Birey ve Toplum Testi Çöz 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

Aile, toplumdaki en küçük kurumlardan biridir. Çekirdek ailede anne, baba ve çocukları bu-lunmaktadır. Bir arada yaşayan aile bireyleri bir-birlerinin haklarına dikkat etmek zorundadır.
(1. 2. 3 sorulan parçaya göre cevaplayınız)

1. Toplumdaki en küçük kurumlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aile B) Futbol takımı
C) Hastane D) Millet

2. Çekirdek ailede aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Anne B) Dede C) Çocuklar D) Baba

3. Aile bireylerinin ne yapması zorunludur?
A) Herkesin kendisini düşünmesi
B) Çocukların aileden bağımsız olması
C) Anne ve babanın baskıcı olması
D) Bireylerin birbirinin hakkına dikkat etmesi

Baba, ailenin en büyüğü ve başkanıdır. Anne, onun yardımcısı ve aile hayatının düzenleyicisidir. Baba, bir işe karar vereceği zaman, başta anne olmak üzere aile bireylerine danışır. Bu şekilde, yapılacak işe ortak karar verilmiş olur. Sorumluluk bütün aileye yayılır.
(4. 5. 6. 7. sorulan parçaya göre cevaplayın)

4. Ailenin başkanı kimdir?
A) Dede B) Baba C) Anne D) Ağabey

5.Annenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aile hayatını düzenler.
B) Ev işlerinin tamamını yapar.
C) Alışveriş ile ilgilenir.
D) Aile bütçesine yardımcı olur.

6. Baba, bir iş için karar vereceği zaman ne
yapmalıdır?
A) İyice düşünüp kendi karar vermelidir.
B) Arkadaşlarına danışmalıdır.
C) Başta anne olmak üzere aile bireylerine da-nışmalıdır.
D) Kararı tamamen anneye bırakmalıdır.

7. Yapılacak işe ortak karar verilmesi neyi sağlar?
A) Sorumluluk bütün aileye yayılır.
B) Bireyler arası tartışmalara sebep olur.
C) Ailede çocukların söz dinlemesini engeller.

D) Ailede farklı düşünceler ortaya çıkar.

İnsan yaratılış İtibarı ile sevmeye ve sevilmeye ihtiyaç duyar. Yeni doğan bebek, anne sevgisi¬ne muhtaçtır. Ailede sevgi gören çocuk, sağlıklı ve mutlu olarak yetişir, hayatta başarılı olur.

(8. 9. 10. soruları parçaya göre cevaplayın.)

8. İnsan yaratılış gereği neye ihtiyaç duyar?
A) Sevmeye ve sevilmeye
B) Güzel yiyecekler yemeye
C) Mutlu bir yaşam sürmeye
D) Lüks bir yerde yaşamaya

9. Yeni doğan bir bebek neye muhtaçtır?
A) Arkadaş çevresine
B) Yemek yemeğe
C) Oyun oynamaya
D) Anne sevgisine

10. Bir çocuğun hayatta başarılı olması için ne gerekir?
A) Çok çalışması
B) Planlı çalışması
C) Ailede sevgi görmesi
D) Arkadaşları tarafından sevilmesi

Hukuk kurallarına uymayanlar cezalandırılır. Oysa yazılı olmayan kurallara uymayanlar top¬lumca hoş karşılanmaz. Yazılı kurallara uyma¬yanlar, önce mahkemeye çıkarılır ve suçlu ise cezalandırılır.

(11. ve12. soruları parçaya göre cevaplayın.)

11. Yazılı olmayan kurallara uymayanlara ne yapılır?
A) Mahkemeye çıkarılır.
B) Toplumca hoş karşılanmaz.
C) İdam edilir.
D) Hapse atılır.

12. Yazılı kurallara uymayanlara nasıl davranılır?
A) Mahkemeye çıkarılır ve suçluysa cezalandırılır.
B) Toplum tarafından dışlanır.
C) Mahkeme etmeden cezalandırılır.
D) Hemen hapse atılır.

Bitki, kendi besinlerini üretir. Hayvan İse besin-lerini kendisi arayıp bulur. Hayvanların yavruları belli süre annelerinin koruması altında gelişirler.

(13. ve 14, soruları metne göre cevaplayınız.)

13. Bitkiler nasıl beslenir?
A) İnsanlar tarafından beslenir.
B) Bitkiler beslenmezler.
C) Daha küçük bitkileri yerler.
D) Kendi besinlerini kendileri üretirler.

 

14. Hayvanlar nasıl beslenirler?
A) İnsanların verdikleriyle beslenirler.
B) Kendi besinlerini üretirler.
C) Besinlerini arayıp bulurlar.
D) Hayvanlar beslenmeden yaşarlar.

15. Hayvanların yavrularını kim korur?
A) Hayvanat Bahçeleri’nde korunur.
B) Onlara bakan insanlar korur.
C) Kendilerini koruyabilirler.
D) Belli bir süre anneleri korur.

16. “Bütün gün seni bekleyip durduk.” cümlesinde hangi kelime isim yerine (zamir) kullanılmış¬tır?
A) seni B) gön
C) bütün D) bekleyip

17. Aşağıdaki fiillerden hangisi devam eden bir eylemi bildirmektedir?
A) görüştüm B) görüşecek
C) görüşüyor D) görüşür

18. “önceleri bu kıyafetini çok seviyordu.” cümle¬sinde fiil olan kelime hangisidir?
A) çok B) kıyafetini
C) önceleri D) seviyordu

19. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin fiili biten bir eylemi anlatıyor?
A) Babam bizi sinemaya götürecek.
B) Kızını bakkala gönderdi.
C) Baharda tüm ağaçlar çiçek açar.
D) At yolda çok hızlı koşuyor.

20. “Pazar günü hep beraber tiyatroya gideceğiz.” cümlesinde fiil hangi eylemi anlatıyor?
A) biten bir eylemi
B) devam eden bir eylemi
C) her zaman yapılan bir eylemi
D) gelecekte yapılacak bir eylemi

 

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir duyguyu belirtmektedir?
A) kar durmadan yağıyor.
B) Vitrindeki elbise ne kadar da güzel.
C) Planlı çalışanlar başarılı olurlar.
D) Yemekten sonra ellerini yıkadı.

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘’karşılaştırma’’ söz konusudur?
A) İşi bitirmek için sabahlara kadar çalıştı.
B) Onun kadar çalışmadığını biliyorduk.
C) Bahçeye kadar yürüyerek gittiler.
D) O kadar ısrar etti ki anlatamam.

23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘’pekiştirme’’ yoktur?
A) Boş oturmayı hiç mi hiç sevmem.
B) Ali’nin gelip gelmediğini bilmiyorum.
C) Aniden şakır şakır yağmur yağmaya başladı.
D) O sabah gökyüzü pırıl pırıldı.

24. Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir?
A) Azıcık aşım,ağrısız başım
B) Alet işler,el övünür.
C) Denizden çıkmış balığa döndü.
D) Ağaç yaprağıyla gürler.

25. Hangi atasözünün konusu diğerlerinden farklıdır?
A) Yatanın yürüyene borcu var.
B) Ekmeğin büyüğü hamurun çoğundan olur.
C) Emeksiz yemek olmaz.
D) Yatan aslandan gezen tilki yeğdir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir