Azınlık okulları Fransız İhtilalinden sonra neden farklı çalışmalara yönelmiştir?

Azınlık okulları, Fransız İhtilali’ne kadar eğitim işleri ile uğraşırken Fransız İhtilalinden sonra neden farklı çalışmalara yönelmiştir?

 

Fransız İhtilali’ nin etkileri sadece yaşandığı Fransa toprakları ile sınırlı kalmamış, yankıları bütün dünyayı derinden etkilemiştir. Fransız İhtilali ile Fransa’ da krallığın yıkılması diğer bütün feodal rejimleri tehdit altına almış, Cumhuriyet’ in ilanı ile tüm Avrupa’ da milliyetçilik akımları yayılmaya başlamıştır. Osmanlı Devleti de Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik akımların etkisi altına girmiştir. Fransız İhtilali yapılana kadar genellikle eğitim öğretim faaliyetlerini yürüten, devletin iç işlerine karışmayan azınlık okulları, ihtilalden sonra bağımsızlık, özgürlük gibi konularda öne çıkmaya başlamıştır. Azınlıkların teşkilatlanmalarında önemli rol oynamışlardır.

 

Fransız İhtilali ile yayılan milliyetçilik akımı, demokrasi, özgürlük, hak gibi kavramlar toplumda da dillendirilmeye başlamış ve çeşitli azınlıklar milliyetçilik akımlarının etkisine girmiştir. Geniş bir coğrafyada kurulu olan Osmanlı Devleti, bulunduğu topraklar itibariyle çok farklı milletlerden insanları barındırıyordu ve Osmanlı Devleti’ nde yaşayanlar Osmanlı tebaası olarak adlandırılıyordu. Osmanlı Devleti’nin tebaasında bulunan birçok azınlık da bu akımdan etkilenmiş, Osmanlı Devleti’ nden ayrılma yönünde teşkilatlanmaya başlamıştır. Bu teşkilatlanma çalışmalarında azınlık okulları önemli bir birleştirici özellik kazanmış, adeta karargâh gibi görev yapmıştır. Misyonerlik faaliyetlerinin sürdürülmesi, teşkilata yeni üyeler kazandırılması hususunda çalışmalar yapmışlardır. Gayrimüslim tebaanın okulları olan bu okulların iç işlerine Lozan Antlaşmasına kadar müdahale edilememiş, okullar etraflarındaki kilise, vakıf gibi yerlerden beslenmişlerdir. Günümüzde azınlıklarla ilgili halen devam eden birçok sorunun temeli de bu okullarda atılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.