Bilim Uygulamaları Dersi 2. Dönem 1. Yazılı

1. Besin zincirinin birinci halkasında bulunan yeşil bitkiler, algler ve bazı bakteriler ………………… olarak adlandırılır.

2. Bitkiler, algler ve bazı bakteriler fotosentez yaparak ………………………….. ve oksijen üretirler.

3. Fotosentez için su, …………………………… ve ışık gerekir.

4. Besinlerin hücrelerde yakılması olayına ………………… adı verilir.

5. Petrol, kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıtlar ………………………………. enerji kaynaklarıdır.

Bir maddeyi oluşturan atom veya moleküllerin hareket enerjilerinin toplamına ………………… adı verilir.

Bir maddenin sahip olduğu ısı enerjisi miktarı ……………………….. ile doğru orantılıdır.

Isı alışverişi maddede ……………………….. değişimine neden olur.

1g maddenin sıcaklığını 1°C artırmak için gerekli ısıya ……………………….. adı verilir.

Maddenin katı hâlden sıvı hale geçmesine ……………………….., sıvı hâlden katı hâle geçme-sine ise donma adı verilir.

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/dosya/download.php?file=aabefa0f1f183e185e792b017b0fee3c” target=”blank” ]TIKLA – İNDİR[/button]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.