Bölünebilme Kuralları Testi 6. Sınıf Matematik

1) Bölünebilme kurallarıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?

I. Son basamağı 0, 2, 4, 6, 8 olan sayılar 2’ ye ve 4’ e tam bölünür.

II. Son basamağı 0 veya 5 olan olan sayılar 10’ a tam bölünür.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

III. Aynı anda 2’ ye ve 3’ e tam bölünebilen sayılar 6’ ya da tam bölünür.

IV. Rakamları toplamı 3 veya 3’ ün katı olan sayılar 9’ a da tam bölünür.

A) I – II B) I – III C) I – II – III D) I – II – IV

2) 18’ e tam bölünebilen bir sayı aşağıdakilerden hangisine tam bölünemez?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 6

3) Aşağıdaki sayılardan hangisi 3’ e ve 5’ e tam bölünebilen sayılardan değildir?

A) 15 B) 30 C) 45 D) 65

4) Bir sayının 15 ile bölümünde kalan 2 ise bu sayı en az kaçtır?

A) 12 B) 15 C) 17 D) 32

5) 377 dört basamaklı sayısının 2’ ye tam bölünmesini sağlayan değerleri toplamı kaçtır?

A) 12 B) 18 C) 20 D) 22


Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.