Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarının sebep ve sonuçlarını tartışınız.

Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarının sebep ve sonuçlarını tartışınız.

İslamiyeti yaymaya çalışanlara karşı başlatılmış savaşlardır. Mekke şehrinde, içlerinden çıkan yeni dini ve onun temsilcilerini yok edemeyen ve bunu içine sindiremeyen Mekke’li Müşrikler, hemen bir ordu topladılar. Zira Medine şehri, Mekke şehrinin Şam tarafına açılan ticaret kapısının üzerindeydi. Ebu Süfyan adlı Mekke’linin başkanlığındaki kervanın tehlikede olduğu haberi de yayılınca, orduyu hızlıca topladılar. Medineli Müslüman Arapların mallarına el koyacağı sebebi ve geçmişten gelen hınçları ile Medine şehrine doğru yola çıktılar.

Mekke şehrinde yaşayan ve Peygamber Efendimizin amcası olan Abbas, Müslüman olduğunu gizleyerek Mekke şehrinde ajanlık yapmaktaydı.  Durumu Peygamber Efendimize sürekli haber ediyordu. Medineli Müslümanlar da hemen harekete geçtiler. Bedir denilen yerde karşı karşıya geldiler. Müslümanların net bir zaferi ile sonuçlandı. Mekke’li müşrik Arapların ileri gelenlerinin en azılıları bu savaşta öldü. Şam ticaret yolunun kontrolü tamamen Müslümanların eline geçmiş oldu. Peygamber Efendimize olan güven daha da arttı.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

 

Mekkeli müşriklerin intikam duyguları, Uhud savaşına neden oldu. Özellikle başları olan Ebu Cehil adlı müşrikin, bedirde öldürülmesinin intikamını almak istediler. Şam ticaret yolunu da emniyete alma düşüncesindelerdi. Savaş, Peygamber Efendimizin şehir müdafaası yapma arzusuna gençlerin isteği istişarede üstün gelince Uhud denilen yerde gerçekleşti.

Peygamber Efendimizin hem şehir müdafaası hem de kırk okçuya verdiği sözün dinlenilmemesinin ne manaya geldiği anlaşıldı. Peygamberimiz bu savaşta yara aldı. İçki ve kumar yasaklandı. Hendek savaşı, şehir müdafaasıdır. Mekkeli müşriklerin son saldırısıdır. Bu savaştan sonra savunmaya, Mekkeli müşrikler geçmiştir. Medine çevresindeki birçok kabile, İslam dinini seçmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir