Biyoloji Sene Başı Zümresi

GÜNDEM MADDELERİ
1. Açılış ve yoklama
2. Kurul için Yazman seçimi
3. Milli eğitim temel kanunun okunması ve özellikleri. 2, 28 ve 43. maddeler üzerinde durulması (24/6/1973 gün ve 14575 SRG)
4. Eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, Türk Milli Eğitim genel amaçları, okulun kuruluş amacı, biyoloji ve sağlık bilgisi ders programlarında belirtilen amaç ve açıklamaların okunması, planların bu doğrultuda yapılması
5. Atatürk ilke ve inkılaplarının öğretim esasları yönergenin incelenmesi (2104 STD)
6. Branşla ilgili öğretim genel ilkelerinin incelenmesi
7. Kullanılacak öğretim metot ve teknikleri üzerinde durulması
8. Bir önceki yıla ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi;

9. Yıllık çalışma takviminin incelenmesi ve yıllık planların hazırlanması
10. Ders araç ve gereçlerinin tespiti
11. Diğer zümre öğretmenleri ile ilgili işbirliği
12. Velilerle sürekli iletişim kurulması
13. Öğrencilerin başarılarının artırılması için alınması gereken önlemler.
14. Ölçme ve değerlendirmede uygulanacak esasların tespiti
15. Sınıf geçme yönetmeliğinin okunması (2438,2445,2455,2460 STD)
16. 2425 sayılı tebliğler dergisinin ortaöğretim kurumları disiplin yönetmeliğinin okunması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.