Avrupa başkentlerine giden Osmanlı elçileri görevleri

Avrupa başkentlerine giden Osmanlı elçileri görevleri sırasında hazırladıkları raporlarda Avrupa’nın hangi özelliklerinden bahsetmiş olabilir? Tartışınız.

Çağın gerisinde kaldığını geç de olsa farkeden Osmanlı Devleti, çağı yakalayabilmek ve yeniden eski gücüne kavuşmak için dönemin en ileride olan bölgesi Avrupa’yı daha yakından tanımaya karar verip bu yönde çalışmalarda bulundu. Bu doğrultuda Avrupa’ya elçiler gönderen devlet, bu elçilerin hazırladığı raporlar vasıtasıyla Avrupa’daki gelişmeleri daha yakından takip edebilme olanağı buldu. Elçiler sadece Avrupa’daki siyasi gelişmeleri değil, sosyal gelişmeleri de takip edecekti. Sosyal alandaki yenilikleri ve ilerlemeleri de bildireceklerdi. Bu durum hem toplumun hem de devletin yararına olacaktı.

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Elçilerin bu raporlarda nelerden bahsetmiş olabileceklerine bakacak olursak; ilk olarak bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler olduğunu söyleyebiliriz. Osmanlı özellikle bu konularda geride kalmıştı ve Avrupalı devletleri yakalamayı amaçlamaktaydı. Şehir insanının yaşamı ve şehirlerin gelişimiyle buradaki yaşantı tarzı raporlara konu olmuştur. Eğitimin nasıl yapıldığı, sanatsal faaliyetlerden de bahsedildiğini görmekteyiz. Devletin çıkar sağlayacağı esas nokta askeri gelişmelerin ve o ülkenin yönetim kadrosu ile ilgili yaşananların rapor edilmesiydi. Gönderilen elçiler raporlarda bunlardan bahsederken kendilerince ilginç gördükleri detayları da yazmayı ihtimal etmemişlerdir. Avrupa’ya gitmiş olan isimlerden en ünlüsü Yirmisekiz Çelebi Mehmet isimli bir elçidir. Fransa’da görevini yapmış olan bu zat yazmış olduğu Sefaretname adlı eseriyle dönemin Fransasını kendi gözlemleriyle yansıtmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.