Canlılar Büyür Gelişir 2. Sınıf Hayat Bilgisi

İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler canlı varlıklardır. Canlı varlıkların temel ihtiyaçlarının başında beslenme gelir. Canlılar için sadece beslenmek yeterli değildir. Canlıların yaşayabilmesi için havaya, suya ve güneşe de ihtiyaçları vardır. Canlılar nefes almadan, su içmeden, beslenmeden ve güneşten yararlanmadan yaşayamazlar.

Beslenme, barınma ve giyinme insanların zorunlu ihtiyaçlarıdır. İnsanlar, açlıklarını gidermek için beslenirler. Sıcaktan ve soğuktan korunmak için giyinirler. Çeşitli doğa olaylarından, tehlikelerden, sıcaktan ve soğuktan korunmak için ise evlerinde barınırlar.

Hayvanların da yaşamlarını sürdürebilmeleri için beslenmeleri gerekir. Hayvanların beslenmeleri farklıdır. Kimi hayvanlar yalnız otla beslenir. Kimi hayvanlar ise yalnız etle beslenirler. Bazı hayvanlar ise hem etle, hem de otla beslenirler.

Bitkiler kendi besinlerini kendileri yaparlar. Ancak bunun için su, hava ve güneş ışığına ihtiyaç duyarlar. Bitkiler kökleriyle toprağa tutunarak canlılığını sürdürürler.

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara (D), yanlış olanlara (Y) yazınız. ( ) Hayvanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için beslenmeye, suya, havaya ve güneşe ihtiyacı vardır. ( ) Bitkilerin yaşamlarını devam ettirebilmeleri için suya, havaya ve güneş ışığına ihtiyaçları vardır. ( )İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler cansız varlıklardır. ( )Barınmak, giyinmek, beslenmek, hava ve su insanların temel ihtiyaçlarıdır. ( )Bitkilerin yaşaması için toprak gerekli değildir. ( )Bitkiler güneş ışığını alamadıkları zaman kururlar. ( ) Bitkiler, kendi besinlerini kendileri yaparlar. ( ) Hayvanlar, yaşamak için suya ihtiyaç duyarlar.
Bitkiler kendi besinlerini kendileri yaparlar. Ancak bunun için su, hava ve güneş ışığına ihtiyaç duyarlar. Bitkiler kökleriyle toprağa tutunarak canlılığını sürdürürler.
1. İnsanlar ve hayvanlar hayatta kalabilmek için nelere ihtiyaç duyarlar? ……………………………………………………………………………………………………….
2. Bitkiler hayatta kalabilmek için nelere ihtiyaç duyarlar? ……………………………………………………………………………………………………….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.