Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin 12 ve 13. maddelerini inceleyiniz.

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 12 ve 13. maddelerini inceleyiniz. Katılım ve düşünce hakkıyla ilgili düşünceleriniz nelerdir?

Çocuk hakları, bir şekilde ülkeden ülkeye farklılık gösteremez. Her çocuğun düşüncelerini serbestçe söyleyebilme ve kendini ifade edebilme özgürlüğü vardır.

Çocuk hakları, insan hakları kavramının içerisinde irdelenmesi gereken önemli bir konudur. On sekiz yaşın altında olan tüm çocukları kapsayan bu haklardan çocuklar her nerede olurlarsa olsunlar geçerlidir. Çocuklarla ilgili tüm konularda, çocuğun faydası gözetilir. Devletler, çocukların haklarına tam olarak saygı duyulmasını sağlayacak önlemleri almakla yükümlüdür.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

 

Katılım ve düşünce hakkı, çocuğu ilgilendiren konularda görüşlerini ve düşüncelerini özgürce dile getirme hakkı vardır. Düşüncelerini özgürce açıklamayabilir, bu hakkı ister sözlü ister yazılı ister sanatsal bir şekilde ya da çocuğun seçeceği başka bir yöntemle ifade edebilir. Bu hakkın engellenmesi iki şekilde olur;

  • Başka kişilerin hak ve itibarına saygısızlık
  • Milli güvenliğin, kamu düzeninin, kamu sağlığın ve kamu ahlakının korunması dolayısıyla

Geçici ya da kalıcı sınır konulabilir.

 

Yani 12. ve 13. maddelerin en yalın hali, kendi görüşlerini oluşturma yeteneği olan tüm çocukların kendilerini etkileyecek her konuda düşüncelerini serbest olarak ifade etmesi anlamını taşır. Buna gerekçe olarak da çocukların çağımızın ideal yönetim modeli olan demokrasiye uygun birer birey olarak hazırlanması gösterilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir