Bilgi güçtür sözünün olumlu ve olumsuz yönlerini güncel hayattan örneklerle tartışınız.

Bacon’ın “Bilgi güçtür.” sözünün olumlu ve olumsuz yönlerini güncel hayattan örneklerle tartışınız. Tartışmaya yönelik notlarınızı aşağıda verilen boşluklara yazınız.

 

17. yüzyıl modern felsefenin ilk filozoflarından olan F. Bacon, bilginin güç için olduğunu savunur ve doğanın bilgisine kavuşmanın en iyi ve en doğru yolunun bilimden geçtiğini savunur. Bacon, doğru bilgiye ulaşmak için bilimsel yöntem basamaklarının kullanılması gerektiğini ifa eder ve bilimsel bilginin aslında aklın basamaklarından biri olduğunu savunur.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

 

Bacon’un “Bilgi güçtür.” Sözü günümüzde de geçerlidir. Çünkü bilgi olmadan hiçbir gelişmenin yaşanmayacağı bir gerçektir. Ancak bu bilgiyi insanoğlunun nasıl kullandığı da önemledir. Örneğin; atomun parçalanabileceğini bulan Albert Einstein’ın bu buluşu pek çok alanda gelimlerin yaşanması sağlamıştır. Ancak aha sonra yine buluşla “atom bombası” üretilmiş ve binlerce kişinin ölümüne neden olmuştur. Hatta bu bombanın etkisiyle binlerce kişi kalıcı olarak sakatlanmış ve atom bombasının zararlı etkileri çok uzun yıllar sürmüştür.

 

Bir diğer örnek ise; kimyasal ilaç sektöründe yaşanan gelişimlerden verilebilir. Birçok hasatlığın tedavisinde kullanılan bu ilaçlar doktorların önerileri doğrultusunda kullanıldığında insanlara sağlık dağıtırken yanlış ellere geçmiş bir kimyasal ilaç insanların ölümüne neden olabilir. Dolayısıyla her bilgi ve bulunan buluş, kullanılan yere, amaca ve getirdiği sonuçlara göre olumlu ya da olumsuz olarak değerIendirilebilir. Bilgi güçtür evet amam bu bilginin yanlış insanların elinde çok feci sonuçlar doğurabileceği gerçeği de ortadadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.