Atatürk’ün yeni Türk harfleri ile ilgili söylev ve demeçlerini araştırınız.

Atatürk’ün yeni Türk harfleri ile ilgili söylev ve demeçlerini araştırınız.

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti ilan ettikten sonra Türk alfabesinin kullanılmasının hem fikirlerini Türk toplumuna daha iyi aktarabilmek, hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi ve toplumsal gelişimi adına yeni Türk alfabesinin kullanılmasının  önemli bir rol oynaması sebebi ile  1 Kasım 1928 tarihinde  Harf Devrimi’nin kapsamış olduğu yeni Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında kanunu ile birlikte alfabenin yülürlüğe giriş sürecine önderlik etmiştir.Yeni alfabeye geçiş süresince topluma bu değişimin önemini vurgulamak ve anlatmak  amacı ile çeşitli söylevlerde bulunarak demeçler vermiştir. Bunlardan bazıları:

– “Muallimler her vesileden istifade ederek halka koşmalı, halk ile beraber olmalı ve halk, muallimin çocuğa yalnız alfabe okutur bir varlıktan ibaret olamayacağını anlamalıdır.”

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

– “Türk milletinin dili Türkçedir. Türk dili dünyada en güzel, en zengin ve en kolay olabilecek bir dildir. Onun için her Türk, dilini çok sever ve onu yüceltmek için çalışır.”

-“ Zengin sözlüğümüzün toplandığı gün, milli varlığımız en kuvvetli bir dal kazanacaktır. Bizim milliyetçiliğimizin esası dil birliğinin korunmasıyla mümkün olacaktır.”

-“Türk dili Türk milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti geçirdiği sayısız felaketler içinde ahlakının, geleneklerinin, hatıralarının, çıkarlarının, kısaca bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili sayesinde korunduğunu görüyor. Türk dili Türk milletinin, kalbidir, zihnidir.”

-“Güzel dilimizi ifade etmek için yeni Türk harflerini kabul ediyoruz. Bizim ahenkli, zengin lisanımız yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir.”

Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası adına verdiği bu demeçlerin önemini ve yeni alfabeye geçişin ne denli doğru bir karar olduğunu alfabenin kullanılmaya başlanmasından sonraki süreci analiz ederek anlayabilmek mümkündür. Yeni harflerin kullanımından sonraki takip eden yıllarda okur yazar oranımız yeni harflerin öğrenilmesinin kolaylığına bağlı olarak hızlı bir şekilde artış görtermişken, latin alfabesinin dünyada bir çok ülke tarafından resmi dil olarak kullanılıyor olmasının siyasi ve kültürel süreçleri hızlandırdığı tespiti bir çok tarih bilimci tarafından doğrulanmıştır. Atatürk’ün  yeni alfabe ile ilgili demeçlerinde  harflerin kullanılmasının bir çok anlamda olumlu sonuçlar doğuracağından sıkca bahsedilmektedir. Millet mekteplerinin açılması, toplumda kültür çatışmasının azalması, eğitim ve kültür seviyesinin yükselmesi, yayınların artması, diğer dünya ülkelerinin takibinin kolaylaşması ve  yazı dili ile konuşma dili arasındaki farkın ortadan kalkması gibi yeni alfabenin kabulünden sonraki gelişmeler de  ulu önder Mustafa kemal Atatürk’ün ne denli  doğru bir karar verdiğinin en açık kanıtlarıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.