Beş Duyumuz – Ünite Testi 3. Sınıf Fen Bilimleri

1- Aşağıda verilen duyu organları ile algıladıkları özelliklerin eşleştirilmelerinden hangisi yanlıştır?

2- Görevini yapabilmesi için ışığa ihtiyacı olan duyu organımız hangisidir?

a) kulak    b) burun     c) göz

3- Aşağıda verilen açıklamalardan hangisi dil ile ilgili değildir?

a) Tatları ayırt etmemizi sağlar.

b) Konuşmaları algılamamızı sağlar

c) Besinleri çiğnememize yardımcı olur.

4– Köyde yaşam genelde sakindir. Akşam evde oturmak isteyenler ormana doğru kısa bir gezinti yapar. Bu gezinti sırasında insana, ay ışığında oluşan gölgesi, kuş cıvıltıları ve mis gibi orman kokusu eşlik eder.

Yukarıdaki bilgiyi veren kişi hangi duyu organlarını kullanmıştır?

a) Göz – Kulak – Burun

b) Dil – Göz – Deri

c) Deri – Burun – Kulak

5- Burnumuz tıkalı olduğunda yiyeceklerin tadını tam olarak alamayız.

Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yiyeceklerin tadını alabilmemiz için kokusunu da alabilmemiz gerekir.

b) Duyu organları bilikte çalışır, birindeki aksaklık hepsini etkiler.

c) Tat almamız ile koku almamız arasında herhangi bir ilişki yoktur.

6- Braille alfabesi, kabartma harflerden oluşan bir alfabedir. Bu alfabe, görme engellilerin hayatında önemli bir yere sahiptir. Bu alfabe sayesinde görme engelliler, parmakları ile kabartmaları algılayıp onlara özel uyarıları ve kitapları okuyabilir.

Buna göre görme engelliler okuma sırasında hangi duyularını kullanır?

a) İşitme     b) Tat alma    c) Dokunma

7- Dere boyunca yürürken su sesinden başka bir ses duymak imkansızdı. Her tarafta devasa ağaçlar yükseliyordu. Gökyüzünün bile yemyeşil ağaçlarla kaplandığı başka bir dünyadaydım sanki.

Bu sözleri söyleyen kişi hangi duyularını kullanmıştır?

a) İşitme-Görme

b) Dokunma-İşitme

c) Görme-Tatma

8- Duyu organlarımız sayesinde bazı tehlikeleri algılayıp kendimizi koruruz.

Aşağıdakilerden hangisi bu tür bir duruma örnek değildir?

a) Bozulan yiyeceklerin kötü kokması

b) Elimize dökülen sıcak sütün elimizi yakması

c) Korna sesi ile yoldan uzaklaşmak

9- Bir cismi elimize aldığımızda, cismin hangi özelliğini derimizle algılayamayız?

a) Sıcak yada soğuk olmasını

b) Sert yada yumuşak olmasını

c) Parlak yada mat olmasını

Cevaplar:

Kaynak: EBA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.