3. Sınıf Fen Çalışma Kağıdı

1-Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) harfi

yazınız.

(    .) Televizyonu uzun süre ve yakından izlemeliyiz.

(    ). Burun tat alma duyumuzdur.

(    ) Başkalarına ait gözlük ve havluları kullanmamalıyız.

(    ) Yüksek şiddette sesler kulağa zarar verip, işitme kaybına sebep olur.

(    ) El duyu organlarımızdan biridir.

2- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen sözcüklerden uygun olanı ile

yön kuvvet itme sallanma çekme tehlikeli  
 Yön değiştirme  
           

doldurunuz.

_ Oyun parklarındaki salıncaklar ……………………………….. hareketi yapar.

 

_ Bir tenis oyuncusu kendine doğru gelen topa raketle vurduğunda top

……………………………………..……………………. hareketi yapar.

_ Duran topa vurduğumuzda topa ………………………… kuvveti uygulamıs oluruz. 

_ At arabaları atların arabaya uyguladığı ………………………..….. kuvveti sayesinde

hareket eder.

Her hareketli varlığı durdurmak……………………………...olabilir.

3- Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

 

       Madde: …………………………………………………………………………………………………….………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

Madde doğada; ………………… , ……………. ve ……….……. halinde bulunur.

 

4- Aşağıda verilen tabloyu örneğe uygun şekilde işaretleyiniz.

  Esnek Berk Sert Yumuşak Kırılgan Sağlam Pürüzlü Pürüzsüz
                 
Sünger X     X     X  
                 
Tahta                
                 
Cam                
                 
Ağaç                
                 
Lastik                
                 
Mermer                
                 

5- Vücudumuzu dıştan çepeçevre saran duyu organımızın adı nedir?

…………………………..…………………………………………………………………

6- Çok soğuk veya çok sıcak yiyeceklerin yenmesi, hangi duyu organının sağlığını  bozabilir?

…………………………..…………………………………………………………………

7- Aşağıya 3 tane hareketli, 3 tane hareketsiz varlık ismi yazınız.

Hareketli Varlıklar                Hareketsiz Varlıklar

1-……………………………………1- ………………………………………………… 

2-……………………………………2- ………………………………………………… 

3-……………………………………3- …………………………………………………

8- Kulak sağlığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  1. Sivri uçlu cisimlerle karıştırmak
  1. Çok yüksek sesli gürültülü ortamlarda bulunmak
  1. Temizliğine dikkat etmek

9- Bisikletin camdan yapılmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  1. A) Kaygan olması B) Saydam olması C) Kırılgan olması
“Bazı maddelere dokunmak ………………………….Sınıfta parfümün kokusunu en arkadan bile duyarız. Çünkü ………………… bulundukları kabı tamamen

doldurur. “

10- Yukarıdaki boşlukları doldurduğumuzda hangisi  boşta kalır?

A) gazlar      B) tehlikelidir            C) koklamamalıyız

 

11- Aşağıdakilerden hangisi katı madde olduğu halde sıvılar gibi konulduğu kabın şeklini alır?

  1. A) su B) zeytinyağı C) tuz
 

“Bir cismi ………………. kendimizden uzaklaştırır, …………………… kendimize yaklaştırırız. “

 

12- Yukarıdaki cümlede noktalı yerlere sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir?

 

A) iterek iterek B) çekerek iterek C) iterek – çekerek

 

13- Dönen cisimlerin arasına parmağımız sıkışıp tehlikeli durumlar olabilir. Aşağıdakilerden

hangisi daha az tehlikelidir?  
A) Pervane B) Matkap C) Saatin akrebi

4. Sınıf Türkçe Çalışma Kağıdı

TÜRKÇE ÇALIŞMA ETKİNLİĞİ
ADİLE ÇAVUŞ
Cumhuriyet’in ilanından sonra Atatürk, Tarsus’a geldi. Onu karşılayanlar arasında, Kurtuluş Savaşı kahramanı Adile Çavuş da vardı. Bu iri yapılı, esmer kadın, koşarak Atatürk’ün önünde yere kapandı. Ağlayarak toprağı öpüyordu: Bastığın yere kurban olayım, diyordu.
Atatürk, Adile Çavuş’u yerden kaldırdı. Orada bulunanlar, kadını omuzlarına aldılar. Atatürk, Adile Çavuş’a şöyle seslendi:
– Ey kahraman Türk kadını! Sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üstünde göklere yükselmeye layıksın! Her sorunun bir doğru cevabı vardır. Doğru olan cevabı seçenekler içerisinden bulup cevap anahtarına kotlayınız.

Aşağıdaki dört soruyu yukarıda verilen parçaya göre yanıtlayınız.
1 ) Atatürk Tarsus’ ne zaman gitmiş?
A ) Akşam üzeri B) Cumhuriyet’in ilanından sonra C) Hafta sonu D) Soğuk bir kış günü

2 ) Adile Çavuş nasıl birisiymiş?
A) İri yapılı B) Uzun boylu C) Kısa boylu D) Beyaz tenli

3 ) Adile Çavuş Atatürk’ü görünce ne yapmış?
A) Boynuna sarılmış B) Elini öpmüş C) Önünde yere kapanmış D)Gülmeye başlamış.

4 ) Türk kadını için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Cesur B) Duygusal C) Kahraman D) Tembel

5 ) “Mehmet Bey evde kötü alışkanlıklarını değiştirmeli.” Cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? A) Kim B) Ne zaman C) Nerede D) Neyi

6) “Ayşe, kedisi Minnoş’u İstanbul’dan almış.” cümlesinde kaç tane özel ad vardır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

7) Aşağıda cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Atatürk, Amasya’ya gitmiştir. B) Sen bizimle gelecekmisin Leyla?
C) Dr. Enes Yıldırım hastayı gördü. D) Atatürk “Yurtta sulh, cihanda sulh.” dedi.

8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?
A)Parasını kaybettiği için kitap alamadı. B) Ayşe, bu gün okulda çok güldü. C)Soğuk su içince hemen boğazı şişti. D) Derslerine çok çalışınca yazılılardan yüksek not aldı.

9) Hangi cümlede abartılı bir ifade kullanılmıştır?
A) Arkadaşım bayılınca çok korktum. B) O kadar hızlıydı ki sınıfta onu kimse geçemiyordu. C) Sınavda 1. olunca sevinçten havalara uçtum. D) Dün akşam üşütünce hasta oldum.

10) Aşağıdaki cümleleri sebep-sonuç ilişkisine uygun olarak eşleştiriniz.
İyi uyuyamadığından arkadaşımdan borç aldım.

Seni uyandırmayalım diye çok çalıştım.

İyi not alabilmek için başı çok ağrıyor.

Param bittiği için televizyonu açmadık.

Ödevlerini hep son güne bıraktığı için yetiştiremiyor.

11)“dal” sözcüğü aşağıdaki tümcelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Ağacın dalları meyveleri taşıyamıyordu. B) Kuş ağacın dalına küçük bir yuva yapmıştı.
C) Gözleri uzaklara daldı gitti. D) Bu yaz gül dalını budamasını öğrendim,

12) Aşağıdaki sözcükleri Basit, Birleşik, Türemiş diye adlandırınız.
1.Kağıt:……………………………… 4.Sözlük:……………………………
2.Beşiktaş:…………………………… 5.Kitaplık :…………………………
3.Kömürlük:……………………….. 6.Atatürk : …………………….

13) Aşağıdaki kelimeleri sözlük sırasına göre yazdığımızda en son hangisi gelir?
A) yolsuz B) yolluk C) yolcu D) yolculuk

2. Sınıf Tüm Dersler Çalışma Kağıdı

Hayat Bilgisi 

1. Kitaplar ne işe yarar?

C: ……………………………………………………

………………………………………………………

2. Hangi tür kitapları okuyorsunuz?

C: …………………………………………………

……………………………………………………

3. Ders kitabı dışında hangi kitapları kullanıyorsunuz?

C: ……………………………………………………

……………………………………………………

4. Kaynak kitapların görevi ne olabilir sizce?

C: ……………………………………………………

………………………………………………………

*-*-*

Aşağıdaki soruların cevaplarını karşılarına yazın. 7-8-9-10. Soruları Türkçe defterine yap.

cats

Matematik
3. İki doğal sayının toplandığı işlemde verilmeyen toplananı belirler.
5. Doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde verilmeyen eksileni veya çıkanı belirler.

cats

Soruları cevaplayalım. 1-4.soruları da yazarak deftere cevaplayın.

1. Ali’nin 3 deste, Ayşe’nin ise 56 kitabı var. İkisinin kaç kitabı olur?

B:

İ:

 

3. Sepette 2 düzine kurabiye vardır. Sepette kaç adet kurabiye vardır?

B:

İ:

 

2. Sınıftaki kız sayısı 2 desteden 3 eksiktir. Sınıfta 19 erkek öğrenci var ise bu sınıfın mevcudu nedir?

B:

İ:

 

4. 3 onluk, 5 birlikten oluşan sayı ile 4 onluk, 6 birlikten oluşan sayıların farkı nedir?

B:

İ:

 

Ses Şiddeti Ve İşitme Konu Anlatımı 3. Sınıf Fen Bilimleri

Kulağın duyabileceği titreşimlere ses denir.

Ses dalgalar halinde yayılır.

Sesin belirli bir kaynağı vardır. Bunlar doğal ses kaynakları ve yapay ses kaynaklarıdır.

Sesin belirli bir şiddeti vardır. Yüksek sesle konuşan birisini duymak fısıltı ile konuşan birini duymaktan daha kolaydır.

cats

Soru: Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynağıdır?
A. Flüt sesi B. Araba kornası C. Dalga sesi
Soru: Aşağıdakilerden hangisi yapay ses kaynağıdır?
A. Flüt sesi B. Kuş sesi C. Dalga sesi

Sesin belirli bir şiddeti vardır. Ses şiddeti, kaynağından çıkan sesin yüksek ya da düşük olmasıdır. Yüksek sesle konuşan birisini duymak fısıltı ile konuşan birini duymaktan daha kolaydır.

Yakın olduğumuzda ses, şiddetli, Uzak olduğumuzda ses, zayıf işitilir.

Soru: Trafikte taşıtların çıkardığı sesler ne diye adlandırılır?
A. Ses B. Ses şiddeti C. Gürültü kirliliği
Aşağıdaki boşlukları verilen kelimelerden uygun olanı ile doldurunuz.
gürültü – kulak – davul – yağmur – şiddet
1. …………………………… yardımı ile çevremizle iletişim kurarız.
2. ……………………. doğal ses kaynağıdır.
3. ……………………….. sesi, yapay ses kaynağıdır.
4. Yüksek ……………………………. teki sesler kulak sağlığımız için zararlıdır.
5. İstenmeyen her ses …………………………………… olarak algılanır.

Aşağıda verilen nesnelerden doğal ses kaynağı olanların yanındaki daireyi “kırmızı”, yapay ses kaynağı olanların yanındaki daireyi “sarı” renge boyayın.

cats