2018-2019 10. Sınıf Biyoloji Konuları

1.ÜNİTE: HÜCRE BÖLÜNMELERİ

MİTOZ VE EŞEYSİZ ÜREME
HÜCRE BÖLÜNMESİNİN GEREKLİLİĞİ
MİTOZ
İnterfaz
Mitotik Evre
Hücre Döngüsünün Kontrolü
EŞEYSİZ ÜREME 1. 2. MAYOZ VE EŞEYLİ ÜREME
MAYOZ
Mayoz I Evreleri
Mayoz II Evreleri
EŞEYLİ ÜREME

 

2. ÜNİTE: KALITIMIN GENEL İLKELERİ

KALITIM VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK
KALITIMIN GENEL ESASLARI

GENETİK VARYASYONLARIN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ
Bölünerek Üreme
Tomurcuklanma
Sporla Üreme
Rejenerasyon
Partenogenez
Bitkilerde Vejetatif Üreme
Olasılık İlkeleri
Mendel İlkeleri ve Uygulamaları
Alellerin Gametlere Taşınması
Monohibrit Çaprazlama
Dihibrit Çaprazlama
Kontrol Çaprazlaması
Eş Baskınlık
Soyağaçları
Çok Alellilik
Eşeye Bağlı Kalıtım
Akraba Evliliği

 

3. ÜNİTE: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ
EKOSİSTEMİN CANLI VE CANSIZ BİLEŞENLERİ
Ekosistemdeki Canlı Faktörler
Ekosistemdeki Cansız Faktörler
Ekosistemdeki Değişikliklerin Olası Sonuçları
CANLILARDAKİ BESLENME ŞEKİLLERİ
EKOSİSTEMDE MADDE VE ENERJİ AKIŞI
Biyolojik Birikim
MADDE DÖNGÜLERİ VE HAYATIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ
Azot Döngüsü
Karbon Döngüsü
Su Döngüsü
GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI VE İNSAN
GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARININ SEBEPLERİ VE OLASI SONUÇLARI
Hava Kirliliğ
Su Kirliliği
Toprak Kirliliği
Radyoaktif Kirlilik
Ses Kirliliği
Asit Yağmurları
Küresel İklim Değişikliği
Erozyon
Doğal Yaşam Alanlarının Tahribi ve Orman Yangınları
Biyoçeşitliliğin Azalması
ÇEVRE SORUNLARININ ORTAYA ÇIKMASINDA
İNSANIN ROLÜ
Ekolojik Ayak İzi
Su Ayak İzi
Karbon Ayak İzi
YEREL VE KÜRESEL BAĞLAMDA ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ
Yerel ve Küresel Bağlamda Çevre Kirliliğinin Önlenmesi için Yapılan Çalışmalara Örnekler
Çevre Kirliliğinin Önlenmesinde Biyolojinin Diğer Disiplinler ile İlişkisi
Çevreye Saygılı Olmanın Doğaya Katkısı

DOĞAL KAYNAKLAR VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI
DOĞAL KAYNAKLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN ÖNEMİ
Doğal Kaynakların Sürdürülebilirliliği ile İlgili Başarılı Uygulamalar
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN YAŞAM İÇİN ÖNEMİ
Türkiye’deki Biyolojik Çeşitlilik Örnekleri
Endemik Tür
Endemik Türlerin Sağlık ve Ekonomiye Katkısı
Soyu Tükenen Türler
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI
Biyokaçakçılık
Gen Bankaları

10. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı

Bu ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı’na ait EBA’da bulunan Lise 2 – 10. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı ve 2018-2019 -2020 yılında işlenecek kitaptır.

 

3 farklı kitap vardır. Okulunuzda hangi kitabı kullanıyor iseniz onu EBA sitesinden indirebilirsiniz. MEB ve Berkay yayınevine ait kitaplardır.

2018-2019 10. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 2. Yazılı

1. Biri anneden diğeri babadan gelen kromozomlara _________________ kromozom denir.
2. Homolog kromozomların yanyana gelerek sarmal yapmalarına _________________ denir.
3. Kromozomların ipliksi yapıdaki durumuna ____________ denir.
4. Hücrenin çekirdeğinin bölünmesine ______________ denir.
5. Homolog kromozom takımı çiftini birlikte taşıyan hücreler ____________ hücrelerdir.
6. Kardeş kromatitlerin birbirlerine bağlandığı yer ____________ bölgesidir.
7. Sadece tek kromozom takımı taşıyan hücreler ____________ hücrelerdir.
8. Homolog kromozom çiftinin yanyana gelerek parça değiştirmesine _____________________ denir.
9. Mayoz Ide kromozomların ekvatoral düzlemde oluşturdukları 4 lü gruba ___________ denir.
10. Hücre bölünmesinde iğ iplikleri kromozomların __________________ denilen bölgesine bağlanır.

