Bir şiirden her okuyanın farklı anlam çıkarması şiirin hangi yönü ile ilgili olabilir?

Bir şiirden her okuyanın farklı anlam çıkarması şiirin hangi yönü ile ilgili olabilir?

 

Şiirin pek çok farklı tanımı bulunmaktadır. Bu edebi türü diğerlerinden ayıran, dilin ahenkli ve çok anlamlı oluşudur. Şiir içinde bir bütünü oluşturan kelimeler kişiler üzerinde farklı çağrışımlar yapabilmektedir. Bir şiir üzerinde bu kadar farklı yorumların yapılması şiirin öznel yönüyle ilgilidir. Nasıl ki şair, kendi düşünce ve yaşantılarıyla şiirini oluşturuyorsa okur da aynı şekilde kendi duygu dünyasından ve algısından bakacaktır şiire. Bununla birlikte subjektiflik de kaçınılmaz olmaktadır. Şiir, diğer edebi türlere göre öznelliğin en çok hissedildiği türdür. Her okurun şiir hakkında farklı bir değerlendirmesi olması buna bağlanmaktadır. Zira şiirde gerçek anlam ve mecaz anlam çoğu kez iç içe girmiş, girift bir durumdadır.

 

Şiir, insandan ve doğadan almış olduğu gerçekliği farklı bir mahiyete soktuğundan, bu edebi türde tek bir gerçek ya da doğrunun aranması da mümkün değildir. Dışarıda en saf hallerinde gördüğümüz nesneler bile şairin onları alıp işlemesiyle bambaşka şekillere bürünerek insanlarda farklı çağrışımlara neden olabilmektedir. Örneğin, gülün bitki biliminde ayrı, edebiyatta apayrı bir anlamı vardır. Bunun yanında bu kavramın hissettirdiği de farklı olacaktır. Şiirin kendine has doğası bu anlam çeşitliliğini ve imgelemeyi mümkün kılar. Şiirde kelimelerin kullanımı neredeyse sınırsız bir özgürlük içindedir. Diğer metinlerde ilk anlamında kullanılan bir kelime, şiir içindeyken hem gerçek anlamında hem yan anlamda hem terim anlamında hem de mecaz anlamında kullanılabilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.