Biyoloji Lise 1 İkinci Dönem İkinci Yazılı

A)    Aşağıda Verilen Bilgileri Doğru (D) veya Yanlış (Y) Olarak İşaretleyiniz. ( Her Soru 1 Puan)

1.Bütün canlılar hücrelerden oluşur.(….)

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

2. Kemosentez olayı sadece bazı bakterilerde gerçekleşir.(….)

 

3. Bütün bakterilerde ribozom bulunur.(….)

 

4. Prokaryot hücrelerde çekirdek bulunmaz.(….)

 

5.Konjugasyon  bir eşeysiz üreme çeşididir.(…..)

 

6.Sistematiğin en küçük birimi alemdir(…).

 

7. Dehidrasyon sentezinde atp harcanmaz.(….)

 

8. Beyin hücrelerimizin enerji kaynağı fruktozdur.(……)

 

9. DNA nın kendine özgü bazı guanindir.(….)

 

10.Bütün bitkilerde  kloroplast bulunur.(….)

 

Tıkla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.