Bütün bunlar bizim kültürümüzün zenginlikleridir.

Aşağıda sonuç paragrafı verilen metnin giriş ve gelişme paragraflarını metnin anlam bütünlüğünü sağlayacak şekilde yazınız.(SONUÇ KISMI: Bütün bunlar bizim kültürümüzün zenginlikleridir. Bu kültür zenginliği Türkiye’yi dünyada eşsiz bir ülke yapmaktadır. Bize düşen görev ise bu zenginliğe sahip çıkmak ve kültürümüzü daha da yüceltmektir.)

Kültürel Zenginliğimiz

Kültür bir ülkenin geçmişten günümüze kadar uzanan süreç içerisinde hayata ortaya çıkardığı gelenek ve göreneklerden beslenen en temel unsurdur. Kültür tarihi süreç içerisinde milletlerin oluşturmuş olduğu tarihi doku olarak da tanımlanabilir. Bu noktada bir ülkenin geçmiş tarihinde ne kadar fazla kültürel değer ortaya konmuşsa bu ülkenin kültürel zenginliği de o kadar fazla olacaktır. Bundan dolayı bir ülkenin kültürel zenginliklere sahip olması; o ülke açısından kıymeti ölçülemeyen değerdedir.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

 

Kültürel zenginlik ülkelerin turizm potansiyelini de arttırıcı bir etkiye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu kapsamda ülkemizde geçmişten günümüze kadar çok sayıda farklı kültürün yaşadığı da bilinmektedir. Mesela İlkçağ uygarlıkları arasında yer alan ve ilk kez parayı bulan Lidyalılar ülkemizde yaşamış bir kültürel değerdir. Yine İyonlar da antik çağ döneminin en çok tanınan uygarlıkları arasında yer almaktadır.

İç Anadolu Bölgesi’nde hakimiyet sürmüş olan Hititler de tarihimizin önemli değerleri arasında yer almaktadır. Ayrıca Türkiye Selçuklu Devleti gibi kültürel köklerimizin uzandığı medeniyetler de ülkemizde yaşamış uygarlıklardır. Yine Osmanlı Devleti de ülkemizin kültürel zenginliği açısından önemli bir medeniyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Bütün bu medeniyetlere ait kültürel değerlerin ülkemizde bulunması; ülkemizin çok daha zengin bir geçmişe sahip olmasını mümkün kılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir