Bir bölgede yeni bir doğal kaynağın keşfedilmesi o bölgenin konumsal önemini nasıl etkiler?

Bir bölgede yeni bir doğal kaynağın keşfedilmesi o bölgenin konumsal önemini nasıl etkiler?

Yeni bir doğal kaynağın keşfedildiği bölge, kaynağın işletilmesi için gerekli olan alt yapı hizmetleri, tesisler, ulaşım sistemlerinin yapılmasıyla konumsal önemi artan bir bölgeye dönüşür.

Yeni işletme tesislerin yapılması, ulaşım olanaklarının bölgeye getirilmesi, yeni yerleşim birimlerinin kurulması ile bölge yavaş yavaş nüfuslanmaya başlar. Nüfusun artmasıyla birlikte nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak hizmet sektörü de yavaş yavaş gelişir. Zamanla nüfusu artan bölge, tesislerin işlemeye başlaması ile ticari faaliyetlerin arttığı bir bölgeye dönüşür. Ekonomik çeşitliliğin artması ile farklı sektörlerde gelişmeye başlar. Oluşan nüfus ve ekonomik faaliyet çeşitliliği bölgeye daha çok nüfus çeker. Zamanla nüfusu artan bölgeye, sosyal ihtiyaçların karşılanacağı kurumların gelmesine neden olur. Yerleşim alanı büyür ve konumsal önemi gittikçe artan bir bölgeye dönüşür.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Eğer doğal kaynağın keşfedildiği bölge denize kıyısı olan bir bölgeyse liman hizmetleri de gelişir. Ulaşım çeşitliliğinin artması ile ticari faaliyetler yoğunlaşır. Tüm bu ekonomik gelişmeler yeni istihdam olanakları oluşturur. Artan iş olanakları ile bölge çevresine göre göç alan bir bölgeye dönüşür ve ekonomik çekim merkezi haline dönüşür.

 

Ekonomik çekim merkezine dönüşen bölgeler, nüfusun sürekli arttığı, hizmet sektörünün geliştiği bölgelerdir. Konumsal önemleri olan bölgeler hem iş olanakları hem de vergi gelirlerini arttırıcı etkilerinden dolayı devletler için önemlidir. Sonuçta bölge büyük bir ekonomik merkeze dönüşür.

Doğal kaynak işletilmeye devam edildikçe konumsal önemini koruyan bölge, zamanla diğer sektörlerinde gelişmesiyle beraber yeni fonksiyonlar kazanmaya başlar. Sanayi bölgesi, ticaret bölgesi, ulaşım bölgesi gibi yeni fonksiyonlarla bölgenin konumsal önemi daha da artabilir.

Doğal kaynağın işletilmesi devam ettikçe konumsal önemini koruyan bölge, doğal kaynağın tükenmesi durumunda eğer farklı bir fonksiyon yüklenmişse önemi devam eder. Eğer bölge ekonomisi sadece doğal kaynağa bağlı olarak gelişmişse, doğal kaynağın tükenmesi ile bölge ekonomik cazibesini kaybeder ve göç vererek konumsal önemini yitirir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir