Bir yayın ilkesi olarak kanunda yer alan bu düzenlemenin amacı nedir?

Bir yayın ilkesi olarak kanunda yer alan bu düzenlemenin amacı nedir? Değerlendiriniz.

Televizyon yirmi birinci yüzyılda her evde bulunan bir ev aleti haline gelmiştir. Bu sebeple televizyon yayınlarının denetimi çok önemlidir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yani RTÜK bu denetimi yapmakla görevli olan kurumdur. Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunda RTÜK’ün yapacağı bu denetim için bir yol gösterici hüviyetindedir.

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Günümüzde her evde bulunan televizyonlara çocukların ulaşabilmesi de çok kolaydır. Hatta 2-3 yaşındaki çocuklar bile ebeveynleri yanlarında olmadıkları zamanlarda dahi rahatlıkla televizyon yayınlarına ulaşabilmektedir. Bu sebeple televizyon yayınlarına çok dikkat edilmelidir. Ayrıca günümüzde internet ile birlikte televizyon yayınlarına ulaşabilmek için artık bir televizyona bire gerek kalmamış durumdadır. İnternet aracılığıyla bilgisayar ve cep telefonlarından da televizyon yayınlarını izlemek mümkündür. Bu sebeple ailelerin çocukların izledikleri televizyon yayınlarını her zaman kontrol altında tutabilmeleri çok zordur. Bu sebeple ailelerden önce televizyon yayınlarının çok özenli bir şekilde denetimden geçmesi gerekmektedir.

 

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8. maddesinde düzenlenen televizyon ve radyo yayınlarında “Toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz.” hükmü de bu doğrultuda konulmuş bir hükümdür ve oldukça büyük önem arz etmektedir. Bu düzenlemenin amacı yukarıda belirtilen çocuklar için tehlikeli olabilecek yayınların engellenmesi amacıyla konulmuştur. Ayrıca korunması gereken sadece çocuklar değildir. Televizyon ve radyo yayınlarının milli manevi değerlere aykırılığı durumunda ortaya toplumsal sorunlar da çıkabilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir