2019 Biyoloji Öğretmeni Maaşı

Öğretmen maaşları ülke gündemini oldukça meşgul eden ve gelecek planlaması yapan gençlerin çokça üzerinde durduğu konulardan bir tanesidir. Biyoloji Öğretmenliği de gün geçtikçe önem kazanan bir branş olarak önümüze çıkmaktadır.

Biyoloji Öğretmenlerinin 2019 yılında alacakları maaşlar kademe ve derecelerine göre yani meslekteki çalışma süresine göre farklılık göstermektedir. Aşağıda bir Biyoloji Öğretmeninin hizmet yılına göre 2019 Ocak ayından itibaren alacağı maaşlar verilmiştir.

Biyoloji öğretmenleri ayrıca yukarıda verilen maaşlara ek olarak haftalık 15 saat üzeri girdikleri her ders saati için ek ders ücreti alırlar. Bu ek ders ücreti ise ders başına yaklaşık 13,80 tl olarak hesaplanmaktadır. Bir Biyoloji Öğretmeni haftalık 30 saate kadar derse girebilmektedir.

Not: Tabloda verilen rakamlar enflasyon farkı, aile yardımı, BES, sendika, ilksan vb kesintiler/ödemeler dikkate alınmadan hesaplanmıştır.

2018-2019 12. Sınıf Biyoloji Konuları

NÜKLEİK ASİTLERİN KEŞFİ VE ÖNEMİ
NÜKLEİK ASİTLERİN KEŞİF SÜRECİ
NÜKLEİK ASİTLERİN ÇEŞİTLERİ VE GÖREVLERİ
DNA
RNA
Mesajcı RNA (mRNA)
Taşıyıcı RNA (tRNA)
Ribozomal RNA (rRNA)
HÜCREDEKİ GENETİK MATERYALİN
ORGANİZASYONU
DNA REPLİKASYONU
(DNA’NIN KENDİNİ EŞLEMESİ)
GENETİK ŞİFRE VE PROTEİN SENTEZİ
PROTEİN SENTEZİ
Poliribozom (Polizom)
GENETİK MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ
Gen Klonlama
Canlı Klonlama
GENETİK MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARININ İNSAN HAYATINA ETKİSİ
Kök Hücre
Gen Terapisi
İnsan Genom Projesi
DNA Parmak İzi
BİYOGÜVENLİK VE BİYOETİK
Biyogüvenlik
Biyoetik

CANLILIK VE ENERJİ
ENERJİ VE YAŞAM
Enerjinin Temel Molekülü ATP (Adenozin trifosfat)
Fosforilasyon Çeşitleri
FOTOSENTEZ
FOTOSENTEZİN CANLILAR İÇİN ÖNEMİ
Fotosentez Sürecinin Anlaşılmasına Katkı
Sağlayan Bilim İnsanları ve Çalışmaları
Fotosentez ve Fotosentezin Gerçekleştiği Yapılar
FOTOSENTEZ REAKSİYONLARI
1. Işığa Bağımlı Reaksiyonlar
2. Işıktan Bağımsız Reaksiyonlar
Organik Moleküllerin Sentezi
FOTOSENTEZ HIZINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Klorofil Miktarı
Işık Şiddeti
Işığın Dalga Boyu
CO2
Yoğunluğu
Sıcaklık
Tarımsal Ürün Miktarını Artırmada
Yapay Işıklandırma
KEMOSENTEZ
KEMOSENTEZ VE KEMOSENTEZİN CANLILAR İÇİN ÖNEMİ
KEMOSENTEZİN MADDE DÖNGÜLERİNE KATKISI VE ENDÜSTRİYEL ALANLARDA KULLANIMI
HÜCRESEL SOLUNUM
HÜCRESEL SOLUNUMUN ÖNEMİ
Oksijenli Solunum
Mitokondrinin Yapısı
Oksijenli Solunum Evreleri
1. Glikoliz
2. Pirüvik Asitten Asetil – CoA Oluşumu
3. Krebs Döngüsü
4. Elektron Taşıma Sistemi (ETS) – Oksidatif
Fosforilasyon
Oksijensiz Solunum
Fermantasyon
A) Etil Alkol Fermantasyonu
B) Laktik Asit Fermantasyonu
FOTOSENTEZ VE SOLUNUM İLİŞKİSİ

