Aynı sorulara verilen cevapların farklılık taşıması neden olabilir?

Aynı sorulara verilen cevapların farklılık taşıması neden olabilir?

İnsanlar, varoluşları gereği, sürekli bir sorgulama ve cevaplama içerisinde yaşamları boyunca gider gelirler. Bütün insanlar aynı dünyada yaşarken, farklı farklı sorun ve sorular ile uğraşırlar. Felsefenin isteği, insanın düşünmesi, aklından geçenleri anlatmasıdır. Ama bütün insanlar bir konu hakkında, ya da bir soru hakkında ortak yargılara ve cevaplara ulaşamazlar. Bunun nedeni ise her insanın olaylara ve durumlara bakış açılarının farklı olmasıdır.

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Mesela bazen bir sorunun cevabı bize göre belirgin ve doğruluğu şüphe götürmez olabilir. Ama karşımızda ki kişiye göre farklı bir yargının ve cevabın olması ihtimali de oldukça yüksektir. Çünkü bütün insanlar yaşadıkları dünyadan ayrı, kendi dünyaları, kendi hayatları ve yaşam tarzları ile hayatlarını sürdürmektedirler. Bu nedenle ortak sorular sorulmuş olsa da, bazen alınan cevaplar farklılık gösterebilmektedir. Bu sayede de, ortak olan soruya farklı cevaplar ile belki de farklı çözümler bulunmuş olmaktadır. Felsefeni en temel çatışma unsuru olan sorular, her insanın algı dünyasında farklı farklı şeylerin temsil ettiği unsurlardır.

 

Her insan bir soruyu bu farklılıklar içinde değerlendirebilir. Bu sebeple de bir soru karşısında, benzerlik bakımından birbiriyle uyuşmayan cevaplar ortaya çıkar. Buna sebepte imgesellik gösterilebilir. Her insanım farklı imgesel düşünceye sahip olması, bunun en büyük nedenidir. Bir başka neden de, her insan sorulan bir soru karşısında benzer cevaplar verseler de, yaşanmışlıkları ve tecrübeleri ile birbirlerinden ayrılacakları için birbirlerine benzemezler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.