stoma hücrelerinin açılmasını sağlayan etkenlerden 3 tanesini yazınız.

 

 

 • İnsanda dolaşım sistemi kaç bölümde incelenir? İsimlerini yazınız.

 

 1. D) Doğru Seçeneği İşaretleyiniz.
 • Aşağıdaki canlıların hangisinde hücre dışı sindirime rastlanmaz?
 1. A) Böcekçil bitki B) Amip C) İnsan
 2. D) Saprofit bakteri E) Arı

2) Aşağıdakilerden hangisi mide tarafından

    salgılanan bir madde değildir?

 1. A) HCl B) Amilaz C) Mukus
 2. D) Pepsinojen E) Rennin

3) Pankreastan salgılanan enzimler aşağıdaki

     organik moleküllerden hangisinin sindirimini

sağlayamaz?

 1. A) Nişasta B) Yağ C) Pepton
 2. D) DNA E) Aminoasit

4) İnce bağırsakta emilip kana geçen maddeler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

 1. A) Glikoz B) Aminoasit C) Gliserol    
 2. D) Su E) Vitamin

5) Aşağıdaki canlılardan hangisi tek açıklıklı sindirim kanalına sahiptir?

 1. A) Toprak solucanı B) Sülük C) Planarya
 2. D) Serçe E) Kelebek

6) Karaciğer, aşağıdaki olaylardan hangisini gerçekleştiremez?

 1. A) Safra üretimi B) Sindirim enzimi üretimi
 2. C) Alyuvar üretimi D) Üre Sentezi
 3. E) Kan proteinlerinin sentezi

7) İnsanda besinler monomerlerine kadar parçalanırken sindirim organlarından salgılanan aşağıdaki moleküllerden hangisinin işlevi diğerlerinden farklıdır?

 1. A) Pityalin B) Gastrin C) Pepsin
 2. D) Tripsin E) Laktaz

8) Bitkilerin topraktan su almasını sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Kütikila B) Stoma C) Emici tüy
 2. D) Diken E) Kaliptra

9) Aşağıdaki canlılardan hangisinin kalbinde sadece kirli kan bulunur?

 1. A) Kefal  B) Kurbağa       C) Timsah  
 2. D) Serçe E) Ayı

10) Aşağıdaki bitkilerden hangisinde ksilem ve floem madde taşınmasında görev almaz?

 1. A) Çam B) Gül        C)  Buğday
 2. D) Eğreltiotu E) Karayosunu

 

2014-2015 9. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 2. Yazılı için tıklayın

2014-2015 10. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 2. Yazılı için tıklayın

2014-2015 11. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 2. Yazılı için tıklayın

2014-2015 12. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 2. Yazılı için tıklayın