Bir gruptaki 6 kişinin yaşlarının aritmetik ortalaması 30’dur.

Soru : Bir gruptaki 6 kişinin yaşlarının aritmetik ortalaması 30’dur. Bu gruptan 28 ve 40 yaşlarında 2 kişi
ayrılırsa grubun yaş ortalamasında nasıl bir değişiklik olur? Açıklayınız.

 

Çözüm : Aritmetik ortalama verilen veri grubundaki bütün verilerin toplanıp veri sayısına bölünmesiyle bulunur. Biz verileri toplam değerine x dersek, aşağıdaki denklem ile verilerin toplamını bulabiliriz.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

x/6=30

x= 180

Bu gruptaki kişilerden 28 ve 40 yaşlarındaki iki kişi ayrılırsa, ayrılan kişilerin yaşlarını yukarıda bulduğumuz yaş toplamından çıkararak son aritmetik ortalamayı bulabiliriz.

180-(28+40) / 4 =

112 / 4 = 28

Başlangıçta yaş ortalaması 30 idi. Çıkan kişilerden sonra yeni yaş ortalaması 28 olmuştur. Yani grubun yaş ortalaması düşmüştür.


Benzer Yazılar

Bir cevap yazın