Bilim, konusu itibarıyla felsefeden nasıl ayrılır?

Bilim, konusu itibarıyla felsefeden nasıl ayrılır?

Bilim ve teknolojik gelişmelere baktığımızda Yakın Çağ’dan beri insanlar gibi filozoflarda bu konuda görüş bildirmiştir. Filozoflar bilimi daha çok sistematik bir şekilde sorgulama yoluna gitmiş ve ortaya bilim felsefesini çıkarmışlardır.

Bilim felsefesi bilimin doğasını, yapısını, işleyişini, kavramlarını, yöntemlerini sorgulamaktadır. Bilimin henüz cevap vermediği sorular sorar ve cevaplardan çok soruları önemser. Özetle bilim felsefesi filozofları bu problemlere sorular sorar ve kendi görüşlerini belirtir.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

 

Bilim öznel olmamakla beraber deney ve gözleme dayanmaktadır. Bu sebepten dolayı bilim insanları sistematik bir şekilde ilerler ve yaptıkları şeyleri açıklama yoluna gitmektedir. Bilim felsefesinde olan bilimin doğasını, yapısını, işleyişini, kavramlarını, yöntemlerini araştırma işini o da yapar ancak bunu deney ve gözlemle yapar. Örneğin bir insanın psikolojisini onun hayatını gözlemleyerek elde etmek gibi.

Burada ele alınması gereken temel nokta şudur: Bilim felsefesi ne kadar çok konusu itibarıyla birbirine benzese de bilim felsefesi bilim değildir. Çünkü bilim felsefesi bilgileri açıklama yoluna gitmez yeni bilgiler öğretmez sadece sorular sorarak sorgular. Oysaki bilim deney ve gözlemler aracılığıyla bilgileri açıklama yoluna gider ve insan yararına sunar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir