Bir Yazarın Üslubunu Oluşturan Özellikler Nelerdir?

Bir Yazarın Üslubunu Oluşturan Özellikler Nelerdir?

Üslubun sözlükteki anlamına bakacak olursak; yol, tarz olarak karşımıza çıkmaktadır. Edebi kavramı da sözlük anlamıyla ilişkilidir. Bir yazarın üslubunu oluşturan çok farklı özellik sayabiliriz. Her yazarın üslubu birbirinden farklı olabilir ki ünlü filozof Aristoteles’te böyle düşünmektedir.

Yazarın üslubunu belirleyen önemli faktörlerin başında coğrafya gelmektedir. Bir yazarın gelişiminde yaşadığı coğrafya son derece önemlidir. Yazarın amacının ne olduğu yani ne için yazdığı da üslup açısından oldukça mühimdir. Örneğin halkı eğitmek ya da halkın anlayabileceği şekilde eserler vermek isteyen yazarlar sade üslupla yazmak durumundadırlar. Çağların değişmesi de üslubu etkileyen faktörlerden bir tanesidir. Örneğin Yeni Çağ’da yaşamış yazarlarla günümüz yazarlarının üslubu birbirinden oldukça farklıdır.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Her yazarın birbirinden farklı üslubu vardır. Bu durumu parmak izine benzetenlerde olmuştur. Yazarların üslubu her geçen dönem değişmektedir. Örnek olarak söylemek gerekirse romanın ilk çıktığı dönemlerde daha çok klasisizm ve romantizm akımlarının etkisi gözlemleniyordu. Daha sonra realizm ve natüralizm gibi akımlarla yazılan roman ve şiirler meydana geldi. Günümüzde ise daha çok post modern ve distopyatik eserler yazılmaktadır. Bu da elbette yazarın üslubunu değiştirecek önemli etkenlerden bir tanesidir. Sanat yapmak için yazılan eserlerde ise daha çok süslü, ağdalı ya da müzeyyen adı verilen üslup özellikleriyle eserler yazılmaktadır. Özellikle edebiyatımızda divan edebiyatı bu tarz bir üslupla yazılan şiirlerden meydana gelmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.