BİTKİLERİN YAPISI
ÇİÇEKLİ BİTKİLERİN TEMEL KISIMLARININ YAPISI VE GÖREVLERİ
Bitkisel Dokular
1. Meristem Doku
2. Temel Doku
3. İletim Doku
4. Örtü Doku
Bitkisel Organlar
Kök
Gövde
Yaprak
Kök, Gövde ve Yapraklarından Yararlanılan
Bitkiler
BİTKİ GELİŞİMİNDE HORMONLARIN ETKİSİ
Bitkilerde Hareket
BİTKİLERDE MADDE TAŞINMASI
KÖKLERDE SU VE MİNERAL EMİLİMİ
Minerallerin Topraktan Alınması
BİTKİLERDE SU VE MİNERALLERİN GÖVDE VE YAPRAKLARA TAŞINMASI
Kök Basıncı
Kohezyon – Gerilim Teorisi
BİTKİLERDE FOTOSENTEZ ÜRÜNLERİNİN TAŞINMASI
BİTKİLERDE EŞEYLİ ÜREME
ÇİÇEĞİN YAPISI VE KISIMLARI
Çiçekli Bitkilerde Üreme Hücrelerinin Oluşumu
Tozlaşma
ÇİÇEKLİ BİTKİLERDE DÖLLENME,
TOHUM VE MEYVE OLUŞUMU
Döllenme
Tohum Oluşumu
Meyve Oluşumu
DORMANSİ VE ÇİMLENME
Dormansi
Çimlenme
Çimlenmeye Etki Eden Çevresel Faktörler

CANLILAR VE ÇEVRE
ÇEVRE ŞARTLARININ GENETİK DEĞİŞİMLERİN SÜREKLİLİĞİNE OLAN ETKİSİ
TARIM VE HAYVANCILIKTA YAPAY SEÇİLİM UYGULAMALARI

2018-2019 12. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı

İndireceğiniz bağlantıda bulunan ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Eğitim Bilişim Ağında bulunan ve 2017-2018 eğitim öğretim yılında güncel olarak işlenen kitaptır.

2018-2019 eğitim-öğretim yılında söz konusu kitapta herhangi bir değiklik yapılması halinde link yenilenecektir.

2018-2019 11. Sınıf Biyoloji Konuları

1. ÜNİTE İNSAN FİZYOLOJİSİ 

1. BÖLÜM DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEM,
DUYU ORGANLARI
Sinir Sisteminin Yapısı, Görevi ve İşleyişi
Endokrin Bezler ve Salgıladıkları Hormonlar
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları
Sinir Sisteminin Sağlıklı Yapısının Korunması
Duyu Organlarının Yapısı ve İşleyişi
Duyu Organlarının Sağlıklı Yapısının Korunması
2. BÖLÜM DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ
Destek ve Hareket Sisteminin Yapısı, Görevi ve İşleyişi
Destek ve Hareket Sistemi Rahatsızlıkları
Destek ve Hareket Sisteminin Sağlıklı Yapısının Korunması
3. BÖLÜM SİNDİRİM SİSTEMİ
Sindirim Sisteminin Yapısı, Görevi ve İşleyişi
Sindirim Sistemi Rahatsızlıkları
Sindirim Sisteminin Sağlıklı Yapısının Korunması
4. BÖLÜM DOLAŞIM SİSTEMLERİ
Kalbin, Damarların ve Kanın Yapısı, Görevi ve İşleyişi
Lenf Dolaşımı
Dolaşım Sistemi Rahatsızlıkları
Dolaşım Sisteminin Sağlıklı Yapısının Korunması
Bağışıklık Sistemi
5. BÖLÜM SOLUNUM SİSTEMİ
Solunum Sisteminin Yapısı, Görevi ve İşleyişi
Alveollerden Dokulara ve Dokulardan Alveollere Gaz Taşınması
Solunum Sistemi Rahatsızlıkları
Solunum Sisteminin Sağlıklı Yapısının Korunması

6. BÖLÜM ÜRİNER SİSTEM 1
Üriner Sistemin Yapısı, Görevi ve İşleyişi
Homeostasinin Sağlanmasında Böbreklerin Rolü
Üriner Sistem Rahatsızlıkları
Üriner Sistemin Sağlıklı Yapısının Korunması
7. BÖLÜM ÜREME SİSTEMİ VE EMBRİYONİK GELİŞİM
Üreme Sisteminin Yapısı, Görevi ve İşleyişi
Üreme Sisteminin Sağlıklı Yapısının Korunması
İnsanda Embriyonik Gelişim Süreci

2. ÜNİTE KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ

1. BÖLÜM KOMÜNİTE EKOLOJİSİ
Komünitenin Yapısına Etki Eden Faktörler
Komünitede Tür İçi ve Türler Arasındaki Rekabet
Komünitede Türler Arasında Simbiyotik İlişkiler
Komünitelerdeki Süksesyon
2. BÖLÜM POPÜLASYON EKOLOJİSİ
Popülasyonun Yapısı ve Dinamikleri

2018-2019 10. Sınıf Biyoloji Konuları

1.ÜNİTE: HÜCRE BÖLÜNMELERİ

MİTOZ VE EŞEYSİZ ÜREME
HÜCRE BÖLÜNMESİNİN GEREKLİLİĞİ
MİTOZ
İnterfaz
Mitotik Evre
Hücre Döngüsünün Kontrolü
EŞEYSİZ ÜREME 1. 2. MAYOZ VE EŞEYLİ ÜREME
MAYOZ
Mayoz I Evreleri
Mayoz II Evreleri
EŞEYLİ ÜREME

 

2. ÜNİTE: KALITIMIN GENEL İLKELERİ

KALITIM VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK
KALITIMIN GENEL ESASLARI

GENETİK VARYASYONLARIN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ
Bölünerek Üreme
Tomurcuklanma
Sporla Üreme
Rejenerasyon
Partenogenez
Bitkilerde Vejetatif Üreme
Olasılık İlkeleri
Mendel İlkeleri ve Uygulamaları
Alellerin Gametlere Taşınması
Monohibrit Çaprazlama
Dihibrit Çaprazlama
Kontrol Çaprazlaması
Eş Baskınlık
Soyağaçları
Çok Alellilik
Eşeye Bağlı Kalıtım
Akraba Evliliği

 

3. ÜNİTE: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ
EKOSİSTEMİN CANLI VE CANSIZ BİLEŞENLERİ
Ekosistemdeki Canlı Faktörler
Ekosistemdeki Cansız Faktörler
Ekosistemdeki Değişikliklerin Olası Sonuçları
CANLILARDAKİ BESLENME ŞEKİLLERİ
EKOSİSTEMDE MADDE VE ENERJİ AKIŞI
Biyolojik Birikim
MADDE DÖNGÜLERİ VE HAYATIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ
Azot Döngüsü
Karbon Döngüsü
Su Döngüsü
GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI VE İNSAN
GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARININ SEBEPLERİ VE OLASI SONUÇLARI
Hava Kirliliğ
Su Kirliliği
Toprak Kirliliği
Radyoaktif Kirlilik
Ses Kirliliği
Asit Yağmurları
Küresel İklim Değişikliği
Erozyon
Doğal Yaşam Alanlarının Tahribi ve Orman Yangınları
Biyoçeşitliliğin Azalması
ÇEVRE SORUNLARININ ORTAYA ÇIKMASINDA
İNSANIN ROLÜ
Ekolojik Ayak İzi
Su Ayak İzi
Karbon Ayak İzi
YEREL VE KÜRESEL BAĞLAMDA ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ
Yerel ve Küresel Bağlamda Çevre Kirliliğinin Önlenmesi için Yapılan Çalışmalara Örnekler
Çevre Kirliliğinin Önlenmesinde Biyolojinin Diğer Disiplinler ile İlişkisi
Çevreye Saygılı Olmanın Doğaya Katkısı

DOĞAL KAYNAKLAR VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI
DOĞAL KAYNAKLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN ÖNEMİ
Doğal Kaynakların Sürdürülebilirliliği ile İlgili Başarılı Uygulamalar
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN YAŞAM İÇİN ÖNEMİ
Türkiye’deki Biyolojik Çeşitlilik Örnekleri
Endemik Tür
Endemik Türlerin Sağlık ve Ekonomiye Katkısı
Soyu Tükenen Türler
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI
Biyokaçakçılık
Gen Bankaları

2018-2019 9. Sınıf Biyoloji Müfredatı

1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ
1. BÖLÜM: BİYOLOJİ VE CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ
Biyoloji Bilimi ve Bu Bilimin Evrensel Bazı Sorunların Çözümüne Katkısı
Gıda Sıkıntısı ile İlgili Sorunların Çözümüne Biyolojinin Katkıları
Sağlık Sorunlarının Çözümüne Biyolojinin Katkıları
Çevre Sorunlarının Çözümüne Biyolojinin Katkıları
Biyolojik Çeşitliliğin Korunmasına Biyolojinin Katkıları
Canlıların Ortak Özellikleri

2. BÖLÜM: CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞİKLER
İnorganik Bileşikler
Konu Değerlendirme
Organik Bileşikler
Karbonhidratlar
Konu Değerlendirme
Lipitler (Yağlar)
Proteinler
Enzimler
Hormonlar
Vitaminler
Nükleik Asitler
ATP (Adenozin Trifosfat)
Sağlıklı Beslenmenin Önemi
Ünite Sonu Değerlendirme

2. ÜNİTE: HÜCRE
1. BÖLÜM: HÜCRE
2. BÖLÜM: HÜCRESEL YAPILAR VE GÖREVLERİ
Prokaryot Hücreler
Ökaryot Hücreler
Hücre Zarı
Hücre Zarında Madde Taşınması
Difüzyon
Aktif Taşıma
Endositoz
Ekzositoz
Konu Değerlendirme
Sitoplazma ve Organeller
Ribozom
Endoplazmik Retikulum

Golgi Aygıtı
Lizozom
Sentrozom
Peroksizom (Mikro Cisimcikler)
Koful
Mitokondri
Plastitler
Hücre İskeleti
Çekirdek
Bilimsel Yöntem
Bir Bilimsel Çalışma Örneği
Bilimde Teori ve Kanun
Laboratuvarlarda Kullanılan Araç Gereçler

ÜNİTE 3: CANLILAR DÜNYASI
1. BÖLÜM: CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ VE SINIFLANDIRILMASI
Canlıların Sınıflandırılmasında Kullanılan Ölçütler, Dikkat Edilen Unsurlar
2. BÖLÜM: CANLI ÂLEMLERİ VE ÖZELLİKLERİ
Bakteriler Âlemi
Bakterilerin Biyolojik ve Ekonomik Açıdan Önemi
Arkeler Âlemi
Arkelerin Biyolojik ve Ekonomik Açıdan Önemi
Protistalar Âlemi
Protistaların Biyolojik ve Ekonomik Açıdan Önemi
Bitkiler Âlemi
Bitkilerin Biyolojik ve Ekonomik Açıdan Önemi
Mantarlar Âlemi
Mantarların Biyolojik ve Ekonomik Açıdan Önemi
Hayvanlar Âlemi
Omurgasız Hayvanlar
Omurgalı Hayvanlar
Virüsler
Virüslerin Neden Olduğu Hastalıklardan Korunma Yolları
Virüsler ve Genetik Mühendisliği

2018-2019 12. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 2. Yazılı

1.SORU: İnsanda bulunan büyüme hormonu çok salgılandığında hastalığa neden oluyor iken bitkide salgılanan büyüme hormonu çok salgılandığında hiçbir hastalığa neden olmamasının nedeni nedir? Açıklayınız?

2.SORU: Hurma yetiştiricileri hurma bitkilerinin tozlaşmaya başladığı zaman bitkilerin yetiştiği ortama vantilatör koyuyor bunun nedeni nedir?