Bir roman filme alındığında o romanla film arasında ne gibi farklılık

Bir roman filme alındığında o romanla film arasında ne gibi farklılıklar olabileceğini tartışınız.

Etrafımızda gördüğümüz insanın doğasını yansıtan her türlü içerisinde sanatsal bir üslup barındıran çalışma, dönemin geleneğini ve yapısını yansıtmaktadır. İnsanların kendilerini ifade ediliş biçimi olarak da kullandıkları bu sanat dalları alanında veya görsel alanda ve bunun yanı sıra işitsel alanda değerlendirilmektedir. Sinema dediğimiz daha çok görsel alana hitap eden sanat alanı, yazın alanında oluşturulmuş metinlerden faydalanılarak ortaya çıkmış bir sanat koludur. Oluşturulan pek çok yapıt içerisinde filmleri düşündüğümüzde tiyatro ya da sinema sektöründe oluşturulmuş canlandırılmış filmler pek çok edebi eserin yansımasıdır.

Klasik olarak okurun ilgisini çekmiş ve uzun yıllar çekmeye devam eden bizim hayatımızda önemli bir yer edinmiş edebi eserler zaman sonra film olarak sinemalarda karşımıza çıkmaktadır. Yazınsal olarak okunan bu tarz eserlerin sinemaya aktarılması pek çok kişi tarafından hem olumlu hem olumsuz karşılanmıştır. Günümüzde de devam eden ve eskimeyen pek çok romanın hala filmleştirilmiş ve vizyona geçmiş halini görebilmekteyiz.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Bakış açısına göre değerlendirilebilecek olan bu husus için pek çok kişi hiçbir zaman yapılan filmin, romanın yerini tutmadığını söylemektedirler. Roman içerisinde geçen basmakalıp ifadeler filme aktarılırken muhakkak ki değişime uğrarlar. Senarist metin üzerinde yaptığı oynamalardan kaynaklı olarak pek çok kesimin de bu metin’in ham haline zarar verdiğini orijinalinden uzaklaştığını ve aslında metnin orijinal halinin daha anlamlı ve daha iyi olduğunu söylemektedir. Pek çok kişide kitap okumak ya da metin üzerinde düşünmek istemediği için ve daha çok görsel anlamda sinemaya kendini yakın hissettiği için okuyamadığı kitabın filmleştirilmiş versiyonunu oldukça verimli ve olağan bulmaktadır.

Tamamı ile yazılmış bir metnin filme çevrilmesini olumsuz karşılamakla beraber muhakkak ki iki alan arasında fark olduğunu söyleyebiliriz. Yazınsal olarak oluşturulmuş bir romanın içeriğinde muhakkak ki filmi aktarılırken değişimler olduğu düşünülerek orjinaline zarar verdiğini ve aslında izlenen filmin muhakkak ki kitabının da okunması gerektiğini düşünmekteyim.

Bir cevap yazın