Bir Milyon Öğretmen Bir Milyon Fikir Seminer Çalışması

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖKGÖZLER İLK/ORTA OKULU EYLÜL AYI SEMİNER ÇALIŞMALARI
Ek 5: Bir Milyon Öğretmen Bir Milyon Fikir
1.Sizce Bakanlığımızın yeni dönemde eğitimle ilgili olarak odaklanması gereken en temel üç sorun nedir?
Birkaç cümle ile gerekçelendiriniz.

a. Yapısal sorunlar: sınıfların ve okulun öğrencilerin dikkatini çekecek şekilde donatılması, sınıf oturma düzeni yerine farklı masalarla oturma düzeni getirilmesi, sınıf sistemine geçilmesi (Türkçe sınıfı, İngilizce sınıfı..). Köy okullarında öğrencilerin zamanlarını verimli geçirebileceği zekâ oyunları sınıfı gibi farklı etkinlik alanlarının oluşturulması. Bunlar gibi faaliyetlerin yürütülmesi için okullara ödenek verilmesi; sınıflardaki öğrenci sayılarının sınırlandırılması bunu ayarlanabilmesi için yeni okullar yapılması.

b. Mesleki uygulamalar: Hizmet içi eğitimlerin çeşitlendirilmesi, öğretmenlerin eğitime katılımının sağlanması ve bu eğitimlerde yapılan sayı sınırlaması yapılmaması ya da sınırlamalarda hizmet puanı yerine farklı bir sınırlayıcı kullanılarak seminerlere aynı kişilerin katılımının önlenmesi.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Yaz seminerlerin kaldırılması veya 1 haftaya düşmesi gerekmektedir. Öğretmenler için e okulu MEBBİS’i içine alacak şekilde uygulama hazırlanması. Bu uygulamada resmi yazıların tebligatı, sınıf defterlerinin doldurulması, öğrenci yoklamaları, veliye mesaj toplantıya katılım imzası gibi bölümlerin yer alması

c. Eğitim kalitesine yönelik uygulamalar: Ders kitaplarının içerisindeki etkinliklerinin kalitesinin artırılması, ders kitaplarının her yıl kitabı kullanan öğretmenlerce değerlendirilmesi ve yapılan değerlendirmelere göre kitapların güncellenmesi ya da değiştirilmesi.

Birleştirilmiş sınıflardan gelen öğrencilerin eksikliklerinin tamamlanması zor olduğundan yabancı dil eğitiminde daha esnek bir program izlenmesi, yabancı dil kitapların içeriklerinin çocukların günlük hayatta kullanabilecekleri konulardan seçilmesi ve kitaplardaki içeriklerin uzunluklarının azaltılıp çeşitlendirilmesi.

Öğrencilerin ders çalışma motivasyonunun artması için sınıf tekrarının yapılabilmesi ve bunun için gerekli prosedürün azaltılması. Eğitimin kalitesinin artırılması için eğitim öğretimin devamında zorunluluk yerine gönüllülük esasının dikkate alınması; öğrencilerin ilgi alanlarına göre mesleki eğitime yönlendirilmesi.

Üniversite öğretmenlik eğitimi alan öğrencilerin iyi seçilmesi, eğitimin kalitesinin artırılması adına üniversitede alınan öğretmenlik eğitim sisteminin yenilenmesi, eğitim fakültelerinin sayılarının azaltılması. Üniversitede eğitim aldığı her dönemde okul uygulamasının yapılması, Öğretmen atamasının KPSS puanına göre değil uygulama kendini yetiştirme, ifade etme becerileri gibi kıstaslar getirilmesi ve bunların öğretmen atanmadan önce sınanması. Atandıktan sonra mesleki olarak kendini yetiştiren öğretmenlerin teşvik edilmesi .

2 Bakanlığımızın yürüttüğü faaliyetler içerisinde en başarılı bulduğunuz üç temel
uygulama nedir?
Birkaç cümle ile gerekçelendiriniz.
a. Yapısal sorunlar: Derslerin verimliliğini artıran teknolojik alt yapının arttırılması.

b. Mesleki uygulamalar: Öğretmenler için hizmet içi seminerler düzenlenmesi (yetersiz sayıda bile olsa)

c. Eğitim kalitesine yönelik uygulamalar: Ders kitaplarının hazırlanıp ücretsiz dağıtılması , akıllı tahtaların döşenmesi , yazıcı ve fotokopi cihazlarının dağıtılması

3.Sizce okulunuzda acil çözüm bekleyen üç temel sorun nedir?

Birkaç cümle ile gerekçelendiriniz.

1. Okulların maddi olanakların yetersiz olması nedeniyle okullarda öğrencilerimizin dikkatini çekecek faaliyetlerin sınıf içi ve dışında yapılamaması.
2. Öğrenci sayısının çok az olduğu sınıflarda (2 öğrenci) sınıf ortamının oluşturulmasında zorluk yaşanması.

Türkiye’de eğitim öğretimin kalitesini artırmak için üç temel çözüm öneriniz nedir? Birkaç cümle ile gerekçelendiriniz
1. Birleştirilmiş sınıf uygulamasının kaldırılması,
2. İlkokulun müfredatının yeterliği hakkında saha çalışması yapılması
3. Öğrencilerimizin mantık yorumlama analitik düşünme gibi becerilerin kazanılması için bu tür derslerin ilkokulda da konulması
4. Rehberlik ve sosyal etkinlik dersinin yeniden getirilmesi
5. Düşünmeyi geliştirici, farklı düşünmeyi teşvik den öğrenci yarışmalarının yerelde ve genelde yapılması
6. Performansı iyi olan öğretmenlerin ödüllendirilmesi
7. Maaşla ödüllendirmenin etkili ve doğru kullanılmadığı için kaldırılması,

Hazırlayan: DERİA

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir