Tüketici Hakları Kulübü Sene Sonu Raporu

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ………………….. İLKOKULU  TÜKETİCİ HAKLARI KULUBÜ

EYLÜL – EKİM – KASIM
. Kulüp tüzüğü hazırlandı.
. Okul genelinde kulübe seçilen öğrenciler belirlendi.
. Yönetim kurulunun seçimi yapıldı.
. Denetleme kurulunun seçimi yapıldı.
. Sosyal kulüp panosu aylık olarak düzenlendi.
. Sosyal kulüple ilgili formlar doldurulup değerlendirildi.
. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapıldı.

 

ARALIK – OCAK
• Yapılacak faaliyetlerle ilgili değerlendirmeler yapıldı.
• Genel kurul faaliyetleri gözden geçirildi.
• “Tüketici Hakları” konulu yazılar kulüp panosunda sergilendi.
• Bilinçli Tüketici olmanın şartları konulu çalışma yapıldı.
• Sosyal kulüple ilgili formlar doldurulup değerlendirildi.
• Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapıldı.

 

ŞUBAT
• Genel kurul toplandı.
• Alınmış kararlar gözden geçirildi.
• Uygulanacak yöntem ve yapılacak çalışmalar karara bağlandı.
• “ Tüketici olarak haklarımız neler? ” ile ilgili konuşuldu. Bilgiler verildi.

MART
• “ Ambalaj mı Önemli, Yoksa İhtiyacımızın Önceliği mi? ” adlı konu hakkında konuşuldu. Bilgiler verildi.
• İstiklal Marşı’nın kabulü hakkında bilgi verildi.

NİSAN MAYIS HAZİRAN
• “Türk Standartları Enstitüsü” nün önemini belirten yazılar kulüp panosunda sergilendi.
• Bilgilendirme sonuçları değerlendirildi.
• Öğrenciler tarafından hazırlanan çocuklara yönelik bilmece ve bulmaca örnekleri kulüp panosunda sergilendi.

• “Üretim Tarihi- Son Kullanma Tarihi Nedir?” konulu yazılar kulüp panosunda sergilendi.
• Ülkemizdeki TÜKETİCİ HAKLARI durumu hakkında bilgi verildi.
• “Üretici mi olmalıyız, Tüketici mi?” konulu yazılar, resimler kulüp panosunda sergilendi.
• Yıl içinde yapılan çalışmalar  değerlendirildi.

……….
Danışman Öğretmen

…..06.2019

…………..

Okul Müdürü

Sivil Savunma Kulübü Sene Sonu Raporu

 

…………………….. İLKOKULU …. – ….. ÖĞRETİM YILI

SİVİL SAVUNMA KULÜBÜ YIL SONU FAALİYET RAPORU

 

Danışmanlığını yaptığımız,Okulumuz Sivil Savunma Kulübü’ne ait 2018 – 2019 Eğitim – Öğretim Yılı, yıllık çalışma planındaki birinci ve ikinci dönem konuları başarıyla işlenmiş olup, faaliyet raporu aşağıya çıkarılmıştır.

Bilgilerinize arz ederiz.                                                                                            ………………

 

 

                        ……………………….                                                                      ………………………..

                           Kulüp Temsilcisi                                                                           Danışman Öğretmen

 

AYLAR

 

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

EYLÜL/ EKİM  

 1. Kulübün kurulması. Sınıf-şube öğrenci seçimleri yapıldı
 2. Görevli danışman öğretmenler  tarafından kulüp dosyası hazırlandı,
 3. Kulüp temsilcisi seçildi ve görev dağılımı yapıldı,
 4. Yıllık çalışma programı hazırlandı,
 5. Okulun Sivil Savunma Hizmetleri durumu tespit edildi.
 6. Toplum Hizmeti çalışma programı hazırlandı

 

