2019 Almanca Öğretmeni Maaşı

Öğretmen maaşları ülke gündemini oldukça meşgul eden ve gelecek planlaması yapan gençlerin çokça üzerinde durduğu konulardan bir tanesidir. Almanca Öğretmenliği de gün geçtikçe önem kazanan bir branş olarak önümüze çıkmaktadır.

Almanca Öğretmenlerinin 2019 yılında alacakları maaşlar kademe ve derecelerine göre yani meslekteki çalışma süresine göre farklılık göstermektedir. Aşağıda bir Almanca Öğretmeninin hizmet yılına göre 2019 Ocak ayından itibaren alacağı maaşlar verilmiştir.

Almanca öğretmenleri ayrıca yukarıda verilen maaşlara ek olarak haftalık 15 saat üzeri girdikleri her ders saati için ek ders ücreti alırlar. Bu ek ders ücreti ise ders başına yaklaşık 13,80 tl olarak hesaplanmaktadır. Bir Almanca Öğretmeni haftalık 30 saate kadar derse girebilmektedir.

Not: Tabloda verilen rakamlar enflasyon farkı, aile yardımı, BES, sendika, ilksan vb kesintiler/ödemeler dikkate alınmadan hesaplanmıştır.

2018-2019 9. Sınıf Almanca Konuları

Aşağıdaki konu listesi Milli Eğitim Bakanlığı’nın web sitesinde yayınladığı kitap içeriği baz alınarak hazırlanmıştır. 2018-2019 eğitim – öğretim yılında herhangi bir değişiklik yapılması durumunda liste güncellenecektir.

9. SINIF ALMANCA KONU LİSTESİ

MODUL 1 Hallo!

MODUL 2 Mein Gymnasium

MODUL 3 Meine Familie

MODUL 4 Der Alltag

MODUL 5 Essen und Trinken

MODUL 6 Besondere Tage

MODUL 7 Freizeitaktivitäten

MODUL 8 Einkaufen

2018-2019 9. Sınıf Almanca Ders Kitabı

İndirme linkindeki kitap güncel olarak Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağı (EBA)’da bulunan ders kitabıdır. MEB kendi yayın evi imzalı kitaptır. Wie bitte? A1.1 isimli kitabı alttaki linkten indirebilirsiniz.

 

Kitabı indirmek için alttaki linki sağ tıklayıp bağlantıyı / hedefi farklı kaydet demelisiniz.

 

MEB:  indir

 

2018-2019 11. Sınıf Almanca 2. Dönem 2. Yazılı

1) _______ grün_____ Rock passt euch sehr gut.
A) Der / -e B) Die / -e C) Der / -e D) Die / -es E) Das / -e

2) Ich _______am Computer Texte schreiben
A) könne B) könnt C) können D) kannst E) kann

3) Monika nimmt ein_____ rot___ Hut mit.
A) -e / -en B) -en / -e C) -en / -en D) -er / -er E) -en / -en

4)________ Größe brauchst du? Ich habe die Größe L
A) Welches B) Welche C) Welchen D) Welcher E) Welch

5)Hier ____________ man nicht rauchen. Das Rauchen ist verboten.
A) dürfen B) dürfe C) dürft D) darf E) darfst

6) Meine Mutter kauft ein__ schön ___ Bluse.
A) -e / -er B) -e / -e C) -en / -e D) -es / -en E) -en / -en

2018-2019 10. Sınıf Almanca 2. Dönem 2. Yazılı

G-Wie liest man die Jahreszahlen aus?

1-achtzehnhundertvierundneunzig.
a)1895 b)2003 c)1894 d)1970

2-neunzehnhunderteinundzwanzig.
a) 1994 b)2003 c) 1895 d)1921

3-neunzehnhundertfünfundsiebzig.
a) 1975 b)2003) c) 1895 d)1921

4-zweitausenddrei
a) 2013 b)2003 c) 2017 d)2030

H- Jahreszeiten und Monaten
Wie ist das Wetter im….. ?

1-Im frühling ist es ……… .
a)warm,heiß und trocken. b)ist kalt.
c)nicht kalt ,aber kühl. c)kühl und nass.

2-Im Herbst ist es ……… .
a)warm,heiß und trocken. b)ist kalt.
c)nicht kalt ,aber kühl. c)kühl und nass.

3-Im Winter ist es ……… .
a)warm,heiß und trocken. b)ist kalt.

2018-2019 9. Sınıf Almanca 2. Dönem 2. Yazılı

3) Verneine die Sätze „nicht“ oder „kein“ !

a) Arbeiten Sie bei Mercedes?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) Ich habe Kopfschmerzen.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4) Ergänze: ZB: Großvater und Großmutter = Die Großeltern

a) Sohn und Tochter = ……………………………………………………………
b) Bruder und Schwester = …………………………………………………..

5) Rätsel:

a) Mein Mann ist dein Vater. Wer bin ich? ……………………………………
b) Meine Tochter ist deine Mutter. Wer bist du? …………………………………………………..

6) Antworte auf die Fragen!

a) Hast du Geschwister? …………………………………………………………………………………………………………………..
b) Wie alt ist dein Vater? ………………………………………………………………………………………………………………….

2018-2019 12. Sınıf Almanca 2. Dönem 1. Yazılı

1.Markiere und schreibe! Was passt?
1.1. Meine Eltern interessieren …………… für Theater.
a. mich b. dich c. sich d. uns e. euch

1.2. Ich und mein Bruder interessiere………….. für Ebru-Malerei.
a. mich b. dich c. sich d. uns e. euch

1.3. Mathias und Tobias interessieren…………. für Kino.
a. mich b. dich c. sich d. uns e. euch

1.4. Interessierst du ……………………………… für Origami?
a. mich b. dich c. sich d. uns e. euch

1.5. Ich interessiere ……………………………… für Tanzen.
a. mich b. dich c. sich d. uns e. euch

1.6. Ist das richtig? Interessiert ihr ……………… auch für Ebru-Malerei?
a. mich b. dich c. sich d. uns e. euch

2018-2019 11. Sınıf Almanca 2. Dönem 1. Yazılı

b -KreuzenSie an! (5×1=5)
Richtig(R) Falsch(F)
1) Leaund Julia habenGeld. …………………
2) LeakauftdunkleSachen…………………..
3)DieVerkauferinistfreundlich. …………………..
4)Juliakommt mit Lea in den Laden hinein……………………
5)Leageht mit vier T-ShirtsunddreiHosenzurKasse……………………..