Atomun Kuantum Modeli Konu Anlatımı 11. Sınıf Kimya

Bohr birden fazla elektronu bulunan taneciklerin spektrumlarını açıklamakta yetersiz kalmıştır.
Tanecik hareketinden sonra elektronların dalga şeklindeki hareketlerinin keşfedilmesi bir dalganın konumunun nasıl belirlenebileceğinin araştırılmasına sebep olmuştur.

Erwin Schrödinger tüm parçacıkların hareketinin hesaplanabileceği
bir dalga mekaniği ortaya koymuştur. Bohr elektronların bulunduğu yer için yörünge kavramını kullanırken, dalga mekaniğinde bunun yerine orbital tanımlaması kullanılır. Orbital, elektronun kuantum sayıları ile belirlenen dalga fonksiyonudur.

Fakat Schrödinger in bulduğu denklemde birden fazla elektronu bulunan atomlar için tam bir açıklama getirememiştir.
Atomdaki elektronun bulunabileceği enerji düzeyleri ve dalga fonksiyonları kuantum sayıları ile ifade edilir. Orbital bir matematik fonksiyondur ve bu fonksiyondan hareketle elektronun yerinin hesaplanması mümkün değildir. Ancak elektronun belirli bir bölgede bulunma olasılığı hesaplanabilir. Her orbitalin kendine özgü bir elektron yoğunluğu ve enerjisi vardır.
Elektronların dağılımı bulundukları enerji düzeylerinin türü ve sayısı ile belirlenir. Elektronların atomun çekirdeğinin etrafında hangi enerji düzeyinde bulunduğunu belirlemek için kuantum sayıları kullanılır.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

1. Baş kuantum sayısı ( n)
2. Açısal momentum kuantum sayısı ( l)
3. Manyetik kuantum sayısı ( ml)
4. Spin kuantum sayısı (ms)

BAŞ KUANTUM SAYISI(n)

Baş kuantum sayısı 1,2,3… gibi tam sayılarla ifade edilir. n sayısının büyüklüğü elektronun çekirdeğe olan uzaklığıyla doğru orantılıdır. Aynı baş kuantum sayısına sahip orbitallerin tamamına katman denir. Çekirdek ve onu bir katman gibi çevreleyen elektron bulutlarının atomu oluşturduğu düşünüldüğünde baş kuantum sayısının belirttiği elektron enerji seviyesine katman denir. Bu katmanlar 1, 2, 3… gibi sayılarla gösterilirken K, L, M… gibi harflerle de gösterilebilir.

 

AÇISAL MOMENTUM KUANTUM SAYISI(l)
Açısal Momentum Kuantum sayısı, n ye bağlı olarak 0 ile n-1 arasındaki tam sayı değerlerini alır.( l= 0,1,2…n-1)
L nin değerleri s,p,d,f… harfleri ile gösterilir. Açısal momentum kuantum sayısı elektron bulutlarının şekillerini ve şekil farkı nedeniyle oluşan enerji seviyelerindeki değişmeleri belirtmekte kullanılır.
Açısal momentum kuantum sayısı, baş kuantum enerji seviyelerinin de ayrıldıklarını gösterir. Meydana gelen bu enerji seviyelerine ikincil katman denir. İkincil katmanlar s, p, d, f gibi harflerle (orbital sembolleriyle) gösterilir. Bu harfler, l ‘nin her bir sayısal değerine karşılıktır.

MANYETİK KUANTUM SAYISI(ml)

M l nin alabileceği değerler l ye bağlıdır. L değeri için Ml= 2l+1 farklı değer alır.

l = 0 olursa ml = 0 olur (s).

l = 1 olursa [(2 x l )+1] = 3 olur. ml = -1, 0, +1 değerini alır (px py pz).

l = 2 olursa [(2 x 2)+1] = 5 olur. ml = -2, -1, 0, +1, +2 değerini alır.

SPİN KUANTUM SAYISI(ms)
Elektronlar çekirdek etrafında dönmesi yanı sıra kendi etrafında dönmesine göre belirlenen kuantum sayısıdır. Elektron kendi etrafında iki farklı şekilde dönme gerçekleştireceğine göre spin kuantum sayısı +1/2 ve -1/2 olmak üzere 2 farklı değer alır.

NOT: s,p,d ve f olmak üzere 4 orbital türü vardır. S orbitali 1 tane, p orbitali 3 tane, d orbitali 5tane, f obitali 7 tanedir.

ORBİTAL ÇEŞİTLERİ

Orbitallerin dalga fonksiyonu olduğunu tespit eden Schrödinger’den sonra bilim insanları bu defa da orbitallerin şekillerinin nasıl olduğu konusunu araştırmaya başlamışlardır.

S  ORBİTALLERİ

Temel görüş elektronun çekirdek etrafında her yerde bulunma olasılığına   karşılık   en   çok,   çekirdeğe     yakın   yer  aldığı şeklindedir. Çekirdek etrafından yaklaşık 1A0 yarıçaplı kürede elektronun bulunma olasılığı çok yüksektir (%90). Bunun doğal sonucu olarak bütün s orbitalleri küresel şekildedir. Çekirdekten uzaklaştıkça kürelerin çapı büyür.

P ORBİTALLERİ

p orbitalinde çekirdeğin merkezinden geçen simetri ekseni vardır.

n=2 baş kuantum sayısı için l=1 değerine karşılık ml, üç değer alabildiğine göre, üç çeşit p orbitali vardır.

d  ORBİTALLERİ

n=3 baş kuantum sayısı ile başlar. l=2 için ml beş farklı değer alabilir (-2, -1, 0 , +1 , +2). Buna göre beş tane farklı d orbitali bulunur.

“Atomun Kuantum Modeli Konu Anlatımı 11. Sınıf Kimya” için 8 yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.