Bir argümanın hatalı olması ne anlama gelir?

Bir argümanın hatalı olması ne anlama gelir?

Argüman sözcüğü kelime anlamı olarak veri, kanıt veya bir şeyin doğruluğu konusunda inandırıcı belge manalarına gelmektedir. Kullanım şekli açısından ispat aracı olarak kullanılması daha yaygındır. Argüman daha çok destekleyici bir işlev kazanmaktadır. Ortaya atılan bir düşünce, fikir ve savın gerçek ve doğru olduğu desteklemek için kullanılır. Bu açıdan değerlendirildiğinde destekleme fonksiyonu olan argümanların sağlam ve geçerli bir dayanağının olması önemlidir.

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Görecelik kavramından uzak ve somut geçerliliği olan argümanlar kabul görmekte ve desteklediği düşünceyi sağlamlaştırmaktadır. İspat aracı olarak kullanılan bu argümanın geçerlilikten uzak ve göreceli olması savunduğu fikrin saygınlığı da olumsuz etkileyecektir. Hatalı bir argüman destekleyici olmaktan uzak olacağı gibi savunduğu durumu daha da inanılması güç hale getirebilir.  Argümanın ilgili olduğu konunun nedensellik ilişkisi doğru tayin edilmelidir. Desteklenen husus bir neden midir yoksa netice midir, bu konuda doğru tespit yapılmalıdır.

 

Hatalı argüman bu detaylara riayet etmeden ileri sürülecek ve muhataplarında bir anlam ifade etmeyecektir. Genel doğrulardan uzak olan, desteklediği fikri ispata yaramayan, kişinin kendi düşüncesini empoze etmeye yönelik olan argümanlar amaçlarından uzaklaşacak ve inandırıcılıklarını kaybedeceklerdir. Netice olarak sağlamaya çalıştığı güveni kazanamayacaktır. Sağlam temellere dayanmayan ve desteklediği fikirle alaka kuramayan hatalı argümanlar değersiz bir çaba olmaktan ileri gidemeyecektir. Zorlama düşüncelerle argüman sunmak ve nedensellik bağı kurmak gülünç olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.