Bir ülkenin dünya üzerindeki yerini nasıl tanımlarsınız?

Bir ülkenin dünya üzerindeki yerini nasıl tanımlarsınız?

Bir ülkenin dünya üzerindeki yerini coğrafi konum ile tanımlarım. Bunun için coğrafi konum unsurlarını kullanırım. Coğrafi konum unsurları ise; Mutlak-Matematik konum ile Göreceli-Özel konumdur.

Tanımlamak istediğim ülkenin mutlak konumunu ifade edebilmek için de paralel, enlem, meridyen, boylam unsurlarını kullanırım. Çünkü dünya üzerinde 180 paralel var. Bu 180 paralel arasında ise enlemler var. Ayrıca 360 tane de meridyen var. Bu 360 meridyen arasında da boylamlar var. Dolayısıyla dünya üzerinde ki her yerin üzerinden geçen paralel, enlem, meridyen ve boylam mutlaka vardır.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Örneğin Türkiye’yi dünya üzerinde matematik konum yani mutlak konumuyla tanımlamak istediğimizde, 360 – 420 Kuzey paralelleri ile 260 – 450 Doğu meridyenlerini kullanırız. Bu paralel ve meridyen değerleri Türkiye’yi dünya üzerinde konumlandırarak tanımlamayı sağlar.

Herhangi bir ülkeyi dünya üzerinde tanımlamak için kullanabileceğimiz diğer unsur ise özel-göreceli konumdur. Özel konum ile bir ülkenin yer aldığı kıta, çevresindeki kara parçaları, kıyısı olduğu okyanus veya denizler, yer şekilleri, yükselti, iklimi, bitki örtüsü, toprak özellikleri, nüfusu, sanayi ve ticaret merkezlerine göre konumu kullanılır.

 

Örneğin; Türkiye’yi tanımlamak için kullanabileceğimiz bazı özel yani göreceli konum özellikleri şunlardır;

Türkiye Asya ve Avrupa kıtları üzerinde yayılır ve her iki kıtayı birbirine bağlar.

İki yarımada üzerinde kuruludur. Bunlar Trakya ve Anadolu yarımadalarıdır.

Akdeniz, Ege ve Karadeniz’e kıyısı vardır. Ayrıca tamamı ülke sınırları içinde yer alan Marmara denizine sahiptir.

İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahiptir.

Dağları kıyıya paralel uzanır.

Ülkenin ortalama yükseltisi 1132 metredir ve bu yükselti doğuya gittikçe artar.

Gelişmiş Avrupa ülkeleri ile gelişmemiş Ortadoğu ülkeleri arasında yer alır.

Sanayileşmiş ülkeler ile enerji zengini ülkeler arasında yer alır.

İslam dünyası ile hristiyan dünyasının arasında yer alır.

Doğu kültürü ile batı kültürü arasında yer alır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir