Atatürk’ün Türk dili ile ilgili düşüncelerinden yola çıkarak günümüzde Türkçenin durumunu değerlendiriniz.

Atatürk’ün Türk dili ile ilgili düşüncelerinden yola çıkarak günümüzde Türkçenin durumunu değerlendiriniz.

Atatürk, Türk dilinin gelişmesine büyük önem vermekteydi. Bu nedenle bir yığın çalışmanın öncüsü oldu. Dilin daha akıcı, sade ve anlaşılır olabilmesi için çok fazla yenilik yaptı. Ayrıca Türk diline gerekli önemin verilmesi ve dilin korunması için de ciddi emekler verdi. Öte yandan Türk dilinin geniş ve zengin bir dil olduğunu ve yabancı dillerden etkilenmemesi gerektiğini çok kez ifade etmiştir.

Türkçenin Türk halkını kucaklayacak olan en güzel dil olduğunu pek çok kez dile getiren Atatürk, dilimize verdiği önemi birçok özlü sözünde de dile getirmiştir. Atatürk, Arap alfabesinin Türk dilini ifade etmekte yetersiz kaldığını düşünmekteydi. Zira Arap alfabesi yazı dili olarak kullanılması büyük bir karmaşa yaratıyordu. Türkçede karşılığı olmayan harfler Arap alfabesinde, Arap alfabesinde bulunan bazı harflerinde dilimizde karşılığı bulunmamaktaydı. Bu karmaşayı sonlandırmak isteyen Atatürk yazı inkılâbını gerçekleştirerek Latin alfabesine geçmemizi sağladı.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Atatürk’ün özelliklede 1932 yılında Türk Dili için yapmış olduğu çalışmalara ayrı bir parantez açmak gereklidir. Atatürk bu yılda Türk Dil Kurumu’nun kurulması için talimat verdi. Pek çok Türkolog ve aydının yine o sene Dolmabahçe Sarayı’nda yapmış oldukları Türk Dil Kurultayı dil tarihimiz açısından son derece önemli bir toplantı olarak karşımıza çıkmaktadır. Orada alınan kararlardan en önemlileri ise; terimleri Türkçeleştirilmesi, Türkçe bir sözlük hazırlanması, Türk Dili üzerine yazılmış yerli veya yabancı tüm kitapların incelenmesidir.

Evet, Atatürk Türkçemizin gelişimi için birçok mücadele vermiştir. Peki, biz günümüzde onun vermiş olduğu bu emekleri ne kadar anlayabiliyor ve ne kadar hayatımızda uygulayabiliyoruz? Maalesef popüler kültür ve yaşanan küreselleşme Türkçemizi olumsuz anlamda etkilemektedir. Pek çok yabancı sözcük bu süreçte dilimize girmiştir. Yine yazı dilinde de Türkçeden uzaklaşan hareketleri rahatlıkla gözlemleyebiliriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.