Bilim Felsefesi bir bilim alanı mıdır?

Bilim Felsefesi bir bilim alanı mıdır? Nedenini yazınız?

Felsefe’nin bilim alanı olup olmadığı sorusu çok eski çağlara uzanmaktadır. Bu sorunun cevabını bulmak için Antik Çağ’a kadar uzanmalıyız.

Felsefe ve bilim alanı Antik Çağ’da ayrı düşünülemez. Felsefe bilimsiz, bilim felsefesiz bir çaba değildir. Antik Çağ’ın felsefi sistemleri (Aristotales felsefesi vb..) aynı zamanda bir bilim sayılmaktadır. Bilim Felsefesi’nin bilim alanı olup olmadığı düşüncelerindeki ayrım Modern Çağ’da başlamaktadır. Mesela Issac Newton’u bir bilim adamı olarak tanımlayabiliyorsak bu bilim felsefesinin ve bilim alanının ayrı olduğunu gösterir.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Bu günlerde bile hala bu soruya bir cevap aramaktayız. Modern Çağ felsefesi filozofları için felsefenin bilim olduğu düşüncesi çoğunluktadır. Örneğin Spinoza felsefeyi genelleştirilmiş matematik olarak görmekte ve tüm önermeleri matematik yoluyla kanıtlamaktadır. Bu tür pozitivistler için felsefe bir bilimdir. Ancak Nietzsche için felsefe bilimden bağımsızdır. Bu tür filozofların çoğu bilimi yererken felsefeyi ondan çok farklı bir disiplin olarak görürler.

 

Bu görüşlerin çoğu bizim çıkarımımız olmakla birlikte varsayım içeren suni tartışmalardır. Çünkü bugün kökeniyle farklı şeyler olarak gördüğümüz bu iki disiplinin aynı şeyler olduğunu görmemek muhtemel değildir. Ancak bilim felsefesinin konusu bilime dair her şeyi kapsasa da yine de sorgulayan bir yanının olduğunu söylemekte gerekir.

Felsefe genel olarak bilimsel verileri ve bulguları, kavramları ve işleyişini sorgular ve deneye hiç başvurmaz. Bilim ise gözlem, deney, elde edilen verilerle sistematik bir şekilde açıklamalarda bulunur. İşte tam da burada ayrım başlar. Felsefe doğruyu bulmak için sorular sorarak açıklamaya çalışırken bilim ise elde edilen verilereler net açıklamalarda bulunmaktadır. Tüm bilgiler ışığında bilim felsefesine bilim demek yanlış olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir