Bilimin yöntemli hâle gelmesi gelişimini nasıl etkilemiştir?

Bilimin yöntemli hâle gelmesi gelişimini nasıl etkilemiştir?

Bilimsel bilgi, incelenen konunun gözlem ve deneyle açıklanmasının sonucunda elde edilir. Bunun için de bilimsel yöntem basamaklarının her biri kullanılır ve ancak doğru bilgiye bu şekilde ulaşılabileceği kabul edilir. Bilimin yöntemli hale gelmesi ise 15. Ve 17. Yüzyıllar arasında gerçekleşmiştir. Bu gelişmelerin yaşanmasının da Rönesans’ın etkisinin büyük olduğu da söylenebilir.

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Skolastik düşünce, bilimsel yöntemler olan deney ve gözlem yapmak yerine otorite kabul ettikleri bazı bilgilerle bilimsel konularda açıklama yapmaya çalışmış ancak Rönesans düşüncesi bunu kabul etmeyerek deney, gözlem ve hesaplanabilir bilimsel çalışmaların önemini savunmuştur. Bu dönemde gözlem, kontrolü deney, hipotezlerin karşılaştırılması, matematiksel hesaplamalar gibi birçok bilimsel yöntem bilimin yöntem kazanmasında oldukça etkili olmuştur.

 

Gözlem; eski çağlardan beri kullanılan ve bilimsel çalışmaların bir basamağıdır. Rönesans’la birlikte bilimin yöntem kazanması, özellikle anatomi ve astronomi alanlarında ciddi bilgilerin elde edilmesini sağlamıştır. Kontrollü deneylerin yapılması ise, fizik alanında çeşitli gelişmelerin yaşanmasını kolaylaştırmıştır. Bilimsel hesaplamaların yapılması, hipotezlerin doğrulanması vb. araştırmalar hız kazanmıştır. Bu nedenle 17. Yüzyıl düşünürlerinden F. Bacon. “Bilgi güçtür” diyerek doğru biliye ulaşmanın en güvenilir yolunun bilimsel yöntemin kullanılmasıyla oluşacağını savunur.


Benzer Yazılar

Bir cevap yazın