KASIM / ARALIK
 1. Yangın İhbar Cihazları, Yangın Depoları-Musluk ve Hortumları, Yangın Tüpleri kontrol ve öğrencilere tanıtımı yapıldı.
 2. Toplum hizmeti konu dağıtımı yapıldı,
 3. Ekipler oluşturularak öğrencilere duyuruldu,
 4. Toplum hizmeti çalışmalarının denetimi yapıldı,
 5. Yangın tahliye tatbikatı yapıldı.
OCAK / ŞUBAT
 1. Doğal Afetler konusunda bilgilendirme çalışmaları yapıldı,
 2. 28 Şubat Sivil Savunma Günü hazırlıkları yapıldı,
 3. Sivil Savunma tatbikatıyapıldı  ve raporlar idareye verildi ,
 1. Toplum hizmeti çalışmalarının denetimi yapıldı,
 1. Sivil savunmada mülki,idari ve amirlerin görevleri anlatıldı
MART / NİSAN
 1. Aile afet hazırlık planı yapılması için öğrencilere bilgilendirme yapıldı,
 2. Radyoaktif serpinti ve korunma yolları hakkında bilgi verildi,
 3. Biyolojik ve nükleer silahların zararlarından bahsedildi,
 4. Kimyasal savaş ve korunma yolları hakkında bilgilendirme yapıldı,
 5. Toplum hizmeti çalışmalarının denetimi yapıldı,
MAYIS / HAZİRAN

 

 

 1. Savaşın toplum üzerindeki etkileri,
 2. Kanamalarda İlkyardım
 3. Yaralanmalarda İlkyardım
 4. Yanıklar ve kırıklar
 5. İlkyardım çantası konularında öğrencilere bilgi verildi.

………………..

……………….

Okul Müdürü

Satranç Kulübü Sene Sonu Raporu

….  –  …..
ÖĞRETİM YILI
SATRANÇ KULÜBÜ FAALİYET RAPORU

EYLÜL – EKİM – KASIM
1. Kulüp tüzüğünün hazırlandı.
2. Okul genelinde satranç kulübüne öğrenci seçimi yapıldı.
3. Kulüp yönetim kurulları oluşturuldu.
4. Kulüp faaliyetleri belirlendi.
5. Okulda satranç kursu açılarak öğrencilerin katılımı sağlandı.

ARALIK – OCAK
1. Okul satranç takımı kuruldu.
2. Öğrencilere satranç takımı kazandırıldı.
3. Boş zamanlarında satranç oynamaları sağlandı.
4. Akıllı tahtalara satranç oyunları yüklendi.

ŞUBAT – MART
1. Genel kurulun toplanması.
2. Alınmış kararların gözden geçirilmesi.
3. “Boş Vakitleri İyi Değerlendirmede Satranç” konulu yazıların kulüp panosunda sergilendi.
4. Öğrencilere satranç ile ilgili kitaplar dağıtıldı.

NİSAN – MAYIS
1. Öğrenciler tarafından hazırlanan çocuklara yönelik satrançla ilgili bilmece ve bulmaca örneklerinin kulüp panosunda sergilendi.
2. Satranç ile ilgili eğitim içerikli cd ler verildi.
3. Satranç Kulübü olarak 23 Nisan etkinlikleri kapsamında okulda satranç turnuvası düzenlendi ve ödülleri dağıtıldı.
4. İlde düzenlenen 23 Nisan Satranç Turnuvasına öğrencilerin katılımı sağlandı.

HAZİRAN
1. Yılsonu faaliyet raporu hazırlandı.

……………………….
Danışman Öğretmen

Hayvanları Koruma Kulübü Sene Sonu Raporu

…. – ….. EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
…………………………. İLKOKULU

HAYVANLARI KORUMA VE SEVME KULÜBÜ YIL SONU FAALİYET RAPORU

 

EYLÜL:

1.Sınıflardan kulübe öğrenciler seçildi.

EKİM  :
1.Okul genelinde kulübe seçilen öğrencilerin belirlendi.
2.Kulüp yönetmeliğinin hazırlandı
3.Kulüp öğrenci temsilcisinin seçildi
4.Kulüp faaliyetlerinin belirlendi.

 

KASIM:

1.Kulüp panosunun hazırlandı.
2.“Hayvanları Koruma Bildirisi” panoda sergilendi
3.Hayvan masalları ve hayvanları anlatan sitelerin duyuruldu.
4.Kulüple ilgili formların dolduruldu.
5.Atatürk’ün hayvan sevgisi ile ilgili bilgilendirme çalışması yapıldı.
 

ARALIK:

 1. “Çocuk ve Hayvan Sevgisi” konulu resim ve yazıların kulüp öğrencileriyle paylaşılması çalışmaların panoda sergilendi.
 2. Hayvanlarla ilgili şiirlerin araştırılarak, panoda sergilendi.

 

OCAK :

1.Hayvanlarla ilgili bilmecelerin araştırılarak ,hayvanları tanıtıcı bulmacaların hazırlandı.

2.Kulüple ilgili formların dolduruldu.

ŞUBAT    :

 1. Hayvanlardan geçebilecek hastalıklar ve bunlardan korunma yollarıyla ilgili bilgilendirme çalışmaları yapıldı.
 2. Bilmece ve bulmacaların panoda sergilendi.

