Atatürk’ün Nutuk dışındaki eserleri ile ilgili araştırma yapınız.

Atatürk’ün Nutuk dışındaki eserleri ile ilgili araştırma yapınız.

Atatürk’ün, milletine bıraktığı bu eserler birer yol gösterici, aydınlatıcı ve milletimizin miraslarıdır. Hepsi hak ettiği ilgiyi görmese de okunması ve çözümlenmesi gereken kitaplardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

1-Büyük Söylev (Nutuk):  Cumhuriyeti, kuruluş evrelerini şüphesiz en iyi anlatan kitaptır. Atatürk’ün gençlere hediyesidir.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

2-Atatürk’ten Mektuplar: Afet İnan ve Atatürk arasındaki mektuplaşmaların sonradan kitaplaştırılmış halidir. Dolaylı yoldan onun eseridir.

3-Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri: Atatürk’ün gezilerde, mecliste, röportajlarda yapmış olduğu konuşmalardan oluşur.

4-Atatürk’ün Hatıra Defteri: Atatürk’ün 1. Dünya Savaşı sırasında cephelerde yaşadığı ilginç olayları anlattığı eserdir.

5-Arıburnu Muharebeleri Raporu: Arıburnu Muharebeleri üzerine yazılmıştır. (Harp Tarihi Daire isteği ile)

6-Karslbad Hatıraları: Atatürk’ün sosyal, askeri birçok konuda fikirlerini belirttiği, okuduğu kitaplardan alıntılar yaptığı kitaptır.

7-Geometri: Atatürk’ün geometrik terimlere Türkçe karşılıklar getirdiği, kolay anlaşılabilir kıldığı kitaptır. Kendi el yazısından oluşmaktadır.

8-Medeni Bilgiler: Afet İnan aktarımı ile vatandaşların devlet ile ilişkileri işlenmiştir.

9-Bölüğün Muharebe Eğitimi: Atatürk tercümesiyle savunma, taarruz gibi konular ele alınmıştır.

10-Takımın Muharebe Eğitimi: Atatürk bu kitabı tercüme etmiştir. Muharebe yöntemleri ve uygulamalarını kapsamaktadır.

11-Taktik Tatbikat Gezisi: Subayların arazide yetiştirilmesini hedefleyen tatbikatların önemi vurgulanmıştır.

12- Taktik Meselelerinin Çözümü ve Emirlerin Yazılmasına İlişkin Öğütler:  Çanakkale muharebelerinde kazandığı tecrübe, başarılar anlatılmıştır.

13- Cumali Ordugahı: 3. Süvari Tümeni manevralarında elde ettiği tecrübeleri aktarmıştır.

14- Zabit ve Kumandan ile Hasbihal: Sofya’da ateşeyken yazdığı bu eser düşüncelerini en iyi şekilde ortaya koymaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.