Atatürk’ün Nutuk adlı eserini bütün yönleriyle tanıtmak üzere bir çalışma yapınız.

Atatürk’ün Nutuk adlı eserini bütün yönleriyle tanıtmak üzere bir çalışma yapınız.

Nutuk, Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1927 yılında yazılan önemli bir kaynak kitaptır. Kitap 15 Ekim 1927 tarihinde TBMM’de okunmaya başlanır. Nutuk ya da kimi sadeleştirmelerde geçen ismiyle Söylev kitabı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş aşamalarını bizzat kurcusu tarafından anlatmaktadır. Milli Mücadeleye nasıl başlandığı, o dönemlerde koşulların nasıl olduğu ve ne tür engellerle karşılaşıldığı kitapta ayrıntılı şekilde anlatılmaktadır.

Hatırat türünden bir eser olarak geçen Nutuk aynı zamanda belgelere de dayandığı için özellikle inkılap tarihi içerisinde önemli bir yere sahiptir. Cumhuriyet’in kuruluşunu anlamak için bakılması gereken ilk eserler arasındadır. Hacimli bir kitap olan Nutuk üç ciltten oluşur. İlk ciltte Milli Mücadele’nin hazırlık evreleri olan 1919-1920 yılları ele alınır.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Birinci cilt, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışıyla başlayarak TBMM’nin açılışına kadarki olaylar açıklanır. İkinci cilt ise 1920 ile 1927 yılları arasındaki gelişmeleri anlatır. TBMM’nin nasıl açıldığı, Milli Mücadelede kapsamındaki savaşlar, İtilaf Devletleriyle gerçekleştirilen temaslar ve imzalanan antlaşmalar, Cumhuriyetin ilan edilmesi, çok partili hayata geçiş için denemeler ve inkılaplar üzerinde durulur. Bu cildin gençliğe hitabeyle son bulmuş olması, bir bakıma Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyeti şeklinde değerlendirilir.

Üçüncü cilt ise 1919-1920 yılları arasındaki yazışmaları içeren resmi belgelerden meydana gelir. Kitapta genel itibariyle olaylar kronolojik olarak aktarılmaya çalışılmışsa da kimi yerlerde bu noktaya dikkat edilmemiş ve olaylar önemine göre de anlatılmıştır. Olayların yanında bazı şahsiyetler ile ilgili anılara da çokça yer verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.