MART   :

 1. Hayvanları anlatan şarkıların öğretildi.
 2. Çeşitli hayvanları tanıtıcı resim ve yazıların kulüp öğrencileriyle paylaşıldı
 3. . Kulüp panosunun düzenlendi.

NİSAN  :

 1. Ülkemizde ve dünyada nesli tükenen ve tükenmekte olan hayvanlarla ilgili araştırmalar yapıldı sonuçların kulüp öğrencileriyle paylaşıldı.
 2. Kulüp panosu düzenlendi.
  MAYIS :
 3. “Evimizdeki Dostlarımız Hayvanlar” konulu yazıların panoda sergilendi
 4. Küresel ısınmanın hayvanların yaşantılarına etkileri konusunda bilgilendirme çalışmaları yapıldı
  HAZİRAN:
 5. Yıl içinde yapılan kulüp çalışmaları değerlendirildi.
 6. Kulüple ilgili formların dolduruldu.

Danışman Öğretmen                                                                     Okul Müdürü

………………..                                                                       ……………..

Gezi, Tanıtım ve Turizm Kulübü Sene Sonu Raporu

1.Kulüp Genel Kurulu toplandı.
2.Yönetim Kurulu belirlendi.
3.Yıllık Çalışma Planı hazırlandı.
4.Kulübün çalışma alanı hakkında üyelere bilgi verildi.
5.Yönetim Kurulunda görev alanların görev ve sorumlulukları hk.bilgi verildi.
6. “Birleşmiş Milletler Günü (24 Ekim)” ile ilgili okul gazetesi çıkarıldı.

Çevre Koruma Kulübü Yıl Sonu Raporu

 

AY

 

HAFTA

 

KONULAR

 

KATILANLAR

EYLÜL

 

 

3-4

 

Milli eğitim bakanlığı Orta öğretim kurumları sosyal etkinliklikler yönetmeliğinin toplum hizmeti ile ilgili bölümleri okundu.

 

Çevre koruma kulübü öğrencileri

(9.-10.-11. ve 12. sınıf öğrencileri)

 

 

 

EKİM

 

1-2

Toplum hizmetini tanıtanbilgilerin dağıtılmasıve proje öneri formu  dolduruldu ve bilgi verildi

 

 

Çevre koruma kulübü öğrencileri

(9.-10.-11. ve 12. sınıf öğrencileri)

3-4 Proje öneri formundaki konular hakkında  öğrencilerin fikirleri alındı
 

 

 

KASIM

 

1-2

 

 

Toplum hizmetlerinin görev dağılım çizelgelerihazırlandı.

 

Çevre koruma kulübü öğrencileri

(9.-10.-11. ve 12. sınıf öğrencileri)

 

3-4

 

– Okul bahçesindeki fidan ve ağaçların sulanması.

 

 

 

OCAK

 

1-2

 

–  Okul bahçesinin temizlenmesi  

Çevre koruma kulübü öğrencileri

(9.-10.-11. ve 12. sınıf öğrencileri)

 

3-4

-Okul bünyesinde biriktirilen ve evlerden getirilen ambalaj atıklarının okul bahçesinde hazırlanarak geri dönüştürülmek üzere  öğretmen tarafından teslim alınması.
MART

MART

1-2

 

 

 

-Fidan dikimi.

Çevre koruma kulübü öğrencileri

(9.-10.-11. ve 12. sınıf öğrencileri)

 

Bilinçli Tüketici Kulübü Yıl Sonu Raporu

YAPILAN FALİYETLER (Yıllık Plan Çerçevesinde)
EKİM AYLARINDA İŞLENEN KONULAR
 Kulüpler hakkında öğrencilere bilgi verildi.
 Kulüplere öğrenci seçildi.
 Okul genelinde Bilinçli Tüketici Kulübüne seçilen  öğrencilerin listesinin oluşturuldu.
 Kulüp temsilci öğrencisinin seçildi.
 Bilinçli Tüketici kulübünün kuruluş amacını kavratıldı.
 Kulüp faaliyetlerinin belirlendi.
KASIM AYLARINDA İŞLENEN KONULAR
 « Nasil bilinçli tüketici olunur? » konulu toplum hizmeti çalışması yapıldı.
 Bilinçli tüketici  site isimlerinin panoda duyuruldu.

 

 Bilinçli tüketici logo ve sloganının  uygun  yerlere asıldı.