2018-2019 10. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılı

B. Aşağıdaki cümlelerdeki boş yerleri uygun şekilde tamamlayınız. (her soru 2p)

1. Heparin, bağ doku hücrelerinden …………….…. hücreleri tarafından üretilir.
2. Demetler halindeki bağ doku liflerine ………….…….….. denir.
3. Odunsu bitkilerde yaş halkaları ………………. dokusu tarafından oluştıurulur.
4. Kıkırdak doku ara maddesine …………….. denir.
5. Yapraklarda gaz alışverişi sağlayan yapılara ………………. denir.
6. Yapraklarda parankima hücrelerinin bulunduğu tabakaya ………………. denir.
7. Epitel doku ……………., ………………. ve …………… olmak üzere üç çeşittir.
8. İnorganik maddeler ve su iletim demetlerinin ……………… boruları tarafından taşınır.
9. ………………., epidermis hücrelerinin salgıları sonucunda oluşur.
10. Tükrük, …………….. bezlerin salgılarındandır.

2018-2019 10. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 2. Yazılı

1- Sera etkisi nedir? Nedenini ve sonuçlarını anlatınız. (10 puan)

2- Azotça zenginleştirmek için toprağa neden baklagiller ekilir? (10 puan)

3- Doğum, ölüm, iç göç ve dış göçlerin popülasyonun yoğunluğuna etkisini yazınız. (10 puan)

4- “Ekotonlarda daha fazla canlı çeşidi bulunur” ifadesi sizce doğru mudur yoksa yanlış mıdır? Açıklayınız. (10 puan)

5- Aşağıdaki soruların başına doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. (10 puan)

……Hava kirliliği insan sağlığını olumsuz etkiler.

……Malthus’un hipotezine göre populasyonun
dengesi ancak iç faktörlerle sağlanır.

……Havadaki kullanılamaz azotun bitkilerin
kullanabileceği hale getirilmesi olayına Nitrifikasyon
denir.

2018-2019 10. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 1. Yazılı

1 ) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız (20 puan)
-Mayoz bölünmede kalıtsal çeşitlilik …………..…… ve ……..……………. safhalarında görülür.
-Mitoz bölünme geçiremeyen hücrelere ………………,ve …………………. hücresi örnek verilebilir.
-Biri anneden diğeri babadan gelen aynı karakter üzerine etki eden kromozom çiftine ………… …………… denir.
– Bitki hücrelerindeki sitokinez sırasında ………..… …………. adı verilen özel bir yapı sitoplazmayı ikiye böler.
-Mayoz esnasında 24 tetrat görülen bir hücrenin 2n kromozomlu halinde ……………….. sayıda otozom vardır.
-Vejetatif üremenin ……………….., ……………….. , …………………gibi çeşitleri vardır.
-Rejenerasyon ile üreme ……………….…….. ve …………………….. gibi canlılarda görülür.
-Memelilerin dişilerinde sperm ile yumurta birleşmesi üreme sisteminin …………….. ………… kısmında olur.
-Memelilerde mayozu başlatan hormon………… dır.
– Bir hayvanın mitoz geçiren vücut hücresinde 64 kromatit varsa , sperm hücresinde ………..kromozom bulunur.
– Eşeysiz üremede , eşeyli üremeden farklı olarak mayoz bölünme ve ……………………olayları görülmez.
-Yumurtanın rahime tutunmasını …………………….hormonu sağlarken, rahim içi mitozu ………….……..hormonu arttırır. Deri ve tırnaklar embriyonun ………….derm tabaksından oluşur
-Memelilerde embriyonik gelişme esnasında hücrelerin farklılaşması …………………………… safhasında olur.

2017-2018 10. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 2. Yazılı

3.SORU: Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun kelimenler ile tamamlayınız

1-)Down sendromuna sahip erkek bireylerin karyotiplerinde otozom sayısı ……………….,gonozom sayısı ise………………dir

2-)Monohibrit çaprazlamada tek karakter açısından heterezigot bireyler çaprazlandığında ortaya çıkacak F1 dölünün bireylerinin .%………………..baskın özellik gösterir

3-)Gonozomlarda ayrılmama olayı ile ilgili erkekte ortaya çıkan durum ………………..sendromudur.

4-)Biyokütlesi en fazla olan canlı grubu ………………………………..dir

5-)İşgalci ve patojen türler …………………………………sonucunda tüm dünyaya hızlıca yayılır.

YAZILININ TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN.

Şunlar da ilginizi çekebilir:

9. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 2. Yazılı 2017-2018

11. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 2. Yazılı 2017-2018

12. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 2. Yazılı 2017-2018