Bir dilde bir kavramı karşılayan kelime sayısı ne kadar çoksa

“Bir dilde bir kavramı karşılayan kelime sayısı ne kadar çoksa o dili konuşan milletin o konuda zengin bir hayatı var demektir.” sözünü açıklayan bir metin yazınız.

Eş Anlamlı Kelimelerin Toplum Üzerine Etkisi

İnsanlar tarihin başından beri sözlü veya sözsüz olarak birbirleri ile iletişim halindedir. Bu iletişimi “dil” olarak adlandırılan bir araç sayesinde devam ettirmektedirler. Dil canlı bir kavramdır. Yani zaman içinde gelişmeye ve değişime uğrar. İnsanlar tarafından kullanıldıkça ve günlük hayatta özümsendikçe zenginleşir. Bu duruma en güzel verilebilecek örnek “bir dilde bir kavramı karşılayan kelime sayısı ne kadar çoksa o dili konuşan milletin o konuda zengin bir hayatı var demektir” sözü olabilir. Yani başka bir deyişle eş anlamlı kelimeler ne kadar çoksa o dili konuşan insanlar için eş anlamları olan kavram o kadar önemlidir.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Konuyu daha net kavrayabilmek için Türkçe dilini ele alalım. Türkçe dilinde beygir ve at eş anlamlı sözcüklerdir ve birbirleri yerine kullanılabilirler. At, Türkler’in tarih boyunca hayatlarında çok önemli bir yer tutmuştur. Bu nedenle Türkler’in at konusunda zengin bir hayatı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Doğduklarından itibaren at sırtında olduğu anlatılan Türkler için atın önemini konuştukları dilden anlamak mümkün. Dolayısıyla aynı kavram için farklı birçok kelime kullanılması o kavramın dili konuşan insanlar için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bunun dışında adalet-hak, sürmek-binmek ve bilim-ilim kelimeleri örnek verilebilir. Sonuç olarak bir toplumun hayatında bir şey ne kadar önemliyse insanlar onu tasvir etmek için o kadar büyük bir çaba içerisine girer ve onunla ilgili kelimeleri o kadar çok kullanırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.