Biyografik eserler hangi bilim dalıyla ilişkilendirilebilir?

 

Soru: Biyografik eserler hangi bilim dalıyla ilişkilendirilebilir? Tartışınız. 

 

Biyografik eserler, okuyucular tarafından hayat hikayesi merak edilen ünlü kişilerin yaşam öyküsünü anlatan yazılı metinlerdir. Hayatı zamana göre sıralı, tarafsız ve yorum katmadan anlatılan kişinin tecrübeleri gelecek kuşaklara aktarılır. Biyografiler yazılı eserler olarak bazı özelliklere sahiptir. Bunlardan birincisi ölçülü ve tarafsız olmaktır. Yazar elde ettiği verileri ön yargısız ve tarafsız olarak paylaşmalıdır. Elde edilen verilerin bir belgelere dayanması yazarın kendi duygularının dışında belgeler ile bilgi paylaşması biyografilerde dikkat edilmesi gereken bir diğer özelliktir.

 

Hayat hikâyesi yazılan kişinin aile çevresi, eğitim süreci, kişiliği, arkadaşlık ve akraba ilişkileri, sosyal hayatı, aşkları, evliliği, çocukları, alanındaki ayırıcı özelliği, varsa başarıları zamana bağlı olarak bir akışla anlatılır. Biyografiler belgelere dayanan tarihi belge niteliğinde olmalıdır. Bu nedenle tarihsel süreci doğru anlatmak için her türlü belgeden faydalanılabilir. Hatıratlar, mektuplar hayat hikâyesi anlatılacak kişi ile ilgili her türlü belge detaylı incelenerek kayıt altına alınmalıdır.

 

Biyografisi yazılan kişi hakkında yazılan eser okuyucuları tarafından net anlaşılır ve sürükleyici olarak okunmalıdır. Bu nedenle olaylar arası bağlantılar iyi kurulmalı, hikâye akıcı bir şekilde anlatılmalıdır. Biyografi yazarı edebiyat konusunda uzman olmalıdır. Biyografiler de görülen ortak özellik hayatı anlatılan kişinin doğumu ve ölümü arasındaki yaşanan süreci kronolojik olarak anlatmasıdır. Kronolojik süreci belgeler ile anlatan bir eser olması nedeniyle biyografiler tarih ve edebiyat bilimleri ile ilişkilidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.