Bir film, felsefi bir metin olarak düşünülebilir mi?

Bir film, felsefi bir metin olarak düşünülebilir mi? Tartışınız.

Her şeyden önce metin Felsefe ve Edebiyat alanına girer. Film ise görsel sanatlar alanındadır. Felsefi metinleri anlamak için daima o metnin tamamı ele alınmalı ve bütüncül yaklaşım ile incelenmesi gerekmektedir. Filmlerde ise her olay farklı bir replik farklı bir düşünceyi verebilir.

Film yapıtları senaryolaştırılma sürecinde farklı bakış açıları ve düşünceler ile değiştirilebilir, günün koşullarına ve teknik şartlara uygun sahnelere dönüştürüle bilirler ancak metin böyle değildir, metin yüz yıl öncesinde nasıl yazıldı ise günümüz şartlarında da aynı özelliklerini ve anlamlarını korumaktadır.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

 

Konuya şu açıdan bakacak olursak; metin, bir konunun belli kurallar doğrultusunda yazıya geçirilmiş halidir. Ancak felsefi metin, filozofun fikirlerini savunmak için oluşturduğu tutarlı düşünceler toplamadır. Film ise, edebi metinlerin değiştirilerek görsel olarak insanlara sunulmuş halidir. Filmlerde genellikle senaryoyu yazan kişinin hayal gücünü görürüz ve konular genellikle kurgulanmıştır.

Dolaysıyla hiçbir film belli bir düşünceyi tam anlamıyla delindirerek bize sunmaz. Buna mecbur da değildir zaten. Ancak bir filozofun düşünceleri tıpa tıp aynı beyaz perdeye yansıtabilirse ve kendinden bir şeyler katmasa o zamanda taklit olur. Hangi açıdan bakılırsa bakılsın bir film, felsefi bir metin olamaz. Çünkü film görsel sanatlar alanına girer, felsefi metin ise edebiyatla ilişkilidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.